Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

JUDECATORIA RAMNICULUI REDIVIVUS

          ” Un eveniment cenușiu ” din motive inexplicabile, festivitatea a fost lipsităde prezența unor nume relevante din politic, economic, administrativ, magistraturăși baroul de avocați

 

          Sâmbătă, 28 octombrie a.c., a avut loc inaugurarea oficialăa clădirii Judecă toriei Rm. Vâlcea, EDIFICIU care s-a aflat în renovare de mai bine de doi ani de zile. La festivitate au participat reprezentanți de vârf ai Ministerului Justiției, ai Curții de Apel Pitești, ai tribunalelor și judecă toriilor din județele limitrofe, magistrați și avocați locali, procurori, grefieri și arhivari, dar și ceilalți angajați din cadrul Justiției vâlcene,  zeci de vâlceni, precum și oficialitățile județene în frunte cu prefectul Anuța Handolescu, președintele Consiliului Județean – Dumitru Bușe, deputații Aurel Vlădoiu (PSD) și Petre Ungureanu (PNL), dar și judecă toarea Corina Îuglui, președintele Judecă toriei Râmnicu Vâlcea. Din partea Ministerului Justiției, la oficializare a participat ministrul secretar de stat doamna Kibedi Katalin Barbara. Au mai fost prezenți Gheorghe Diaconu, vicepreședintele Curții de Apel Pitești, Gabriela Ghiorghița și Doru Mercan, președintii Secțiilor comerciale și penale din cadrul Curții de Apel Pitești, dar și judecă torii din cadrul aceleiași instituții, Corina Pincu și Dumitru Diaconu, „părtași” la ilegalitățile ce-l vizeazăpe primarul orașului nostru. Nu în ultimul rând, a fost prezentăși judecă toarea Cornelia Gheorghe Sorescu, fosta președintăa Curții de Apel Pitești, care în timpul când exercita mandatul de președinte a supervizat demararea lucrărilor de modernizare a Judecă toriei, dând curs astfel invitației de a fi prezentăaici, După cinci ani de zile. În speech-ul său, președintele Tribunalului Vâlcea, Petre Dinescu, a mulțumit tuturor factorilor care, de-a lungul celor cinci ani cât au durat lucrările de reabilitare și modernizare, s-au implicat în această vastălucrare pentru a fi redatăîn condiții optime Justiției vâlcene, dar a ținut și săprecizeze că nu vrea sămulțumească pentru finalizarea investiției fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, pentru că aceasta a blocat lucrările de renovare și, de asemenea, nu dorește săadreseze mulțumiri constructorului, din cauza marii întârzieri înregistratăîn finalizarea lucrărilor. În mulțime, l-am remarcat și pe „Judecă torul rușinii”, de la Curtea de Apel Pitești, Dumitru Diaconu, cel care a respins cererea de punere în libertate a primarului Mircea Gutău, dispunând o decizie strâmbă. Fărăcomplexe, magistratul argeșean stătea chiar lângă judecă toarea Adriana Mărăcinescu, cea care a dat o soluție favorabilăcererii de revocarea măsurii arestării preventive în cazul lui Mircea Gutău. Unul alb și unul negru. Așadar, cu un curaj maladiv, „Judecă torul rușinii”, a îndrăznit săvinăsăprivească râmnicenii în ochi, la ei acasă. La plăcinte înainte , stimabile Diaconu! Judecă torul acesta care a respins cererea de eliberare a primarului nostru, argumentând juridic extrem de slab soluția pronunțată, are acum  tupeul săse afișeze la un astfel de eveniment oficial, fărăumbrăde remușcare. Puținele argumente prezentate în motivarea soluției sale, au fost copiate, cu punct și virgulă, din rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, semn al dependenței sale de politicul ce conduce această instituție mult contestată. În cazul primarului Râmnicului, se relevăposibilitatea unor abuzuri din partea justiției, pe care organismele competente ale statului, procurorul general al României, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii întârzie săle cerceteze deși au fost sesizate în repetate rânduri în cursul ultimelor luni. La eveniment nu au participat foștii președinți, judecă tori și avocați de renume din magistratura vâlceană, dar nici reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor și nici ai Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

Magda Tolea