Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Oltchim va achizitiona si moderniza instalatia de piroliza de la Pitesti

” În premieră, la Conferința Naționalăde Chimie, Constantin Roibu, a anunțat că „Viitorul acționar majoritar al societății Oltchim va negocia direct cu OMV prețul pentru preluarea pirolizei de la Pitești. După ce aceste proces se va finaliza, societatea Oltchim va investi în retehnologizarea acestei instalații de piroliză”, a precizat directorul general al SC Oltchim SA ” circa 200 de specialiști și cercetători români și din Belgia, Franța, Germania, Japonia, Republica Moldova și Rusia, participăla Conferința Naționalăde Chimie ce are loc la că limănești

 

În anul în care cea mai mare societate comercialădin județul Vâlcea OLTCHIM a împlinit 40 de ani de activitate, la că limănești s-a deschis miercuri, 4 septembrie, cea de-a XXIX-a ConferințăNaționalăde Chimie. Ediția din acest an este organizatăde SC Oltchim SA Centrul de Cercetări în colaborare cu Academia Română- Secția de Științe Chimice și Societatea de Chimie din România. Lucrările conferinței au fost deschise de directorul general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, care le-a urat celor peste 200 de participanți din țară și străinătate un „Bun venit” la acest eveniment ce se întinde pe parcursul a trei zile. această conferințăeste o manifestare științifică importantădedicatăsărbătoririi celor 40 de ani de existențăa SC Oltchim SA. Președintele Comitetului Național de Organizare a conferinței este directorul general al SC Oltchim SA, Constantin Roibu, iar membrii sunt Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, Sorin Roșca, președintele Societății de Chimie din România, acad. Alexandru Balaban și acad. Emanuel Sahini. ConferințăNaționalăde Chimie este o manifestare științifică de prestigiu a specialiștilor din România și, de mulți ani, se bucurăde o importantăparticipare internațională. Scopul conferinței este prezentarea preocupărilor actuale din domeniul chimiei și ingineriei chimice, încurajarea contactelor și promovarea legăturilor între specialiștii din acest domeniu și domenii conexe.

 

Adunare generalăfestivăa Societății de Chimie din România

 

În cadrul conferinței sunt prezentate direcții majore ale cercetării în chimie din universități și institute de cercetare, cu accent deosebit pe aspectele aplicative ale chimiei și pe legăturile sale cu industria, informatica și protecția mediului înconjurător. Conferința este structuratăpe o sesiune de conferințe plenare și cinci secțiuni paralele de conferințe și postere în următoarele domenii importante de cercetare: chimie și tehnologie chimică organică , chimie și tehnologie chimică anorganică , chimia și tehnologia polimerilor, inginerie chimică , chimie analitică și protecția mediului. Conferința beneficiazăde prezența unor distinși profesori și cercetători străini care, alături de personalități ale chimiei din România, prezintăconferințe pe probleme actuale și de perspectivăale chimiei și industriei chimice. La această ediție a conferinței, alături de specialiștii români, se aflăcercetători din Belgia, Franța, Germania, Japonia, Republica Moldova și Rusia. În data de 5 octombrie 2006, este programatăși o adunare generalăfestivăa Societății de Chimie din România, pentru omagierea profesorului Petru Spacu cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea sa. Cu această ocazie vor fi înmânate diplome unor filiale și secții ale Societății de Chimie din România care s-au distins prin acțiuni în folosul dezvoltării chimiei.

 

Strategie de dezvoltare a Oltchim până în anul 2010

 

