1

„Măbucur că s-a reușit schimbarea de mentalitate la Poliția Rutieră”

” Comisarul Florian Marin, adjunctul inspectorului șef din cadrul IJP Vâlcea, recunoaște:

” „Cea mai mare problemăla ora actualăîn Râmnic este mica criminalitate, acea infracționlitate măruntăce deranjează, care este văzutăla fiecare colț de stradă, este vizibilăpentru omul de rând și-i influențeazăîn viața de zi cu zi. Dacă în cazul furturilor sau infracțiunilor cu violențăvictimele sunt un număr restrâns de persoane, mica criminalitate este cea care influențeazăun număr mult mai mare de persoane”, mai spune adjunctul IJP Vâlcea

 

Zilele trecute, în cadrul unui interviu, comisarul Florian Marin – adjunctul inspectorului șef din cadrul IJP Vâlcea, a făcut un bilanț al realizărilor sale de când a fost investit în funcție. Mai mult, Florian Marin ne-a mărturisit că , fiind o fire perfecționistă, nu se mulțumește niciodatăcu mai puțin. El spune că , deși modul său „agresiv” de a conduce instituția nu a fost pe placul subordonaților săi, în timp, aceștia s-au adaptat la cerințele sale. Inspectorul șef adjunct este optimist și crede că vâlcenii vor învăța săaibăîncredere în poliție numai dacă mentalitatea polițiștilor se va schimba.   

Rep.: Sunteți adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliției Vâlcea încă din decembrie 2005. Care sunt cele mai importante realizări ale dumneavoastrăde la investirea în această funcție ?

Florian Marin: E foarte greu săfac o ierarhie a realizărilor. Cred că au fost și reușite, însă și neîmpliniri. Perioada asta de 1 an și trei luni de zile nu cred că este așa de lungăîncât săvorbesc de realizări remarcabile din punct de vedere profesional. Am făcut multe lucruri bune, dar destule au rămas nerezolvate. Acum ceva timp am făcut o aserțiune și am spus că la ora actualăcu efectivele pe care le avem, orice realizare este notabilă, pentru că avem un colectiv foarte tânăr și suntem într-un proces de schimbare a mentalității. Poate că cea mai importantărealizare a mea, de când am fost investit în funcție, este că am încercat, și am și reușit în mare parte, săschimb mentalitatea lucrătorilor din sistemul de siguranțăpublică (Serviciul Poliției Rutiere și Poliția de Ordine Publică ). Când am preluat această funcție, Poliția de Ordine Publică era consideratăun fel de „Cenușăreasă” a activității poliției, iar cei care erau într-o oarecare măsurăpedepsiți, erau trimiși sălucreze în sistemul de siguranțăpublică , fie la posturile de poliție, fie în altăparte. La ora actualăam observat o schimbare radicalăde atitudine la majoritatea polițiștilor de la posturile de poliție. Înainte nici măcar nu-i găseam la posturi, se produceau evenimente rutiere și aveam probleme cu ei pentru că se implicau destul de greu în activitatea curentă. Ei bine, acum am avut o surprizăîn momentul în care am fost la câteva posturi de poliție și am văzut că lucrurile merg chiar foarte bine și lucrători tineri, ce nu aveau experiențăprea mare, au reușit săse ridice la un anumit standard. De asemenea, am reușit o oarecare coeziune vizavi de relația dintre șefi și subordonați. Aș dori săvăspun că stilul meu nu a fost la început pe placul tuturor, pentru că am fost destul de „agresiv”, în sensul că nu am tolerat modalitatea de lucru din trecut. Cu timpul, am învățat unii de la alții. Eu am învățat să-mi mai domolesc felul de a fi, destul de năvalnic pe anumite segmente, iar ei săse adapteze la cerințele mele. Și azi, După un an de zile, aș putea spune că s-a urnit ceva în acest sistem. însă , repet, cea mai mare realizare, din punctul meu de vedere, este că s-a reușit schimbarea de mentalitate, iar cea mai vizibilăeste la Poliția Rutieră. Acolo nu mai sunt anumite persoane din trecut despre care chiar în ziarul dumneavoastrăau apărut informații referitoare la mentalitatea lor. Mai mult decât atât, de un an de zile a mai apărut o schimbare în Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea și anume marketing-ul activităților structurilor de siguranțăpublică . Fărăfalsămodestie pot spune că a fost ideea mea. Dacă până acum nu era chiar atât de vizibilăactivitatea posturilor de poliție sau a polițiilor orășenești, acum, prin acele comunicate de presă, toată lumea poate săvadăo sintezăa ceea ce fac lucrătorii de poliție în județ. Am vrut ca transparența și deschiderea săcaracterizeze sistemul de siguranțăpublică din Vâlcea. Numai așa, comunicarea, atât în interior, cât și cu mass-media și cu vâlcenii, a început săse îmbunătățească . Sunt, însă și destule nerealizări. Eu, în general, sunt un perfecționist și nu mămulțumesc doar săspun că am realizat lucruri bune    

