1

„Nu mai vrem sa fim ignoranti”

          ” susține consilierul județean liberal Ilie Fârtat  ” deranjați de criticile aduse de presa locală, unii consilieri județeni liberali, că rora nu prea li s-a auzit glasul până acum, s-au ridicat în picioare pentru a-și expune punctul de vedere

 

          Ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea a avut loc miercuri 31 mai a.c., în cadrul că reia s-au propus executivului mai multe rapoarte și proiecte de hotărâre pe baza activităților din județ. Un punct important pe ordinea de zi, pe baza că ruia s-a discutat mai mult de o oră, a fost proiectul de hotărâre privind majorarea fondului de rezervă bugetară și alocarea unei sume de bani unor consilii locale pentru acțiuni culturale. Primul care a luat cuvântul a fost consilierul județean PNL, Traian Dobrinescu care a expus punctul de vedere al colegilor din Alianță. „Vorbesc acum în numele colegilor mei din Alianță. Consider că acest proiect trebuie să se întoarcă la inițiator și asta pentru că am găsit numai argumente obiective. Unul dintre acestea este lipsa criteriilor de nominalizare a localităților unde merg banii pentru acțiunile culturale. Sunt destule probleme cu drumurile și cu alunecă rile de teren care nici măcar nu sunt pomenite. Dau un singur exemplu, de Pesceana nu am văzut nimic pe listă. Putem să începem de azi să că utăm acele criterii în baza că rora să trimitem bani lu Î x și lu Î y. Există probleme care țin de conștiința consilierilor. Vrem să înlăturăm acele suspiciuni care planează asupra noastră”– a spus Traian Dobrinescu. De aici au început discuțiile aprinse, acest punct iscând o serie de controverse între consilierii județeni. Democratul Samoil Vîlcu s-a arătat extrem de iritat de blocarea renovării Centrului Expozițional de la Seaca. „Dacă există alte interese să nu se facă acest centru să ni se spună în Față „– a spus Vîlcu. Împăciuitor, Dumitru Bușe a pus toate problemele pe seama necomunică rii dintre conducerea CJ și consilierii județeni. „Cofinanțarea începe să curgă din de la 1 ianuarie 2006. Proiectul tehnic de la Seaca e terminat și în luna noiembrie se trece la încheierea contractelor”– a spus Bușe. Deranjați de criticile aduse de presa locală, unii consilieri județeni liberali, că rora nu prea li s-a auzit glasul până acum, s-au ridicat în picioare pentru a-și expune punctul de vedere. „S-a zis în presă că nu se aude glasul consilierilor liberali la ședințe. Nu mai trebuie să fim ignoranți. Vrem să știm și noi pentru ce votăm”– a spus Ilie Fârtat.

          „Vreți condiții bune la spital, dar nu faceți nimic”- a afirmat Dionisie Dubinciuc

          Dionisie Dubinciuc, consilier județean democrat, și-a susținut cauza așa cum o face la fiecare ședință a Consiliului Județean. Deși, acesta de foarte multe ori a atras atenția asupra condițiilor proaste din anumite corpuri ale Spitalului Județean Vâlcea, nimeni nu l-a luat în seamă până acum. Enervat la maxim, Dionisie Dubinciuc a spus: „Toți care veniți în spital vreți să aveți condiții bune, dar nimeni nu dă bani. Nu a fost nici măcar o propunere în comisia de buget finanțe pentru spital. În continuare țâșnește apă din țevi și udă aparatura, pentru că instalația este foarte veche. La fiecare ședință mă voi ridica în picioare și vă voi ruga să dați bani pentru spital”. Într-un final, Dumitru Bușe a anunțat că în curând Spitalul Județean Vâlcea va fi renovat în totalitate din bani europeni.

Claudia STANCIU