Acasă Arhiva OLTCHIM va pune punct unui război de 4 ani cu acționarii minoritari

OLTCHIM va pune punct unui război de 4 ani cu acționarii minoritari

Peste trei săptămâni,

Au trecut aproape patru ani de când fosta Autoritate pentru Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului (actualul AVAS) a decis transformarea (conversia) unor datorii de circa 100 milioane USD în acțiuni la întreprinderea OLTCHIM Rm. Vâlcea. Atunci statul român a „profitat” de carențele legislative și a convertit creanța în acțiuni, fără a acorda dreptul de preferințătuturor acționarilor existenți. Iatăcă După aceea măsurăcare a „isterizat” unii acționari minoritari – petrecutăîn luna noiembrie 2003 – conducerea OLTCHIM împreunăcu instituțiile statului din domeniu sunt hotărâte sămodifice actul constitutiv al întreprinderii și săopereze schimbarea de capital social, în conformitate cu deciziile instanțelor de judecatăși respectând legislația în vigoare. Odatărealizat acest lucru, AVAS împreunăcu conducerea societății se pot gândi la pregătirea pentru privatizare a OLTCHIM care se va petrece cel mai probabil în cursul anului viitor.

Reprezentanții AVAS vor decide soarta capitalului social

Operațiunea de modificare a capitalului social – solicitatăexpres de acționarii minoritari – se va produce cu ocazia unei întruniri a acționarilor de la OLTCHIM, programatăpentru mijlocul lunii noiembrie. Adică exact în luna când se vor împlini 4 ani de la celebra transformare a datoriilor că tre stat în acțiuni la OLTCHIM . Pe „românește”, asta înseamnă că acționarii de la combinatul chimic vor aproba o diminuare a capitalului social, așa cum era înainte de noiembrie 2003, După care, imediat, vor aproba o mărire de capital social, prin conversia în acțiuni a datoriilor statului. Spre deosebire de majorarea din 2003, la această majorare de capital vor putea participa și acționarii minoritari de la OLTCHIM, care vor putea subscrie acțiuni în raport cu cota deținutăîn acționariat. însă , ceea ce este important este că prin această măsură, valoarea capitalului social al OLTCHIM va crește semnificativ, foarte aproape de suma de 400 milioane USD. Este foarte sigur că acționarul majoritar de la OLTCHIM – Autoritatea pentru Valorificare a Activelor Statului – va discuta propunerea de anulare a acțiunilor emise de că tre societate în contul creanței convertite în temeiul Hotărârii AGA nr. 8 din data de 28 noiembrie 2003, urmatăde diminuarea corespunzătoare a capitalului social al societății. această hotărâre se ia ca urmare a unei decizii luatăde judecă torii Tribunalului Vâlcea în aceiași lunănoiembrie, dar în anul 2005. Prin această hotărâre s-a dispus constatarea nulității deciziei acționarilor din noiembrie 2003. Tot acționarii de la combinatul chimic vâlcean sunt chemați săaprobe peste trei săptămâni mandatarea Consiliului de Administrație pentru a realiza toate operațiunile pentru majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a întregii creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Față de societate la data realizării conversiei, cu acordarea drepturilor de preferințăpentru acționarii minoritari existenți, înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, datăce va fi stabilităprin decizie a Consiliului de Administrație de la OLTCHIM. În convocatorul ședinței AGA se specifică următoarele criterii și etape: După determinarea acționarilor care beneficiazăde drepturile de preferință, se va acorda acestora un termen de zece zile lucrătoare pentru tranzacționarea drepturilor de preferințăpe piața de capital, în conformitate cu reglementările în materie emise de Comisia Naționalăa Valorilor Mobiliare; perioada de subscriere care va fi acordatăpentru realizarea subscrierilor în temeiul drepturilor de preferințăde că tre acționari sau dobânditorii acestor drepturi va fi de 60 de zile calendaristice, începând din ziua următoare ultimei zile de decontare a tranzacțiilor încheiate cu drepturile de preferință; în perioada de subscriere, acționarii minoritari, respectiv dobânditorii drepturilor de preferință, vor putea realiza subscrieri, la prețul de subscriere egal cu valoarea nominalăa acțiunilor, conform drepturilor de preferințădeținute sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora; plafonul maxim de majorare a capitalului social este determinat ca fiind suma reprezentând valoarea creanței convertite, la care se adaugăvaloarea rezultatădin subscrierile realizate de acționari în exercitarea drepturilor de preferințăsau, După caz, de dobânditorii drepturilor de preferință. Tot în cadrul aceleiași ședințe a acționarilor de la OLTCHIM, Consiliul de Administrație al întreprinderii va primi un mandat în vederea înregistrării la autoritățile competente, respectiv Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Comisia Naționalăa Valorilor Mobiliare și Depozitarul Central a diminuării capitalului social al societății și a structurii acționariatului.

