1

Neica Cilea

Ion Câlea, președinte al PSD Vâlcea și vicepreședinte al Cons. Jud. Vâlcea:…am organizat periodic acțiuni de analiză cu factorii de răspundere (…) pentru identificarea dificultăților din aceste domenii (…) au necesitat numeroase analize cu unitățile (…) realizarea unor acțiuni specifice pe care le-am coordonat direct (…) am participat în mod repetat la analiza problemelor cu care s-au confruntat (…) pe cele care necesitau o analiză (…) le-am preluat spre rezolvare (…) am participat în mod direct la analiza problemelor și elaborarea materialelor (…) am asigurat inventarierea tuturor problemelor (…) pe baza analizelor efectuate (…) am asigurat repartizarea corespunzătoare a fondurilor (…) am asigurat detalierea bugetului de venituri și cheltuieli (…) am participat la analizele ocazionate de fundamentarea punerii în practică a propunerii privind (…) am efectuat analize pentru identificarea unor surse de finanțare și repartizarea de fonduri acelor unități…„

 

 

Comentarii:

  1. Conform propriei sale opinii despre sine însuși, Neica Câlea este un to Îarăș de nădejde care efectuează următoarele lucruri: organizează, analizează, identifică , iarăși analizează, realizează acțiuni specifice, coordonează, participă în mod repetat, coordonează în mod direct (sic!), iarăși analizează, preia spre rezolvare, participă în mod direct (sic!), analizează din nou, asigură inventarierea (sic!), efectuează analize, asigură repartizarea (neapărat corespunzătoare!), analizează, asigură detalierea (sic!), participă la analizări (ocazionate de funadamentarea punerii în practică , genială găselniță!), efectuează noi analize, apoi identifică și iarăși repartizează.

 

 

  1. Uffff! Sacra limbă de lemn a comuniștilor de ieri și de azi! Grăitor sindrom al ilustrării plenare (în mod direct) și, mai presus de orice analiză (asigurată), a detalierii gradului de incompetență prin repartizarea papagalului pe cât mai multe pagini din raportul an(u)al de activitate…