1

Nicolae Vălimăreanu a preluat șefia Regiei de Drumuri

La începutul acestei săptămâni, în cadrul unei ședințe a Consiliului Județean Vâlcea care s-a desfășurat în premierăîn „deplasare” la Drăgășani, s-a ales noua conducere a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri și s-a aprobat noul regulament de organizare și funcționare a acestei unități economice. Din cele peste 20 de puncte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean, patru dintre ele aveau legăturăcu RAJDP. Este vorba de proiectele de hotărâri privind încetarea raportului de muncă prin demisie al lui Otto Cremarenco, alegerea unui director general interimar, alegerea unui nou consiliu de administrație, precum și stabilirea noului regulament de organizare și funcționare al RAJDP Vâlcea. Pentru funcția de director general interimar o singurăpersoanăs-a încumetat săcandideze: Nicolae Vălimăreanu, directorul tehnic al RAJDP. însă , consilierul județean Ioana Lițăa ridicat problema pregătirii profesionale a directorului Vălimăreanu spunând că nu se cade ca un subinginer săpreia funcția de șef al unei regii atât de importante pentru județul Vâlcea. Totuși, sub privirile lui Dumitru Bușe și a gazdei acestui eveniment, primarul Gheorghe Iordache, cei 31 de consilieri județeni prezenți au purces la „corvoada” votului pe buletine de vot. Rezultatul: 28 dintre consilieri au fost de acord ca Nicolae Vălimăreanu săfie director general interimar pe o perioadă de 90 de zile. Lupta mare s-a dat pentru consiliul de administrație La prima „strigare” au existat șase propuneri pentru cinci locuri în acest organ de conducere, însă din cele șase candidaturi doar patru au primit suficiente voturi pentru ca săfie cooptați în Consiliul de Administrație. Au fost respinse propunerile venite din partea Partidului Conservator și PRM. Astfel, a fost nevoie de un al doilea tur de scrutin pentru alegerea celui de-al cincilea membru în CA. Pentru un singur loc, au fost trei propuneri: PRM ȘI PC și-au menținut candidații, iar o altăpropunere a venit din partea PSD care l-a propus pentru acest post pe Mihai Dinescu. însă , până la urmăa fost ales candidatul PC Iatăcomponența completăa Consiliului de Administrație de la RAJDP Vâlcea: Nicolae Vălimăreanu – președinte, Valerian Popescu, Radu Vrăjitoru, Doru Filip și Emilia Motrescu – membrii. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare al RAJDP, postul vacant de director general al regiei se ocupăprin concurs organizat de Consiliul Județean. până la alegeri, vechiul CA avea următoarea componență: Otto Cremarenco – președinte, Bogdan Teodorescu, Emanuela Mihai, Gheorghe Bratu, Radu Vrăjitoru – membrii. Conform aceluiași regulament de organizare și funcționare, s-a stabilit ca RAJDP Vâlcea săfie o persoanăjuridică de interes strategic județean, care asigurăadministrarea drumurilor și podurilor județene ce fac parte din sistemul național de transport, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei naționale, ale populației și de apărare a țării. Patrimoniul pe care îl administreazăRAJDP Vâlcea are o valoarea de circa 2 milioane USD, reprezentând activele nete evidențiate în bilanțul contabil încheiat la data de 31 decembrie 2006. Menționăm totodatăcă RAJDP Vâlcea are în administrare rețeaua de drumuri județene clasată, proprietate publică a județului, constând în circa 1000 km drumuri județene și 283 poduri însumând peste 7.500 de metri.