1

Monceanu, pus sădeseneze terenurile private din Râmnic

” Înlocuire suspectăa lui Nicolae Dicu?

Săptămâna trecută, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, s-a aprobat printre altele un raport și un proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 214/2005. Prin această decizie, consilierii au aprobat de fapt înlocuirea viceprimarului Nicolae Dicu din comisia municipalăpentru stabilirea dreptului de proprietate privatăasupra terenurilor, cu viceprimarul Constantin Monceanu. Astfel de comisii s-au constituit la nivelul fiecă rei localități, prin ordin al prefectului Anuța Handolescu. La nivelul Primăriei Râmnicului, această comisie s-a constituit în anul 2005, când președinte al comisiei a fost desemnat Nicolae Dicu. De atunci și până în prezent, viceprimarul Dicu a condus această comisie fărăprea mari „scandaluri”. însă , la expunerea de motive care a stat la baza acestei înlocuiri, Elena Chiriță, șeful Serviciului de Administrație Publică Localădin Primăria Râmnicului, a considerat că de vinăeste. multitudinea atribuțiilor viceprimarului Dicu și volumul mare de muncă pentru îndeplinirea lor, îndeosebi cele referitoare la coordonarea activității de derulare a proiectelor cu finanțare externă(Phare și ISPA) din cadrul municipalității. De asemenea, s-a mai avut în vedere că Nicolae Dicu nu poate face Față numărului mare al dosarelor constituite în baza legilor fondului funciar aflate în curs de soluționare, complexitatea lor și cerințele care impun implicarea directăîn finalizarea cât mai repede a acestora.

Claudia Stanciu