1

LATIFUNDIARUL SCARLAT

Prin anul 1998, fostul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Anton Mițaru, a încheiat un contract privind stabilirea dreptului de preferință(preempțiune) la achiziționarea de că tre instituție a unei suprafețe de teren pe care urma săse construiască clădirea Bibliotecii Județene Antim Ivireanul. Terenul se aflăîn imediata vecinătate a Colegiului Național „Alexandru Lahovari”, în perimetrul mărginit de sediul BRD Vâlcea și Universitatea Spriu Haret, și a fost retrocedat prin anul 1997 proprietarilor de drept. Anton Mițaru a purtat mai multe negocieri cu proprietarul suprafeței de teren, însă toate discuțiile au fost sortite eșecului, întrucât proprietarul a solicitat o sumămult prea mare pentru buzunarul Consiliului Județean Vâlcea. Așa că până la urmă, Anton Mițaru a „mutat” locul pe care urma săfie făurităBiblioteca județeană în zona din spatele Muzeului de Istorie. însă , Consiliul Județean a rămas de atunci cu dreptul de preempțiune la cumpărarea terenului din vecinătatea sediului BRD Vâlcea, chiar dacă între timp proprietarii s-au schimbat .

În luna octombrie a anului trecut, fostul director general al Distrigaz Sud, Eugen Scarlat, a cumpărat terenul respectiv în supraFață de 652 metri pătrați, conform contractului de vânzare – cumpărare, autentificat sub numărul 2.078 din 17 octombrie 2006. Având în vedere că existăun drept de preempțiune din partea Consiliului Județean Vâlcea, Eugen Scarlat nu poate construi nimic pe acel teren fărăacordul explicit al titularului acestui drept. De asemenea, tot anul trecut, Ministerul Culturii și Cultelor – Direcția GeneralăPatrimoniu Cultural Național a anunțat că nu își exercitădreptul de preferințăși transferăacest drept al statului că tre autoritățile publice locale. În aceste condiții, și Consiliul Județean se pregătește sărenunțe la acest drept de preempțiune referitor la cumpărarea terenului situat în zona de protecție a Colegiului Național „Alexandru Lahovari”, monument istoric. Menționăm că zona de protecție a fiecă rui monument istoric, în localități urbane, este suprafața delimitatăcu o razăde 100 de metri, măsuratăde la limita exterioară, de jur – împrejurul monumentului istoric.