Primul punct de pe ordinea de zi a evenimentului de la că limănești a fost dedicat prezentării de că tre directorul general, Constantin Roibu, a strategiei de dezvoltare a Oltchim până în anul 2010. Spre exemplu, numai anul trecut, Oltchim a realizat investiții care s-au concretizat în: puneri în funcțiune de instalații noi (instalația de recuperare diclopropan cu o capacitate de 20.000 to/an; depozitul de etilenoxid si propenoxid; depozitul de ortoxilen; stația electrică SRA IV; instalație dizolvare carbonat), modernizări și măriri de capacitate la instalațiile existente (la instalația de PVC s-a mărit capacitatea de producție de la 270.000 to/an la 300.000 to/an; la instalația de polioli-polieteri s-a mărit capacitatea de la 65.000 to/an la 75.000 to/an; la instalatia de profile PVC „Ramplast” s-a mărit capacitatea de la 2.500 to/an profile la 4.400 to profile/an), modernizare batal rezidii organice. Față de nivelul indicatorilor economici prevăzuți în notele de fundamentare și de aprobare a acestor investiții prin punerea în funcțiune s-au realizat indicatorii de capacitate prevăzuți, condițiile de mediu au fost în totalitate îndeplinite, iar din punct de vedere al eficienței economice s-au asigurat condițiile ca până la terminarea perioadei de probe tehnologice și a testului de performanțăsăfie îndepliniți și acești indicatori. Urmare a investițiilor finalizate în anul 2005, societatea a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 5% Față de anul 2004, cu 80% Față de 2003 și s-a triplat Față de anul 2000 iar producția exportatăa crescut cu 20% comparativ cu anul 2004 și cu 140% Față de anul 2003.

 

Oltchim va ajunge la cifrăde afaceri de 1 miliard de dolari

 

„Sperăm săobținem peste 2-3 ani o cifrăde afaceri de 800-900 milioane de dolari, și chiar sădepășim acest nivel în 2010 și săajungem la 1 miliard de dolari”, a mai declarat Constantin Roibu. Tot la capitolul proiecte și intenții, directorul general al Oltchim SA, Constantin Roibu, a declarat s-a că zut la un acord cu compania Petrom-OMV în vederea achiziției de că tre combinatul chimic vâlcean a stației de producție pirolizăde la societatea Arpechim Pitești, absolut necesarăpentru funcționarea SC Oltchim SA. „Viitorul acționar majoritar al societății Oltchim va negocia direct cu OMV prețul pentru preluarea pirolizei de la Pitești. După ce aceste proces se va finaliza, societatea Oltchim va investi în retehnologizarea acestei instalații de piroliză”, a mai precizat directorul general al SC Oltchim SA. De altfel, conducerea societății Oltchim SA a întocmit zilele trecute un amplu program de investiții pentru retehnologizarea unor capacități de producție sau pentru construirea de la zero a unor instalații sau echipamente de producție. Concret, pentru acest an, programul de investiții propus are o valoare de 4.474 miliarde lei vechi, din care 525 miliarde lei vechi se preconizeazăa se asigura din surse proprii, 2.929 miliarde lei vechi din credit extern și 1.044 miliarde lei vechi din alte surse și a fost structurat pe cinci capitole (lucrări în continuare, lucrări noi, lucrări de protecție a mediului, lucrări de investiții Direcția Agroalimentarăși dotări). În program au fost cuprinse 36 de obiective de investiții, din care 10 au înregistrat cheltuieli anterioare anului 2006, iar 26 de obiective încep în acest an.

 

Retehnologizarea, modernizarea sau achiziționarea unor utilaje noi

 

