1

LUSTRATIA DE VALCEA

      Printre personale care sunt considerate că ar fi făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist se număra cadrele cu funcții de conducere din fostul aparatul central și local al PCR și UTC, activiștii salarizați ai PCR și UTC care au desfășurat activități în aparatul organelor centrale și locale ale organizațiilor politice, obștești, de masă, precum și în unitățile economice și instituțiile civile și militare. De asemenea, din aceeași categorie fac parte și persoanele care sunt foști membri ai Consiliului de Stat, ai Consiliului de Miniștri și Marii Adunări Naționale, dar și miniștri secretari de stat, prim adjuncții și adjuncții miniștrilor și secretarii de stat, precum procurori generali, președinți ai instanțelor judecă torești civile, militare, sau ambasadorii, miniștrii plenipotențiari și reprezentanții corpului diplomatic din străinătate.

      Proclamația de la Timișoara, primul program politic doctrinar coerent al unei societăți democratice românești, își propunea să elimine, încă din 1990, structurile securisto-comuniste din toate instituțiile statului. Punctul 8 al Proclamației amintea de faptul că „Activiștii au fost acei oameni care și-au abandonat profesiile lor pentru a sluji Partidul Comunist și a beneficia de privilegiile deosebite oferite de acesta”. În urma cu 15 ani, în „Apel că tre lichele”, Gabriel Liiceanu se adresa celor care au ocupat funcții importante în aparatul de partid și de stat săfacă pasul în spate. Apelul său n-a avut nici un ecou în rândurile celor care ar fi trebuit să înțeleagă că această atitudine ar fi putut săle redea demnitatea pierdută în „epoca de aur”. Vreme de 15 ani, adoptarea unei legi a lustrației a fost imposibilă, fie din cauza respingerii repetate sau a modifică rii până la diluare a tuturor inițiativelor legislative asociate sau legate de acest domeniu, fie pentru că fantomele trecutului ce bântuie și astăzi printre noi au dosit în sertare proiectul care ar fi putut asana clasa politică și decizională din România. Față de trecutul României din ultima jumătate de secol, întreținut de oameni care, pe vremea dictaturii ceaușiste, se bucurau de prerogativele conducerii de partid, iar, ulterior, s-au ascuns După cele ale unei puteri democratice, considerăm că trebuie precizată poziția oamenilor cu putere de decizie în această țară , la fel cum au făcut și cei din Ungaria, Albania, Cehia sau Slovacia. În noul context al aderării la Uniunea Europeană , trebuie săputem privi cu mândrie că suntem o țară cu conștiința împăcată, curățată de vechi metehne pe care europenii le-ar putea privi ca pe eventuale pericole la adresa democrației.

      Numai că au existat și existăparlamentari care nu renunțăla ideea limitării temporare a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist. Deputații Viorel Oancea, Mona Muscă și Eugen Nicolăescu și senatorul Adrian Cioroianu au inițiat proiectul Legii Lustrației. Proiectul a trecut de Senat și urmeazăsăintre în dezbaterea Camerei Deputaților.
      Argumentele inițiatorilor

      Față de trecutul României din ultima jumătate de secol, întreținut de oameni care, pe vremea dictaturii ceaușiste, se bucurau de prerogativele conducerii de partid, iar, ulterior, s-au ascuns După cele ale unei puteri democratice, considerăm că trebuie precizată poziția oamenilor cu putere de decizie în această țară , la fel cum au făcut și cei din Ungaria, Albania, Cehia sau Slovacia. În noul context al aderării la Uniunea Europeană , trebuie săputem privi cu mândrie că suntem o țară cu conștiința împăcată, curățată de vechi metehne pe care europenii le-ar putea privi ca pe eventuale pericole la adresa democrației. Adoptarea Legii lustrației, care nu face decât să asigure că oameni cu formație de activist comunist, care au făcut parte din organele de represiune care au instrumentat cazuri politice – Securitate, Justiție, Procuraturăetc. – nu mai poate pune la adăpost anumite persoane care nu vor săaccepte că situațiile de abuz legalizat de dinaintea Revoluției nu mai sunt posibile. Legea va trebui săfacă luminăîn trecut, dar și în viitor. A-ți asuma o vinăși a încerca sălupți săo îndrepți, înseamnă că ai devenit un partener responsabil al orică rui stat democratic, un partener care se poartădemn și cu care poți colabora în măsura în care știi că este îndreptat înspre viitor. Trebuie săfim corecți cu noi înșine pentru a le furniza celorlalți garanția că putem fi corecți cu ei. A continua săne mințim și săpăstrăm în structurile de putere oameni care au făcut rău, înseamnă săne complacem în situația de stat în care corupția face ordinea și legea. Acestea sunt rațiunile pentru care această lege trebuie săexiste și săfie aplicată, pentru că trebuie sădemonstrăm odatăpentru totdeauna că poporul român este o nație care are mândrie, care știe săfacă dreptate cu demnitate și care știe săprivească în viitor.

Am declanșat un demers jurnalistic pentru a-i identifica pe posibilii lustrabili de la noi din județ, cei care au ocupat funcții politice și Continuă săocupe funcții administrative și politice. Demersul nostru va continua cu un material „dedicat” celor care au desfășurat activități de poliție politică . Urmăriți numărul nostru viitor. Merită.

Magda Tolea