Se va încheia un protocol privind valoarea exactăa creanței statului

Pe de altăparte, Consiliul de Administrație de la OLTCHIM va primi mandat pentru a mai realiza următoarele operațiuni: de a încheia cu AVAS-ul un protocol privind valoarea exactăa creanței supuse conversiei în acțiuni; selectarea și angajarea consultanților și intermediarilor autorizați în vederea realizării emisiunii de acțiuni și a subscrierilor din partea acționarilor, în perioada de exercitare a drepturilor de preferință; realizarea emisiunii de acțiuni corespunzătoare majorării capitalului social, stabilirea etapei de tranzacționare a drepturilor de preferință, a perioadei de subscriere de că tre acționarii societății și dobânditorii drepturilor de preferință, pentru subscrierile la majorarea capitalului social și, totodată, stabilirea valorilor exacte în lei pentru majorarea capitalului social în urma punctajelor cu părțile implicate și a cursurilor de referințăde la data realizării operațiunilor; stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor care beneficiazăde dreptul de preferință; anularea acțiunilor emise dar nesubscrise; înregistrarea majorării capitalului social al societății ca urmare a conversiei în acțiuni a întregii creanțe Față de societate deținute de AVAS și înregistrarea la autoritățile competente a valorii finale a capitalului social al întreprinderii, După finalizarea procedurilor de majorare a acestuia. Experții sunt de părere că După anularea majorării de capital, numărul de acțiuni al OLTCHIM se va reduce de peste zece ori. Pe de altăparte, în urma anulării majorării de capital, participațiile acționarilor minoritari vor crește, în timp ce deținerea statului se va reduce de la 95% la 53%. Finalizarea conflictului între OLTCHIM și acționarii minoritari deschide drumul și pentru reluarea procesului de privatizare al companiei.

OLTCHIM a scăpat de Lindsell

În anul 2003, fostul proprietar de la întreprinderea OLTCHIM Rm. Vâlcea – APAPS – a aprobat transformarea unor datorii de 100 milioane USD Față de stat în acțiuni. însă , între timp valoarea în lei a acestei datorii s-a redus din cauza întăririi leului Față de dolar cu o treime. Pe de altăparte, viitoarea majorare de capital va cuprinde și dobânzile aferente acelor datorii pentru a nu fi considerate ajutor de stat, astfel că suma ar putea fi mai mare. De asemenea, statul ar mai putea hotărî și includerea altor datorii în majorarea de capital, ceea ce ar însemna că și aporturile acționarilor minoritari care vor dori să-și menținăparticipația vor fi mai mari. În mod normal, dreptul de a subscrie ar trebui sărevinăacționarilor actuali, dar acest lucru nu este precizat nici în convocatorul adunării generale a acționarilor, nici în legea specialădatăde Guvern anul trecut pentru accelerarea privatizării OLTCHIM. În prezent, unul dintre acționarii importanți de la combinatul chimic (în afara AVAS) este grupul german cu activități în industria chimică PCC, care a cumpărat pachetul deținut de fondul de investiții Lindsell, administrat de NCH. Lindsell deținea circa 1,1% din capitalul OLTCHIM, iar anterior majorării de capital avea o cotăde 13%. PCC a mai cumpărat acțiuni din piață, deținând peste 2% din capitalul OLTCHIM, urmând să-i revinăo cotăde circa 20% din capitalul social micșorat al companiei. Astfel, PCC ar putea deveni un candidat serios la preluarea OLTCHIM. Președintele PCC Waldemar Preussner a candidat în urmăcu trei luni la un post de membru în consiliul de administrație al întreprinderii vâlcene, însă nu a fost ales în condițiile în care statul român deține încă formal 95% din drepturile de vot. PCC este un grup internațional de firme ce opereazăsub coordonarea companiei PCC AG, cu sediul în Duisburg, Germania. Grupul de firme este împărțit în trei divizii: Comerț, Produse Chimice și Management. Activitatea grupului a demarat în anul 1994, când a realizat o cifrăde afaceri de 100 milioane USD, ajungând în prezent la o cifrăde afaceri de aproximativ 1 miliard USD.

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.