1

Recipienti pentru colectarea deseurilor de tip organic

În urma studiilor efectuate, s-a constatat că gunoiul menajer din România conține peste 50% deșeuri organice [ICIM, 1999]. Analizele deșeurilor menajere, realizate la Râmnicu Vâlcea în anii 2000/2001, au oferit o proporție chiar și mai mare, de circa 70% (> 200 kg/loc*an).

Colectarea separată și tratarea biologică a acestei fracțiuni din deșeuri pot determina o reducere semnificativă a cantității de deșeuri rămase, reducere care nu poate fi realizată prin alte sisteme pentru materiale valorificabile.

Compostarea gunoiului menajer, așa cum a fost practicată în alte țări ca de exemplu în Germania până la mijlocul anilor „˜80, s-a dovedit inadecvată, deoarece, din cauza conținutului ridicat de impurități și substanțe dăunătoare din materiale, se producea un compost de calitate scă zuta, iar acest lucru crea probleme la vânzare. Între timp, colectarea selectivă și tratarea biologică (compostare, fermentare) a fracțiunii organice s-au impus în majoritatea țărilor UE.

Cantitatea de deșeu organic și cota de colectare

Cantitatea de material organic obținută în propria gospodărie depinde mult de obișnuințele de cumpărare și de preparare a alimentelor, de proporția de resturi din grădină, de anotimp și de gradul de valorificare a acestor materiale pe propriul teren. Graficul evoluției cantităților de deșeuri organice ilustrează un punct clar de minim iarna, din decembrie până în februarie, un punct de maxim primăvara, și unul și mai accentuat toamna. Aceste oscilații în funcție de anotimp pot fi observate de obicei mai ușor în locuințe prevăzute cu mari porțiuni de grădină, decât în zone urbane dens populate.

Tipul recipienților de colectare

Pentru colectarea deșeurilor, mai ales a celor grele, ca deșeurile organice, trebuie folosiți recipienți mari pentru deșeuri, standardizați, tip pubelă, deoarece aceștia sunt prevăzuți cu roți și cu margine specială pentru răsturnare. Denumirea unui astfel de recipient este cunoscută în Uniunea Europeană ca „biopubelă”. (foto 1)

Recipient de colectare pentru resturi organice

Colectarea deșeurilor organice în saci este indicată numai în completarea „biopubelei”, pentru a îndepărta de exemplu primăvara și toamna surplusul de deșeu verde. În acest caz, s-a dovedit utilă utilizarea sacilor de hârtie, deoarece aceștia pot fi compostați. (foto 2)

Colectarea deșeurilor organice în saci în Goettingen, Germania

Marcarea recipienților de colectare

În vederea obținerii unui compost de o calitate superioară, este important să se instaleze un recipient pentru deșeuri organice, pe care cetățenii să-l poată distinge ușor de celelalte pubele. Acest lucru încurajează precizia necesară în separare.

Astfel, recipienții pentru deșeul organic trebuie să aibă un aspect diferit de cel al recipienților pentru celelalte fracțiuni din deșeuri. Cu ajutorul autocolantelor, recipienții pot fi distinși mai ușor și, de asemenea, se poate recunoaște ce trebuie pus în respectivul recipient.

Conform normelor naționale și celor ale Uniunii Europene, pentru deșeul organic se alege o culoare care să poată fi asociată cu acest material valorificabil, respectiv verdele sau maronul. (foto 3)

 

 

Recipienți de colectare a deșeurilor organice

Recipienți de presortare „“ „minipubele”

Din experiența altor țări europene s-a dovedit că , pentru a mări cota de colectare a deșeurilor rezultate din bucă tării, este utilă folosirea recipiențielor de presortare cu un volum între 5 și 10 l „“ „minipubelele”. Pe lângă cotele de colectare mai ridicate, s-a putut constata că , prin utilizarea recipienților de presortare, scade și conținutul în impurități al deșeului vegetal. Colectarea deșeurilor organice în pungi de plastic pentru ducerea lor la biopubelă se reduce astfel radical prin folosirea recipienților de presortare.

Acest sistem va fi implementat și la nivelul municipiului în cadrul proiectului ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în Râmnicu Vâlcea. În perioada următoare, locuitorii urmează să primească acest recipient gratuit, în cadrul unei vizite la domiciliu „“ programată înainte de introducerea noului sistem de colectare selectivă și vor beneficia și de consiliere din partea echipelor care vor distribui aceste pubele. (foto 4)

Recipient de presortare pentru deșeuri organice (« minipubela Â»)

Modalități de întreținere a recipienților de pre-colectare

Prin tapetarea minipubelei cu hârtie de ziar înainte de umplere se poate obține atât un confort sporit cât și menținerea curățeniei în recipienții de presortare și în biopubele. Printre alte efecte pozitive menționăm captarea apei rezultată din presare și crearea volumelor goale, acționând împotriva reacțiilor anaerobe și, într-o oarecare măsură, a formării mirosurilor neplăcute în biopubelă. Împachetarea resturilor umede din bucă tărie în hârtie de ziar sporește și mai mult acest efect. Iarna, prin utilizarea hârtiei de ziar în minipubela se împiedică înghețul deșeurilor organice în recipienți mari (biopubele).

O altă posibilitate este folosirea unor săculeți speciali din hârtie, adaptați minipubelei, care să fie distribuiți în magazine cetățenilor, contra cost. În ciuda informării cetățenilor, încă se folosesc des pungi de plastic pentru colectarea resturilor din bucă tărie, pungi care ajung în biopubelă și poluează materiile prime pentru compost. Experiența colectării selective a deșeurilor organice a arătat că prin furnizarea și utilizarea săculeților din hârtie se poate reduce conținutul în impurități provocat de pungile de plastic. (foto 5)

Utilizarea săculeților din hârtie sau a hârtiei de ziar facilitează menținerea curățeniei în recipientul de presortare.

Conținutul în impurități și substanțe dăunătoare este o problemă centrală în colectarea selectivă a deșeului organic, deoarece materialele toxice pot fi îndepărtate cu mari dificultăți și nu complet. La colectare trebuie deci să se mențină o fracțiune organică pe cât posibil bine sortată.

În acest sens, Primăria Râmnicu Vâlcea și URBAN S.A. intenționează să demareze un program intens de informare a locuitorilor din oraș, care va include și activități de conștientizare în unitățile de învățământ începând cu noul an școlar.