Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Reclamagiii reloaded la Biblioteca județeană

De mai bine de 10 ani de zile, atmosfera de lucru de la Biblioteca județeană este tensionată, din cauza neînțelegerilor iscate, de cele mai multe ori, între conducă torul instituției și angajați. Mărul discordiei a fost, dintotdeauna, legat de facilitățile materiale pe care fiecare angajat în parte, pregătit profesional mai bine sau mai rău, are impresia că le merită. Aproape în fiecare an, la momentul acordării salariilor de merit, au fost discuții și certuri monstruoase. până acum, niciun director care s-a perindat pe la Bibliotecă nu a reușit să-i mulțumească pe certăreții angajați, care-și ascund frustrările profesionale în spatele unor anonime trimise redacțiilor vâlcene sau forurilor de decizie superioare de la București. Dacă în ceea ce-l privește pe Dumitru Lazăr, fostul director al bibliotecii, erau evidente gravele nereguli din actul managerial, precum și atitudinea dictatorialăFață de angajați, vizavi de noul șef al instituției, Sanda Constantinescu, nu se pot face remarci la negativ și nici nu poate fi pus semnul egalității între cei doi. Existăo diferențănetă. De comportament și atitudine. Acest articol este rezultatul unei noi provocă ri venităde la unul din membrii colectivului salarial al bibliotecii, același sau aceeași care „s-a ocupat” și de reclamarea anonimăa fostului director al instituției. Este pentru ultima oarăcând vom mai da curs unei anonime, pentru că , în marea lor majoritatea, scrisorile nesemnate se dovedesc a fi fărăsuport în realitate. Pentru a se limpezi apele la Biblioteca județeană , poate ar fi cazul săse mai recicleze personalul, săse aplice principiul rotirii cadrelor în teritoriu, iar instituția săfie redimensionatăprin angajări de oameni tineri, absolvenți cu studii universitare de specialitate, ce nu au mania persecuției.

 

Zilele trecute, am primit la redacție o scrisoare anonimă, trimisă , probabil, de câțiva angajați ai Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, în care aceștia se plâng că odatăcu numirea profesoarei Sanda Constantinescu în fruntea instituției, ei, salariații serioși, au dat „din lac în puț”. „A nu se crede că dorim reîntoarcerea fostului director al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Dumitru Lazăr. Nu, nici vorbă. ( ) În cele 8 luni și ceva de când Emilian Frâncu a înscă unat-o pe colega lui de partid Sanda Constantinescu, în scaunul „oportunităților” la bibliotecă , ne-am dat seama că într-adevăr această instituție „este blestemată””, se aratăîn preambulul scrisorii. Am fost interesați săcunoaștem adevărul și, demarând investigația de presă, am audiat și partea criticată. În replică , doamna Sanda Constantinescu a explicat: „Presa știe despre împărțirea posturilor instituțiilor din județ, pe partide. Astfel de lucruri se discută”pe Față „, nu este ceva nou. În ceea ce privește orientarea partidului, pentru acest post, pot săvăspun că ea a fost făcutăpe baza activității mele în cultură. Concursul a fost deschis oricui. Susținerea politică constă în recomandarea individului. Promovarea mea a venit de la Consiliul Județean, care răspunde de această instituție. În concluzie, nu partidul m-a înscă unat”.

Acuzatăcă pleacă din timpul programului

Reclamagiii mai susțin că directoarea predăcursuri universitare la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” și pleacă din timpul programului de la bibliotecă la facultate. Acest lucru a fost infirmat de Sanda Constantinescu, precizând că , într-adevăr, lucreazăla Brâncoveanu, dar că nu are normăîntreagă, ci doar câteva ore seara, când terminăprogramul la bibliotecă . „Consider că nu fac concurențăneloială. În toate funcțiile, conform legii, singurii care au voie sălucreze După program sunt profesorii. Pot da și câteva exemple în acest sens: Lăcrămioara Bălan, fosta directoare de la Direcția Muncii, Victor Giosan, ministru secretar de stat, George Anca, unul dintre cei mai mari profesori universitari din lume. Acest sistem se practică în toată lumea, este un sistem european. Orele pe care le susțin la universitate în afara programului, nu pericliteazăactivitatea managerialăpe care o am la bibliotecă ” – a mai adăugat Sanda Constantinescu.

Eternii nemulțumiți

Autorii protestului trimis redacției noastre mai spun că ” în holul instituției se petrec lucruri ciudate. Au loc periodic ateliere de manichiură(pedichiură), de artăculinară(prăjituri) Biblioteca a devenit colț stradal!”. Directoarea instituției a ținut săprecizeze că au fost două manifestări, una în care elevii de la școlile generale și liceele din oraș au prezentat câte o prăjiturădin specificul unei zone pe care o reprezentau. Cea de-a doua, se referea la școlile de arte și meserii care au făcut o demonstrație practică , la bibliotecă , dar că cele două manifestări au avut caracter cultural. Acest lucru se poate demonstra deoarece existăcontracte de colaborare cu două genuri de activități, contracte în baza că rora biblioteca pune la dispoziție săli pentru desfășurarea unor astfel de activități.

Informatizarea, o problemăpentru vechii bibliotecari

Doamna Sanda Constantinescu mai este acuzatăcă „a izolat cataloagele sistematic și alfabetic, instrumente indispensabile de lucru și de informare a masei de cititori. Este falsăideea pe care o vehiculeazădoamna, că cititorul poate săsolicite prin intermediul calculatorului cartea dorită. Acest lucru este posibil la un anumit grup de cititori, dar nu poate fi generalizat Nici o bibliotecă din țara noastră, care se respectă, nu izoleazăcataloagele tradiționale ex.: Biblioteca Academiei, Biblioteca Națională, Biblioteca CentralăUniversitarăBucurești, Biblioteca Cluj-Napoca, Iași, Astra Sibiu și altele nu și-au abandonat serviciul informațional tradițional”.

În schimb, a explicat: „Cataloagele reprezintăsurse de informare tradiționale. Odatăcu intrarea în U.E., consider că biblioteca trebuie săse modernizeze și săajungăla standarde europene. În urmăcu câțiva ani, biblioteca a achiziționat un program care acționeazăprin sistem electronic, mai practic, mai rapid și mai sigur. Acest program se numește „TINLIB” și După achiziționarea lui, s-a făcut o simplăinstrumentare a bibliotecarilor pentru a învăța cum se folosește. „TINLIB” este un program de exploatare complex și era păcat sănu fie folosit, mai ales că s-au cheltuit bani de la Consiliul Județean pentru achiziționarea lui. Utilizatorul sau cititorul are propriul calculator pe care cautăcartea dorită, are acces deschis la fondul de carte și o solicităbibliotecarului. În curând, vom proceda la aplicarea codului de bare pe că rți pentru o identificare mai rapidă”.

Pentru o mai bunăinformare a celor care au trimis scrisoarea pe adresa redacției, dar și a cititorilor noștri, văaducem la cunoștințăcă Biblioteca Academiei precum și celelalte biblioteci menționate în anonimăau sistem electronic. Văputeți informa la următoarele adrese de web: www.bar.acad.ro, www.bibnat.ro, www.bcub.ro, www.bjc.ro, www.bjiasi.ro, www.astra.logon.ro.