Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Privatizarea Oltchim, abia la începutul anului 2008

” „Raptorii” din economia naționalămai au de așteptat

” Teodor Atanasiu, șeful AVAS, a reamintit  în cursul unei vizite la Râmnicu Vâlcea, că „Oltchim este o companie integratăunde am constatat o preocupare constantăpentru dezvoltarea societății, pentru transformarea ei într-un agent economic profitabil, pentru găsirea de noi piețe, ceea ce va face ca momentul privatizării săfie o reușităatât din punct de vedere al cumpărătorului cât și din punct de vedere al statului român” ” „Măbucurăcă domnul Atanasiu a dat dovadăde foarte multădeschidere Față de problemele Oltchim. Președintele de la AVAS a înțeles foarte bine cum stătreaba cu Arpechim Pitești și Societatea Naționalăa Sării, însă va trebui găsităo soluție cu cei de la Petrom – OMV”, a declarat dr. ing. Constantin Roibu, directorul general al Oltchim

 

După nici două luni de la cutremurul de la conducerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), când „buldogul” Teodor Atanasiu i-a luat fotoliul lui Răzvan Orășanu, fostul ministru al Apărării – dat afarăpe ușa din dos de președintele Traian Băsescu – a descins la poalele Capelei. Tot două luni au trecut de când premierul că lin Popescu Tăriceanu a dat celebra ordonanțăde urgențăprin care 41 de societăți comerciale aflate în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului au trecut la aceeași Autoritate de Valorificare a Activelor Statului, printre ele aflându-se și cea mai mare întreprindere din județul Vâlcea – Oltchim SA Râmnicu Vâlcea. De fapt, combinatul chimic vâlcean este singura societate comercialădin Vâlcea aflatăîn ograda lui Atanasiu, restul întreprinderilor din județ fiind demult privatizate sau lichidate. Existăînsă trei societăți la care statul mai deține pachete minoritare de acțiuni: Cozia Forest, Vel Pitar și Uzinele Sodice Govora (recent reprivatizată).

 

Vizita lui Atanasiu la Oltchim

 

În dimineața zilei de 6 februarie, Teodor Atanasiu a poposit la sediul societății Oltchim SA Aici, directorul general al Oltchim, dr. ing. Constantin Roibu, i-a prezentat situația realăde la întreprindere, a fost informat cu privire la investițiile realizate în ultimul timp, precum și previziunile și strategia de dezvoltare a societății până în anul 2012. În jurul prânzului, șeful de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a poposit la sediul Partidului Național Liberal – filiala Vâlcea, fiind însoțit de Constantin Roibu, Bogdan Pistol, președintele TNL Vâlcea și Cristi Olteanu, președintele organizatoric al PNL. Președintele AVAS a recunoscut în cadrul conferinței de presăcă a venit la Râmnicu Vâlcea în urma unei duble invitații: din partea conducerii Oltchim, precum și din partea liberalilor vâlceni. „Mandatul primit de AVAS de la Guvern este ca în acest an săpregătim societatea Oltchim pentru privatizare, urmând ca în prima parte a anului 2008 săfie semnat contractul de vânzare-cumpărare a întreprinderii. Cel mai important obiectiv al vizitei mele este cel legat de mandatul pe care îl are AVAS pentru Oltchim. 2007 va fi anul în care vom pregăti această societate comercialăîn vederea privatizării. Unul dintre obiectivele societății comerciale este să-și dezvolte activitatea de producție pe câteva linii pe care vrea săle dea în funcțiune. Pentru aceasta se va face o majorare de capital care va rezolva problemele de dezvoltare a capacităților de producție pe actuala strategie a societății. La majorarea de capital vor participa toți acționarii societății, inclusiv AVAS. Astfel, va avea loc o conversie a datoriilor în acțiuni și un aport al acționarilor minoritari. Realizarea acestui obiectiv nu implică însă doar decizia Autorității, ci și acordul Comisiei Europene cu care vom discuta aceste aspecte. Este vorba despre modul în care Comisia va accepta această majorare, dacă va fi consideratăca fiind sau nu ajutor de stat. Mai sunt o serie de obiective pentru întărirea agentului economic. Oltchim își dorește sănu mai depindăde fluxurile de materii prime și săpreia activele necesare pentru realizarea acestora de la Arpechim Pitești și de la Societatea Naționalăa Sării. Oltchim este o companie integratăunde am constatat o preocupare constantăpentru dezvoltarea societății, pentru transformarea ei într-un agent economic profitabil, pentru găsirea de noi piețe, ceea ce va face ca momentul privatizării săfie o reușităatât din punct de vedere al cumpărătorului cât și din punct de vedere al statului român”, a mai declarat Teodor Atanasiu.