Rep.: Având în vedere că sunteți responsabil de liniștea municipiului Rm. Vâlcea, puteți săne spuneți care sunt principalele probleme cu care se confruntă Râmnicul din perspectiva criminalității?

F.M.: Întra-adevăr sunt responsabil, indirect, de liniștea cetățenilor din municipiu. De ce spun indirect? Pentru că Poliția Municipiului Rm. Vâlcea are o conducere care la ora actualăeste formatădin comisarul-șef Preda – șef al Poliției Municipiului, comisar-șef Buican – coordonator al Poliției Judiciare și comisarul Neață- coordonator al activității de ordine publică . În principal, problemele acestea sunt ale conducerii Poliției Municipiului, dar ca persoanăce răspunde de această structurădin partea IJP Vâlcea, evident că și eu sunt responsabil. Cea mai mare problemăla ora actualăîn Râmnic este mica criminalitate, acea infracționalitate măruntăce deranjează, care este văzutăla fiecare colț de stradă, este vizibilăpentru omul de rând și-i influențeazăîn viața de zi cu zi. Dacă în cazul furturilor sau infracțiunilor cu violențăvictimele sunt un număr restrâns de persoane, mica criminalitate este cea care influențeazăun număr mult mai mare de persoane. Vădau un exemplu, în zona centrală, grupuri compacte de cetățeni de o anumităetnie, care prin modul de manifestare gălăgios și prin felul lor de interacțiune cu oamenii, deranjează. Ei bine, toată lumea va spune că este tulburatăordinea și liniștea publică în zona centralăchiar dacă ea se întâmplăpe o arie destul de restrânsă. Sau o anumităstradădin zona Nord unde au fost dese furturi și tulburări, părerea generalăva fi că acolo toată zona reprezintăun pericol. Acestea sunt problemele cu care se confruntă polițiștii municipiului. 

Rep.: Exista diferite voci care afirmăcă posibilitățile poliției ar fi utilizate irațional, iar marea parte a angajaților este angrenatăîn lupta cu infracțiunile de importanțăminoră, în timp ce lumea interlopă(în special pe timp de noapte) „stăîn capul mesei”.

F.M.: Una din principalele probleme pe care eu le-am ridicat a fost aceea a intervenției pe timpul nopții. Am reproșat polițiștilor de la Serviciul Rutier, dar și celor din Structurile de SiguranțăPublică pe timpul nopții că nu întotdeauna au aplicat măsurile necesare. Sistemul de SiguranțăPublică ține decât de ordinea și siguranța publică . Pe acest segment de care măîntrebați dvs. nu s-a făcut prea mare lucru. Nu cred că văpot răspunde eu la această întrebare, datorităpoziție mele. Este un domeniu care mădepășește. însă , e adevărat că dacă lucrătorii de pe timpul nopții și-ar face datoria așa cum trebuie, poate că nu s-ar mai întâmpla atâtea lucruri. Este un domeniu la care poliția din Vâlcea este deficitarăși asta ne afecteazăimaginea.      

