Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul dorește finalizarea lucrărilor de la groapa de gunoi cu orice risc

” Mircea Gutău, pus pe fapte mari

„” Am cerut ministerului sădea Primăriei Rm. Vâlcea o împuternicire pentru organizarea licitaților pentru continuarea construcției gropii de gunoi de la Fețeni, construcție care, După cum bine știți, a fost sistatădin motive independente de voința noastră” – a menționat  el

 

Primarul Râmnicului, Mircea Gutău, este decis sărezilieze contractul cu firma PARCOMAT – firma ce ridică autoturismele abandonate pe domeniul public – dacă nu-și plătește datoriile, în valoare de câteva sute de milioane lei vechi, pe care le are că tre primăria municipiului. Edilul-șef a precizat în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii vâlceni că a sesizat societatea de mai multe ori, cu privire la suma pe care o datoreazămunicipalității, însă conducerea PARCOMAT s-a făcut că plouă. „Firma are la dispoziție 2 luni săachite datoria și sătreacă la respectarea exactăa condițiilor impuse în caietul de sarcini – în caz contrar, vom renunța la contract” – a declarat primarul. În plus, Mircea Gutău va cere PARCOMAT-ului sănu mai treacă pe chitanțierele pe care le folosește numele concesionarului, pentru ca Primăria municipiului sănu mai primească înjurături de la cetățenii supărați că le-au fost ridicate autoturismele. „Am primit de la râmniceni, multe sesizări referitoare la modul necivilizat în care sunt tratați de angajații acestei firme. Ei spun că li se vorbește ca la ușa cortului, lucru absolut anormal. E nevoie, de o revizuire de comportament” – a spus Mircea Gutău. Edilul-șef a mai declarat că , în scurt timp, pe toate blocurile din municipiu vor fi montate plăcuțe (aproximativ 2000) de identificare moderne. Plăcuțele au sosit, deja, la Primăria Rm. Vâlcea și au fost executate de o firmădin București.

Suspendarea

Tot săptămâna care a trecut, municipalitatea a trimis două adrese celor două firme – URBAN și ROSAL – ce se aflăîn război pentru efectuarea serviciului de salubritate publică din Râmnic. „( ) Văcomunică m că începând cu data de 26.01.2006, se suspendăcontractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, până la soluționarea de că tre instanță. Precizăm că am comunicat societății comerciale URBAN SA continuarea, începând cu aceeași dată( )” – se aratăîn adresa trimisă ROSAL-ului. De menționat că suspendarea va dura 90 de zile, iar, în această perioadă , societatea nu mai poate încheia contracte de salubritate. Înștiințarea formulatăpentru societatea URBAN are un text similar, singura diferențăfiind, așa cum aminteam mai sus, că Primăria Rm. Vâlcea a hotărât reluarea serviciului de salubritate publică . „Nu pot cere nici ROSAL-ului și nici URBAN-ului săpărăsească municipiul. Instanța de judecatăeste singura abilitatăsădecidăacest lucru. Primăria se va conforma, în funcție de hotărârea judecă torească ” – a mai adăugat el.

Curaj de primar

În data de 25 ianuarie a.c., la sediul OPCP (Oficiul de Plăți și Contractare PHARE), din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a avut loc reuniunea de lucru cu reprezentanții autorităților responsabile pentru derularea proiectului ISPA „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Vâlcea”. La întâlnire au participat reprezentanți ai OPCP, Autorității de Management și Infrastructura din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Primăriei Râmnicului. Cu ocazia întrunirii, a fost discutat „Acordul cadru de implementare pentru delegarea responsabilităților de la OPCP că tre beneficiarul final” și cel legat de „Asigurarea Asistenței tehnice pentru revizuirea documentației de licitație pentru contractul de lucrări și asigurarea consultanței pe perioada derulării procedurii de atribuire a contractului”. Mircea Gutău a spus că OPCP s-a angajat ca până marți, 30 ianuarie 2007, sătransmităcă tre toate instituțiile implicate un prim „draft” al Acordului de Implementare modificat, având în vedere condițiile în care se va realiza delegarea atribuțiilor de licitare și contractare că tre beneficiarul final, iar în urma agreării Acordului de Implementare de toate părțile implicate, Primăria Râmnicului se obligăsă-l supunăspre dezbatere Consiliului Local, în regim de urgență.” Am cerut ministerului sădea Primăriei Rm. Vâlcea o împuternicire pentru organizarea licitaților pentru continuarea construcției gropii de gunoi de la Fețeni, construcție care, După cum bine știți, a fost sistatădin motive independente de voința noastră” – a menționat Mircea Gutău. El a mai spus că solicitarea că tre minister de a împuternici Primăria Râmnicului pentru organizarea licitațiilor privind construcția depozitului ecologic, reprezintăo mare responsabilitate. „În cazul în care lucrările la groapa de gunoi nu se vor derula cum trebuie, municipalitatea, în frunte cu primarul, vor fi trași la răspundere. Eu îmi asum acest risc, pentru că doresc ca depozitul ecologic săfie finalizat” – a conchis el. Mircea Gutău a mai adăugat că Primăria Râmnicului va trece, în mod obligatoriu, în caietul de sarcini privind construcția gropii ca firmele participante la licitație, săaibăexperiențăsimilarăîn domeniu.

Olivia Parvu