1

S-au reinventat uniformele școlare

Săptămâna trecutăa fost publicatăîn Monitorul Oficial Legea privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Conform prevederilor acesteia, consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților, dar și prin consultarea reprezentanților elevilor, vor alege uniforme sau articole distinctive pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ. Fiecare școalăva trebui să asigure elevilor semne distinctive, cum ar fi ecusoanele, uniformele sau eșarfele. O alta prevedere a legii se referăla accesul elevilor, profesorilor și vizitatorilor în instituțiile de învățământ. Astfel, în fiecare școalătrebuie săexiste un regulament de ordine interioarăcare săprevadăcondițiile de intrare în instituție, iar elaborarea acestuia intrăîn competențele consiliului profesoral, care trebuie săconsulte și consiliul reprezentativ al părinților. Pentru securitatea elevilor, directorii școlilor pot solicita consiliilor locale bani pentru împrejmuirea, iluminarea și securizarea clădirii, iar sumele vor fi alocate în limita bugetelor aprobate. Legea prevede faptul că școlile nu trebuie să asigure din resurse proprii securitatea copiilor, ci apelând la fondurile consiliilor locale sau județene. Bunul mers al lucrurilor în privința protecției unităților de învățământ va fi analizat trimestrial de prefecți, împreunăcu reprezentanți ai inspectoratelor școlare și ai autorității administrației publice locale.