Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Regia de Drumuri are contracte pentru numai 48% din veniturile prognozate

” Acum, la jumătatea anului 2007,

” ceea ce este îngrijorător este nivelul creanțelor (sume de încasat de la datornici): la sfârșitul anului trecut, RAJDP avea de încasat de aproximativ 1 milion de USD ” în categoria clienți neîncasați se încadreazăaproape 30 de primării, dintre care Primăria Sutești are datorii la RAJDP Vâlcea de peste cinci ani

 

Se știe că principalul motiv al plecă rii lui Otto Cremarenco din fruntea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri a fost „condiția” aberantăimpusăde unii consilieri județeni de realizare în acest an a unui profit uriaș, în așa fel încât săîși justifice salariul de peste 50 milioane lei care îl avea ca director general. Aceste condiții sunt greu de realizat și pentru o societate comercialăprivată, darămite pentru o regie autonomăcare depinde în mare parte de „comenzile” venite din partea Consiliului Județean Vâlcea și a primăriilor de localități rurale, comenzi care impropriu se cheamă”licitații publice”. Spre exemplu, finanțarea lucrărilor executate anul trecut s-a realizat în principal din următoarele surse: bugetul județului Vâlcea pentru lucrări de întreținere și reparații curente drumuri și poduri, investiții dotări utilaje, lucrări de înlăturare a efectelor calamităților naturale; bugetul de stat pentru lucrări de pietruiri și reabilitări de drumuri comunale; fonduri SAPARD pentru investiții; surse atrase pentru executarea de diverse lucrări la terți. Dacă până în prezent, Ion Cîlea, responsabilul din Consiliul Județean cu activitatea RAJDP arunca umbre de optimism asupra viitorului acestei regii, și raporta niște cifre „umflate” cu privire la rezultatele economico – financiare pe anul trecut, situația realădin RAJDP nu este în nici un fel cea prezentatăde liderul PSD . Președintele PSD Vâlcea mergea pe argumentul fals că regia nu trebuie privatizatăîntrucât are rezultate financiare bune și nu se impune nici măcar transformarea ei în societate comercială. O teorie falsă: oriunde în lume, transformarea unei regii constituităpe principiile economiei de piațăîn societate comercialănu are nici o legăturăcu rezultatele financiare ale respectivei unități economice. Indiferent de rezultatele economice, un agent economic trebuie lăsat săsupraviețuiască pe propriile picioare în oceanul economiei de piață- cam aceasta era ideea enunțatămereu de președintele Dumitru Bușe. Singura corelație care se poate face în ceea ce privește structura juridică de organizare a unei firme și rezultatele financiare este atunci când se dorește privatizarea respectivei societăți: cu cât aceste rezultate sunt mai „convingătoare” cu atât se reușește săse obținăun preț mai bun de că tre vânzător

 

Ion Cîlea rămâne în ofsaid cu „jucă ria” preferată

 

Dacă anul trecut, Regia de Drumuri a mai „scă ldat-o” cu banii, în acest an situația este de-a dreptul dramatică : acum, la jumătatea anului 2007, RAJDP are încheiate contracte ferme pentru 48% din veniturile totale prognozate. Ceea ce înseamnă că rezultatele financiare vor fi serios afectate, lăsându-l în acest an pe Ion Cîlea în „ofsaid” cu jucă ria lui preferată. Totuși, anul trecut s-a încheiat pentru RAJDP Vâlcea cu rezultate pozitive, ceea ce le-a dat apăla moarăcelor din Consiliul Județean Vâlcea care susțineau menținerea regiei în actuala structură. Cifra de afaceri realizatăîn anul 2006 a fost de 5,5 milioane euro, respectiv cu un milion de euro mai mult Față de anul 2005. Profitul net a fost mai puțin de 1,5 miliarde lei. Ceea ce este îngrijorător este nivelul creanțelor (sume de încasat de la datornici): la sfârșitul anului trecut, RAJDP avea de încasat de aproximativ 1 milion de USD. În categoria clienți neîncasați se încadreazăaproape 30 de primării, dintre care Primăria Sutești are datorii la RAJDP Vâlcea de peste cinci ani. Totodată, regia are de încasat creanțe și din lucrări executate din fonduri SAPARD, precum și de la alți clienți. Situația neîncasării creanțelor a influențat în mod negativ atât activitatea RAJDP, cât și capacitatea acesteia de a-și achita datoriile, astfel că la sfârșitul anului trecut datoriile totale ale regiei erau de 1,4 milioane de euro. Din această sumă, cele mai mari datorii erau că tre bănci (10 miliarde lei) și furnizori (19 miliarde lei). Asta în timp ce investițiile totale realizate de regie au fost de numai un miliard de lei.

 

Jumătate din patrimoniu este la Consiliul Județean

 

Situație sumbrăîn acest an: RAJDP Vâlcea are încheiate contracte ferme pentru suma de 98 miliarde lei, ceea ce însemnăpuțin Față de prevederile de peste 200 miliarde lei, cât s-au estimat veniturile. În acest caz, pentru suma de 102 miliarde lei vechi, regia va participa la licitațiile de achiziție lucrări care fac obiectul de activitate al acesteia, organizate de Consiliul Județean, primării, precum și la alte entități achizitoare din județ și din țară . Conform bilanțului la data de 31 decembrie 2006, valoarea capitalurilor totale era de 61 miliarde lei vechi, din care capitalurile proprii erau de 28 miliarde lei, iar cele ale Consiliului Județean Vâlcea erau de 33 miliarde lei. Pe hârtie, RAJDP va sta bine în acest an: un profit de 6 miliarde lei vechi care poate să-i dea apăla moarăcuplului Cîlea și Pătru în a stopa transformarea regiei în societate comercială. Numai cheltuielile de personal ale RAJDP vor depăși în acest an suma de 43 miliarde lei vechi. În aceste cheltuieli este inclus și salariul directorului general Nicolae Vălimăreanu, care mai primește o „bonificație” de 23% la salariul de bază. Așa a ajuns ca directorul general săridice de la regie, în fiecare lună, un salariu de circa 50 milioane lei vechi. La toate aceste cheltuieli, se mai adaugăși ratele și dobânzile de 2 miliarde lei care vor trebui plătite la creditele contractate de regie de la BRD și CEC.