 

„Acești doi acționari minoritari își văd numai interesul personal”

 

Directorul general al Oltchim, dr. ing. Constantin Roibu, a ținut mult ca Teodor Atanasiu săfacă această vizităla sediul întreprinderii pentru a vedea la fața locului care este situația reală. „Măbucurăcă domnul Atanasiu a dat dovadăde foarte multădeschidere Față de problemele Oltchim. Este o diferențăuriașăFață de atitudinea celor din fostul Fond al Proprietății de Stat sau fosta Autoritate pentru Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului. Parcurgerea tuturor pașilor prevăzuți de lege (Legea nr. 30/2007 de accelerare a privatizării Oltchim) împinge momentul privatizării spre sfârșitul acestui an. Președintele de la AVAS a înțeles foarte bine cum stătreaba cu Arpechim Pitești și Societatea Naționalăa Sării, însă va trebui găsităo soluție cu cei de la Petrom – OMV. Cât privește acest litigiu cu acționarii minoritari de la Oltchim, vreau săvăspun că toți acești acționari care au contestat în instanțăhotărârea de majorare a capitalului social se rezumăla doi: Lindsell Enterprises Limited și SIF Oltenia. Acești doi acționari minoritari își văd numai interesul personal, și nu sunt interesați de bunul mers al societății Oltchim”, a apreciat Constantin Roibu, directorul general al Oltchim. De altfel, combinatul chimic vâlcean este cea mai importantăunitate industrialădin județul Vâlcea, realizând peste 65% din producția industrialăa județului. De asemenea, șeful de la AVAS a completat că întreg procesul de privatizare a Oltchim va fi cât se poate de transparent

 

Oltchim va avea un capital social de 300 milioane USD

 

Subiectul central al conferinței de presăa fost însă preconizata majorare de capital social de la Oltchim, eveniment care se va produce până în vara acestui an. Chiar șeful de la AVAS – proaspătul proprietar a peste 95% din acțiunile combinatului chimic – a anunțat că problema cea mai urgentăa AVAS-ului și Oltchim este de notificare a Comisiei Europene cu privire la acest ajutor acordat de stat întreprinderii vâlcene. „Nu cred că vom fi refuzați în acest demers de Uniunea Europeană „, a precizat Teodor Atanasiu. De fapt, această majorare de capital presupune un aport suplimentar total de 283 de milioane de dolari, sumăcompusădin 150 milioane de dolari aportul statului român, iar restul de 133 milioane de dolari va reprezenta aportul acționarilor minoritari, care în prezent dețin în total mai puțin de 47% din capitalul social al Oltchim. În aceste condiții, După această majorare, combinatul chimic vâlcean va avea un capital social de circa 300 milioane de dolari, mult mai aproape de valoarea realăa întreprinderii. Între timp, AVAS va derula operațiunile pentru a redeveni creditor al societății, iar ulterior Oltchim urmeazăsăîși majoreze capitalul prin conversia în acțiuni a creanței. Reprezentanții statului au mai decis în 2003 majorarea capitalului SC Oltchim SA cu datoriile de 95 milioane de dolari, fărăînsă a da dreptul acționarilor minoritari săîși menținăcotele deținute în cadrul companiei. Decizia de atunci a statului a determinat principalii minoritari săatace în instanțăhotărârea. însă , de această dată, statul va acorda minoritarilor dreptul de preferință, care vor putea subscrie la valoarea nominalăa titlurilor, pentru a-și putea păstra cotele deținute înainte de majorarea din 2003. Litigiul aferent majorării de capital social hotărâtăîn Adunarea Generalăa Acționarilor de la SC Oltchim SA din data de 28 noiembrie 2003 s-a încheiat, ca urmare a aplică rii prevederilor Ordonanței de Urgențăa Guvernului nr. 45/27 iunie 2006, privind unele măsuri pentru privatizarea SC Oltchim SA. Sentința pronunțatăde Tribunalul Vâlcea, în data de 17 noiembrie 2005, prin care s-a constatat nulitatea hotărârii AGEA din 28 noiembrie 2003, de majorare a capitalului social a fost publicatăîn Monitorul Oficial al României, ca urmare a faptului că aceasta a devenit definitivășì irevocabilă. Asta După ce Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Comercială, a luat act de renunțarea la recursurile formulate de Societatea de Investiții Financiare Oltenia și Lindsell Enterprises Limited împotriva ordonanței președințiale pronunțate de Curtea de Apel Pitești privind suspendarea executării sentinței civile pronunțatăde Tribunalul Vâlcea, în dosarul prin care acționarilor minoritari de la SC Oltchim SA le-a fost admisăcererea de anulare a Hotărârii AGEA nr. 8 din 28 noiembrie 2003.