Investițiile pentru anul 2006 cuprinse în program au fost stabilite în baza studiilor de oportunitate sau fezabilitate întocmite pentru fundamentarea necesității, stabilirea soluțiilor tehnice și pentru evaluarea costurilor investiției. Astfel, la capitolul „œLucrări în continuare”, la instalația de anhidridăftalică , se va realiza incineratorul de reziduuri și se va mări capacitatea la 25.000 t/an prin eliminarea unor locuri înguste din procesul de fabricație. Valoarea investițiilor în acest an va fi de 35 miliarde lei, iar data finalizării este preconizatăîn semestrul II din 2007. Alte obiective de investiții la acest capitol: mărire capacitate instalație sintezăpolioli polieteri. Prin acest proiect se va mări capacitatea de producție de la 65.000 t/an la 100.000 t/an și se va realiza prin implementarea unei noi linii de sintezăpolieteri, precum și prin redimensionarea corespunzătoare a instalației de prepolieteri, devolatilizare și purificare filtrare, iar conducerea și comanda instalației se va face cu un sistem DCS de ultimăgenerație. Data finalizării: în semestrul II din acest an, iar valoarea investițiilor în 2006 va fi de 140 miliarde lei vechi. De asemenea, Oltchim SA intenționeazăsămodernizeze și sămărească capacitatea instalației de propenoxid la 160.000 t/an, asigurându-se materia primăcorespunzătoare pentru creșterea producției de polieteri. Conducerea Oltchim intenționeazăsăaloce în acest an peste 153 miliarde lei vechi, însăfinalizarea întregii investiții se va realiza în prima parte a anului 2008. Un alt obiectiv este cel care privește retehnologizarea secției PVC II. Pentru acest obiectiv s-au demarat în anul 2003 câteva proiecte care se vor constitui într-o nouătehnologie de polimerizare tehnologia cu reactor închis prin care se reduce ciclul de polimerizare cu circa 40% și implicit se reduc costurile cu materiile prime și energia. Capacitatea de producție va crește de la 120.000 t/an la 250.000 t/an, odatăcu creșterea calității produsului. Noua tehnologie va fi aplicatăpe actualele reactoare dar și pe patru reactoare noi (în prima fază) de 70 mc (import Italia) și încă patru în faza următoare. Modernizarea instalației de PVC II va fi completatăde achiziționarea a douălinii de uscare în pat fluidizat, contractate cu Ventilex Olanda. Faza de ambalare va fi modernizatăprin achiziționarea unei linii complet automatizate (capacitate 250.000 t/an), iar faza de recuperare a clorurii de vinil va fi modernizatăprin înlocuirea compresoarelor existente cu o unitate comunăpentru cele douăinstalații de PVC. Data finalizării investiției este prevăzutăpentru anul 2008, iar valoarea totalăpentru acest an se ridică la 710 miliarde lei vechi. La lucrări în continuare, Oltchim prevede la instalația de clorurăde vinil, mărirea capacității de producție (materie primăpentru PVC). Se va construi o instalație nouăde 200.000 t/an mult mai eficientădin punt de vedere energetic decât instalația actuală. La fel ca instalația de PVC, investiția se va finaliza în 2008, valoarea alocatăpentru acest an urmând a fi de 523 miliarde lei vechi.

 

Mediul înconjurător, în atenția conducerii Oltchim

 

În vederea conformării cu directivele Uniunii Europene, societatea Oltcim SA va derula mai multe investiții în vederea protecției mediului. Astfel, lucrările de investiții la acest capitol au o valoare de 585 miliarde lei vechi și au fost sistematizate astfel: lucrări de investiții privind depozitarea deșeurilor; lucrări de investiții referitoare la poluarea cauzatăde anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic; lucrări de investiții privind realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea și controlul poluării pentru alinierea la normele UE privind nivelul emisiilor în aer, apă, sol prin introducerea celor mai bune tehnici; și lucrări de investiții privind ambalajele și deseurile de ambalaje. Totodată, conducerea Oltchim SA intenționeazăsăderuleze o serie de investiții în Direcția Agro-Alimentarăa întreprinderii. Astfel, lucrările de la acest capitol (a că ror valoare pentru anul 2006 este de 43 miliarde lei vechi) au ca scop respectarea condițiilor de tehnologie, protecție a mediului, a condițiilor sanitar veterinare și de biosecuritate cerute de Uniunea Europeană. Chiar conducerea SC Oltchim SA recunoaște că societatea a depus eforturi deosebite pentru a se elimina poluările de mediu prin politica sa de investiții, a achiziționat tehnologii performante, respectiv Electroliza cu Membrană, AnhidridăFtalică , Plastifianți și instalația de Ardere rezidii, eliminându-se depozitarea reziduurilor organice la batal. Au fost realizate instalații pentru prelucrarea prin absorbție a ab-gazelor la instalațiile din combinat. Pentru aceste investiții și pentru eforturile făcute lui SC Oltchim SA i s-a atribuit Certificarea ISO 14001 de că tre TUV Gmbh Germania. Existătotuși în continuare probleme legate de mediu, în ceea ce privește apele uzate deversate de Oltchim la suspensiile reziduale filtrabile și substanțele organice. Pentru corectarea acestor deficiențe se întreprind lucrări pe baza unor studii comandate la ECOIND București, cât și a măsurilor directe întreprinse de serviciile de specialitate din Oltchim. Toate aspectele de mediu sunt monitorizate și ținute sub control prin laboratoarele secției Protecția Mediului și a Ecoind București.

Andrei Bacalu