1

Monica Macovei: „Mă gândesc să plec din țară „

Traducerea interviului acordat cotidianului național de limbă olandeză NRC Handelsblad

Cotidianul național de limbăolandezăNRC Handelsblad a publicat un interviu cu Monica Macovei despre care spune că fost folosit ca afiș publicitar pentru aderarea României la UE și apoi înlăturată. „PD mi-a cerut să măalătur lui Traian Băsescu, dar eu mă gândesc mai degrabăsăplec din țară „, a declarat pentru reporterul olandez Monica Macovei.

După cum crede fostul ministru român al Justiției, Monica Macovei, politicienii implicați în lupta pentru putere doresc un singur lucru: oprirea reformelor.

Redactor – Tijn Sadee, corespondentul NRC Handelsblad la Budapesta

București. Sute de demonstranți s-au adunat, joi seară(19 aprilie 2007), în Piața Universității din București, pentru a-și manifesta sprijinul Față de președintele Traian Băsescu, care, cu puțin timp înainte, fusese suspendat de Parlamentul român, pe motiv că ar fi încă lcat Constituția. Parlamentul a fost consecvent în ceea ce privește suspendarea, în ciuda faptului că acuzațiile fuseserăconsiderate insuficient de grave de că tre Curtea Constituțională. Pe de altăparte, Curtea Constituționalăapreciazăcă suspendarea este legitimă. Alegătorii urmeazăsăîși spunăcuvântul. Ei se vor pronunța asupra chestiunii printr-un referendum. Suspendarea președintelui a constituit o loviturăputernică pentru tabăra forțelor reformiste, din care face parte și Băsescu. Președintele Senatului, Nicolae Văcă roiu, a fost numit președinte interimar.
În urmăcu două luni, câteva sute de oameni au ieșit în stradă, pentru a sprijini un politician aflat sub presiuni. Era vorba de ministrul Justiției, Monica Macovei, apriga combatantăa corupției din România. Partidul social-democrat (fost comunist) (PSD) dorea să-i ‘demaște minciunile’. Și atunci, Curtea Constituționalăa dat un verdict pozitiv în favoarea ‘acuzatei’.
I s-a permis să rămână în funcție. Recent, ea a fost nevoităînsă să-și părăsească funcția, când Tăriceanu a demis-o, împreunăcu toți miniștrii Partidului Democrat, al lui Traian Băsescu. Aceștia au fost înlocuiți cu miniștrii lipsiți de experiențădin grupările din jurul premierului, care guverneazăîn continuare cu un cabinet minoritar, sprijinit de foști comuniști.
„Jucă torii implicați în această luptăpentru putere au un singur motiv: oprirea reformelor” – spune Macovei (46 de ani), într-o cafenea din București. Este vizibil afectată. Cearcă ne sub ochi, o privire chinuită. „Sunt moartăde oboseală, în plus, măîntreb, ce-a mai rămas săfac eu în această țară ?”. În ultimele luni, ea nu a mai putut conta decât pe sprijinul președintelui Băsescu. „Partidul lui mi-a cerut să măalătur acestuia, dar eu mă gândesc mai degrabăsăplec din țară .”
Numirea Monică i Macovei în funcția de ministru al Justiției, la sfârșitul lui 2004, a fost primităcu entuziasm în plan internațional. Timp de ani de zile, jurista Macovei a fost avocat pentru drepturile omului și președinte al Comitetului Helsinki din România. A înființat secția românăa organizației Transparency Internațional. Datoritălui Macovei, România a obținut aderarea la UE, în luna ianuarie a acestui an.

Rep.: Se pare că dumneavoastrăați servit ca afiș publicitar care, După aderare, a fost imediat îndepărtat de pe frontispiciu.
” Monica Macovei: Am fost folosită. În plus, s-au făcut abuzuri în ceea ce măprivește. Am fost surprinsă. Nu ținusem cont de faptul că , la câteva luni de la aderare, munca mea urma săfie anulată.
” Rep.: Premierul Tăriceanu promite că va continua lupta dumneavoastrăîmpotriva corupției.
” M.M.:
Nu am prea multăîncredere în această promisiune. Cunosc mai bine decât oricine îngrijorarea politicienilor Față de cercetările legate de fraudăși corupție. Știu de ce a trebuit săfiu înlăturată. Ca luptătoare împotriva corupției, eram prea activăși devenisem un pericol care trebuia înlăturat. În cazurile de corupție asupra că rora am atras atenția, erau implicați oameni la cel mai înalt nivel.
” Rep.: Dvs. ați fost data la o parte, președintele este suspendat. Ce spun aceste lucruri despre politică ?
” M.M.: Din afară, toate acestea par un haos politic, dar este vorba de un plan bine executat: o loviturăde stat a politicienilor care nu servesc nicidecum interesele poporului. Moravurile politice de aici sunăastfel: sătrăiești deasupra legii, săte îmbogățești rapid și sărămâi nepedepsit.
” Rep.: Curtea Constituționalăîl considerănevinovat pe președintele Băsescu. Cine impune legea în această țară ?
” M.M.:
Aceasta este problema noastrăcea mai mare. Noi luptăm împotriva politicienilor corupți, care își fac ei înșiși legile, acele legi care săle apere propriile interese. Premierul Tăriceanu m-a supus la presiuni săaprob anumite proiecte de lege și proceduri care servesc interesele contactelor sale de afaceri. El dorea, de exemplu, amânarea de la platăa unui număr de vreo 20 de întreprinderi care aveau datorii enorme la stat. această amânare este o formă mascatăde ajutor de stat, pentru care este nevoie de consimțământul Comisiei Europene. Ca atare, m-am opus. M-am angajat în această luptăîncă din 2005, perioadă în care nimeni nu a avut curajul să măarunce la gunoi. Acum, în 2007, odatăce am devenit membri ai UE, uite că se poate.
” Rep.: Pentru dumneavoastrăși pentru Băsescu, câteva sute de manifestanți au ieșit în stradă. Unde sunt masele?
” M.M.: Mulți români își întorc fața de la politică . Și totuși, măsimt susținutăde opinia publică . Observ acest lucru în timpul conferințelor. Oamenii îmi spun: „Te rugăm, nu ceda!”
” Rep.: Premierul Tăriceanu colaboreazăacum cu foștii comuniști.
” M.M.: Acesta este un aspect șocant pentru toți reformiștii din România. PSD-ul este acum efectiv reîntors la putere. Figuri proeminente din Securitate își reocupăpozițiile.
” Rep.: EșueazăUE în rolul ei de câine de pază?
M.M.: Nu îndrăznesc săafirm așa ceva. Bineînțeles, UE a plecat de la premisa că face afaceri cu politicieni de onoare. Ce poți face altceva? Dar realitatea aratăastfel: dacă politicienii din România sunt puși săaleagăîntre privilegii și obligațiile cerute de regulamentele UE, ei opteazăpentru ei înșiși și pentru propriile averi. În cazul numirii de noi candidați la aderarea la UE, Uniunea trebuie sămanifeste mai multărezervăși mai multăexigență.