 

Motivul nemulțumirii acționarilor minoritari

 

Luna trecută, a fost publicat în Monitorul Oficial Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgențăa Guvernului privind unele măsuri pentru privatizarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea. Astfel, legea aduce câteva modifică ri ordonanței de urgențăadoptatăde Guvern încă din vara anului trecut. Concret, s-a decis abilitarea AVAS-ului ca, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, adică 18 iulie 2007, săîntreprindătoate procedurile și săîncheie documentele necesare astfel încât AVAS săredevinăcreditor al societății pentru creanța convertităîn acțiuni în temeiul Hotărârii nr. 8 din 28 noiembrie 2003 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SC Oltchim SA, precum și săse procedeze la majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni, în temeiul Legii privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, a întregii creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la data intrării în vigoare a legii, cu acordarea drepturilor de preferințăpentru acționarii existenți la data intrării în vigoare a legii. De asemenea, legea mai prevede acordarea dreptului de preferințăacționarilor minoritari de la SC Oltchim SA astfel încât, în interval de două luni de la data publică rii a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății, aceștia săpoatărealiza subscrieri, la valoarea nominalăa acțiunilor, până la concurența cotelor deținute anterior datei de 28 noiembrie 2003. În situația în care, înăuntrul acestei perioade, acționarii minoritari nu vor subscrie toate acțiunile emise în favoarea lor, acțiunile nesubscrise vor fi vândute pe piața de capital, la valoarea de piațăa acestora, în cadrul unei oferte publice, într-un interval de 60 de zile de la data expirării perioadei de subscriere. Litigiul, care a durat câțiva ani a avut drept obiect anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numărul 8 din 28 noiembrie 2003. această hotărâre a fost contestatăinițial de cei trei acționari minoritari, printre care și Lindsell Enterprises. Cu toate că la data adoptării Hotărârii AGEA s-a respectat legislația în vigoare în materie s-a constatat ulterior că procedura aplicatăera de naturăsăprejudicieze interesele acționarilor minoritari și, în consecință, legislația în materie a fost modificată. În acest sens se acordădreptul de preferințăacționarilor existenți în momentul realizării conversiei în acțiuni a creanțelor AVAS. Principalele motive invocate de acționarii minoritari s-au referit la faptul că respectiva conversie în acțiuni s-a făcut la valoarea nominalăși nu la valoarea de piațăa acțiunilor, defavorizându-i astfel pe acționarii minoritari și că nu s-a acordat dreptul de preferințăacționarilor existenți cu ocazia majorării capitalului. Astfel, deținerile acționarilor minoritari trebuiau săfie diluate în mod major, lucru care i-a nemulțumit profund pe aceștia.

Cristina Pirvu