1

JUBILIAR 600

VOCEA VÂLCII a ajuns la numărul jubiliar 600. Existăm pe piața publicistică localăde 9 ani de zile. Suntem mândri că prin munca noastrăperseverentă, istovitoare și consecventă, numele ziarului a devenit un brand. Sub acest însemn jubiliar, dăm certitudine opiniei publice că nu vom abdica de la țelul jurnalistic propus la înființare, infractorii cu gulere albe, având și în continuare de ce se teme. Vocea Vâlcii Continuă , stimate cititor, săfie prietenul dumitale apropiat, acel prieten care la nevoie se cunoaște. Paginile gazetei vor fi deschise tuturor propunerilor constructive, vor combate cu hotărâre abuzurile de orice fel, te vor apăra de imposturăși delațiune – atât cât ne va sta în putere. Suntem convinși că numai arătând răul cu degetul, că numai promovând ideea fericităsau acțiunea generoasă, ne vom face cu adevărat datoria Față de cei ce cumpărăziarul nostru.

VOCEA VÂLCII a ajuns la numărul jubiliar 600. Existăm pe piața publicistică localăde 9 ani de zile. Am avut succese și împliniri. De fiecare datăcând munca noastrăa scos la ivealăgreșelile greșiților societății vâlcene, arătându-i cu degetul pe impostori, pe corupți și pe acei politicieni care și-au uitat promisiunile din campania trecută, îmbuibându-se peste măsură, am fost felicitați de cititori. Am inițiat, cu succes, campanii de presă în sprijinul dreptății și adevărului, al ajutorării oamenilor deznădăjduiți și însingurați. În cei 9 ani trecuți, am avut și neîmpliniri, am suferit presiuni financiare, acțiuni de descurajare, procese timorante și, în general, am fost supuși tuturor acțiunilor de compromitere, descurajare și desființare. Dar nu am cedat. Am știut că ceea ce facem cu dăruire și profesionalism este apreciat de opinia publică , de acei vâlceni pentru care compromisul, aplecarea spre dezinformare și abdicarea în fața tentațiilor materiale sunt forme ale unei ipocrizii de neconceput. Și iatăcă , procedând astfel, numele ziarului nostru a devenit un brand. Sub acest însemn jubiliar, dăm certitudine opiniei publice că nu vom abdica de la țelul jurnalistic propus la înființare, infractorii cu gulere albe, având și în continuare de ce se teme. Dorim săpromovăm un mediu social sănătos și o lume pașnică , dreaptă, de a îmbunătăți procesul de informare și distribuire a informației la populație. Slujirea libertății democratice va fi țelul nostru suprem. Libertatea e ca o femeie frumoasă, de care te apropii cu teamă, dar de care te îndrăgostești pe loc și pentru totdeauna, existența devenind brusc imposibilăîn absența ei, precum viața în absența apei. Vocea Vâlcii Continuă , stimate cititor, săfie prietenul dumitale apropiat, acel prieten care la nevoie se cunoaște. Paginile gazetei noastre vor fi deschise tuturor propunerilor constructive, vor combate cu hotărâre abuzurile de orice fel, te vor apăra de imposturăși delațiune – atât cât ne va sta în putere. Suntem convinși că numai arătând răul cu degetul, că numai promovând ideea fericităsau acțiunea generoasă, ne vom face cu adevărat datoria Față de cei ce cumpărăziarul nostru. fără îndoială, ambițiile sunt mari și, tocmai de aceea, nu ne va fi ușor. Le vom înfăptui împreună, noi și dumneavoastră, așezați și unii și alții, pe malurile acestui impetuos și descă tușat fluviu numit Adevăr.

• Colegiul de redacție