Rep.: Ce ne puteți spune despre colaborarea cu ATOP Vâlcea?

F.M.: Atât personal, cât și prin colegii mei, am avut o relație foarte bunăcu reprezentanții ATOP Vâlcea. Am remarcat la dumnealor o foarte mare deschidere pentru realizarea de activități în comun. însă , ceea ce este mai important este că de fiecare datăcând noi le-am solicitat ceva, ei au încercat săfacă tot posibilul pentru a rezolva problema. Nu am decât cuvinte de laudăreferitor la această colaborare. 

Rep.: Ce activități ați desfășurat în comun pentru a stabili cele mai eficiente măsuri de creșterea a calității serviciului polițienesc?

F.M.: Pot spune că multe proiecte le-am făcut sub egida Autorității Teritoriale de Ordine Publică . O parte a dotării s-a realizat cu aportul însemnat al ATOP. De asemenea, activitățile curente le realizăm în parteneriat. Avem un  program ce face referire la sistemul integrat de ordine publică din municipiu. Aproape toate proiectele pe linie de ordine publică se fac sub auspiciile ATOP. 

Rep.: Sondajele recente aratăcă un segment destul de mare de populație manifestăîncă multăreticențăîn relațiile cu poliția. Cum veți încerca săle schimbați mentalitatea?

F.M.: Nu mămirăacest lucru. Sondajele aratăîntr-o oarecare măsurăși frământările care existăîn cadrul fiecă rei instituții din România. Acestea se regăsesc și la noi, la Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea. Nu întotdeauna am știut săgăsim calea de a stabili o punte de legăturăcu oamenii. O persoanăcare se prezintăla poliție și este tratatăîntr-un mod necorespunzător, înseamnăun respondent în acel chestionar cu aprecieri nu tocmai lăudabile la activitatea poliției. Este firesc săfie așa, iar noi nu am ajuns acolo ne-am dori. Nu întotdeauna când încercă m săaducem lucrurile la normal, ne și reușește. Chiar dacă am eu idei geniale, nu toți subordonații achieseazăla ele și le pun în practică așa cum le-am gândit eu. Și atunci apare această discrepanțăîntre ceea ce dorim și ceea ce facem cu adevărat, cu consecințe în sondajele de opinie. Cum reușim săschimbăm mentalitatea membrilor comunității? Exact cum văspuneam mai înainte. Prima datăle schimbăm mentalitatea polițiștilor din instituție. De asemenea, pentru a ne alinia la standardele U.E. trebuie săînvățăm sălucrăm cu proiecte în care oamenii sunt partea activăși nu ceva care sunt în afara proiectului.  Așa încrederea vâlcenilor în poliție va crește.

Rep.: Care este cel mai important caz rezolvat de polițiștii din subordinea dvs. recent?

F.M.: Cel mai important caz la care polițiștii noștri și-au adus aportul este cel al descoperirii filierei de țigări. Polițistul care a descoperit cazul și de la care a început ancheta este cel de la Postul de Poliție din Mihăești. De această datăa funcționat foarte bine colaborarea în interiorul instituției, pentru că de acolo, prin această filieră, lucrătorii de la fraude financiare au mers și au descoperit mai multe lucruri. De aceea sunt de foarte multe ori nemulțumit, deoarece punctul de început este cel mai important. Dacă angajații din sistemul de ordine publică nu descoperăo infracțiune care se desfășoarăpe raza lui de competență, este foarte greu După aceea săprobezi activitatea infracțională.  

Rep.: Văplac bancurile cu și despre polițiști? Vreți săne spuneți un banc care v-a plăcut?

F.M.: Nu îmi plac întotdeauna, dar le gust. până la urmăiau latura hazlie a bancului. Tot la fel de bine se pot face bancuri și în alt domeniu de activitate. Aceste bancuri fac parte din realitatea cotidianăși le tratez ca atare. Numai că nu văpot spune unul. Am afirmat mai sus că le gust, dar nu că îmi și place săspun bancuri cu polițiști.

Claudia Stanciu