Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Polonezii l-au „implantat” pe Antoni Kaszak în fruntea USG

” Cu toate că nu l-au „exmatriculat” din fabrică pe pedistul Florin Bălan

” funcția de director general nu mai exista de vreo patru ani la Uzinele Sodice Govora, ultima persoanăcare a deținut acest fotoliu fiind Ion Popescu – Sodă” la venirea fraților Cristescu la fabrică , aceștia au eliminat din organigramăfuncția de director general și au înlocuit-o cu cea de director executiv, post deținut succesiv de Sorin Pureca și Florin Bălan ” gest inexplicabil al polonezilor în anul 2007 care au decis reînvierea funcției de director general la Uzinele Sodice Govora dar fărăsăo desființeze pe cea de director executiv, așa cum ar fi fost normal în cadrul orică rui agent economic sau instituție publică

 

Atunci când polonezii de la compania Ciech Varșovia au preluat controlul în Adunarea Generalăa Acționarilor de la Uzinele Sodice Govora, multălume se aștepta ca „vechea gardă” de la întreprindere săfie înlăturatăimediat având în vedere rezultatele financiare și economice dezastruoase înregistrate în ultimii ani. Firma din Polonia a cumpărat 49,8% din acțiunile USG de la societatea CET Govora, iar alte 40,4% din titluri le-a achiziționat de la frații Cristescu, prețul total plătit de Ciech fiind de circa 20 milioane de euro. După ce a preluat efectiv pachetul de 93% din acțiunile USG, polonezii au organizat prima ședințăa Adunării Generale a Acționarilor la începutul lunii decembrie 2006, eveniment despre care am mai relatat în paginile ziarului. Existau toate informațiile că polonezii, După ce au analizat situația economico-Financiară a uzinei, săia măsurile de schimbare atât a Consiliului de Administrație cât și a conducerii executive, în frunte cu pedistul Florin Bălan. Dacă în cazul Consiliului de Administrație lucrurile au mers relativ repede și ușor, alta a fost situația în cazul conducerii executive.

 

Abila manevrăde creare a unui nou post de conducere

 

Au trecut aproape două luni de când polonezii de la compania Ciech au intrat oficial pe poarta USG Au schimbat patru din cei cinci membrii ai Consiliului de Administrație, singurul care a scă pat de tăvălugul modifică rilor fiind chiar președintele Titi Paraschiv, lăsat probabil săadministreze treburile fabricii de la catedra unei facultăți din București. Potrivit atribuțiilor stabilite de lege, noul Consiliu de Administrație putea săopereze câteva modifică ri în conducerea executivă. Așa s-a și întâmplat, dar nu în ceea ce privește componența nominalăși funcțiile deținute în conducerea executivă, ci prin abila manevrăde creare a unui nou post de conducere – de director general. această funcție nu mai exista de vreo patru ani la Uzinele Sodice Govora, ultima persoanăcare a deținut acest fotoliu fiind Ion Popescu – Sodă. La venirea fraților Cristescu la fabrică , aceștia au eliminat din organigramăfuncția de director general și au înlocuit-o cu cea de director executiv, post deținut succesiv de Sorin Pureca și Florin Bălan. Gest inexplicabil al polonezilor în anul 2007 care au decis reînvierea funcției de director general la Uzinele Sodice Govora dar fărăsăo desființeze pe cea de director executiv, așa cum ar fi fost normal în cadrul orică rui agent economic sau instituție publică . Spre exemplu, la societățile Oltchim și CET Govora nu existăfuncțiile de director executiv, în timp ce toate instituțiile statului au în organigramăpostul de director executiv, ca șef al acelei unități. Așa s-a ajuns ca Florin Bălan să-și păstreze funcția de director executiv la USG, însă atribuțiile de manager să-i fie date unui reprezentant de la compania Ciech.

 

Florin Bălan rămâne să ascute creioane

 

După aproape doi ani de când s-a aflat la conducerea USG, netulburat de nimeni și nimic, Florin Bălan se vede astăzi nevoit săascutăcreioane și săînlocuiască becurile la lămpile de pe biroul întreprinderii De câteva zile, noul director general al USG, desemnat de Consiliul de Administrație, a venit la fabrică să-și preia postul în primire. Numele său: Antoni Kaszak. În rest, a rămas vechea echipăde la Uzinele Sodice Govora: Florin Bălan – director executiv (cu atribuții de director adjunct); Petru Năstase – director tehnic; Vasile Fleancu – director financiar; Mircea Trănescu – director comercial; Daniel Nițescu – director MEA. Compania polonezăCiech a preluat Uzinele Sodice Govora la sfârșitul lunii noiembrie 2006, cumpărând acțiunile deținute de CET Govora și pachetul controlat de frații Marius și Emil Cristescu prin intermediul SC Begacom SA Timișoara. însă , s-a descoperit recent că acel contract de privatizare al USG cu timișorenii de la Begacom cuprindea condiția „suspensivă” referitoare la depunerea de că tre vânzător a tuturor diligențelor necesare pe lângă Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei în vederea acordării USG a facilităților financiare, în special ajutor de stat. În acest sens, contractul de vânzare cumpărare dintre Begacom și fostul APAPS a fost completat cu actul adițional, care face mențiuni referitoare la conversia în acțiuni a datoriilor pe care USG le avea la data privatizării și cumpărarea acestora de că tre societatea comercialăachizitoare. La data la care a fost organizatălicitația în vederea vânzării USG, în afarăde societățile comerciale din cadrul Grupului Bega, nu a existat nici o altăsocietate comercialăsau companie din țară sau din străinătate care săfie interesatăde privatizarea USG. S-a constatat faptul că la momentul privatizării, societatea avea de recuperat o pierdere aferentăperioadei 1999-2002 în cuantum total de 1.283 miliarde de lei vechi. În 2005, AVAS a chemat în judecatăpe SC Begacom SA solicitând instanței rezoluțiunea contractului de privatizare a USG. Numai că instanța a decis în vara anului trecut sărespingăsolicitarea AVAS de reziliere a contractului. Anul trecut, AVAS a chemat în judecatăpe SC Begacom SA solicitând instanței rezoluțiunea contractului de privatizare a USG. Numai că instanța a decis în vara acestui an sărespingăsolicitarea AVAS de reziliere a contractului. De aceea, AVAS a inclus în planul pentru finalizarea privatizării Uzinelor Sodice Govora stingerea orică rui litigiu cu Begacom. Acest lucru a fost parafat la sediul AVAS, însă în instanțănu se constatănici… un efect. Mai concret, acționarii de la USG au fost de acord cu stingerea litigiilor dintre CET Govora, Begacom și USG, vizând anularea sau constatarea nulității hotărârilor AGEA aflate pe rolul instanțelor de judecată. Este vorba în special de Dosarul nr. 1108/2005, prin care se solicităconstatarea nulității absolute a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor USG nr. 2 din 11 mai 2004, privind conversia în acțiuni a creanțelor SC CET Govora asupra USG și repunerea părților în situația anterioarăprin anularea celor 17 milioane de acțiuni emise de USG în favoarea CET Govora.

Cristina Pirvu