1

Judecatorul Danut Cornoiu a fost suspendat din functie

Prin Ordonanța Guvernului 49/2006 s-a dispus ca magistrații îndepartați din Magistraturăsănu mai poatăactiva pe durata judecă rii recursurilor declarate de ei contra hotărârilor disciplinare ale CSM ” Judecătorul ICCJ, Dănuț Cornoiu se afla într-o asemenea situație ” el a fost exclus din Magistratură, dar și-a continuat activitatea datorită unei legi prost gândite

Printr-o ordonanță emisă la sfârșitul lunii trecute, Guvernul țării a decis că magistrații îndepărtați din Magistraturănu mai pot activa pe durata judecă rii recursurilor declarate de ei contra hotărârilor disciplinare ale CSM. Măsura legislativăvine săîntărească puterile CSM în materie disciplinarăasupra magistraților și sămai crească un pic încrederea cetățenilor în Justiție. Aceasta întrucât, datorităunei legi prost gândită, în cazurile în care împotriva unui magistrat se începea urmărirea penalăsau, și mai grav, CSM emitea o hotărâre de excludere a acestuia din Magistraturăpentru grave abateri disciplinare, respectivii își continuau nestingheriți activitatea pentru că recursul declarat de ei în instanțe contra acestor măsuri suspenda aplicarea acestora până la judecarea definitivă. Justițiabilii au fost semnalate cazuri de magistrați îndepartați din Magistraturăde CSM încă din septembrie 2004, dar care au continuat până acum săjudece, pentru simplul motiv că au fost suficienți de abili săconteste măsura excluderii din sistem, iar la instanțăsăamâne cu anii procesele cu tot felul de excepții și chichițe avocă țești. Acesta este și cazul președintelui Secției civile a Înaltei Curți de Casație și Justiției, judecă torul Dănuț Cornoiu, dat afarădin Magistraturăde CSM pentru mutarea de la un complet la altul a dosarului privind casa părinților ministrului Macovei, cauza „rezolvată” în defavoarea proprietarilor de drept, prin răsturnarea cu 180 de grade a hotărârilor date în fond și apel. Vâlceanul Dănuț Cornoiu continua săjudece și săconducă secția civilăa Înaltei Curți, deoarece și el a contestat hotărârea CSM. În baza Ordonanței de Guvern nr. 49/2006, CSM a luat măsuri de aplicare a legii, încetând activitatea la instanțe și parchete a magistraților împotriva că rora s-a luat măsura suspendării sau îndepărtării din sistem.