Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Învățământul sădevinăobligatoriu încă de la vârsta de 3 ani

” Legea propusăde ministrul Admoniței prevede ca

În noul pachet de legi ale educației, aflat în dezbatere publică , se găsesc câteva modifică ri extrem de importante. Una dintre ele se referăla examenul de bacalaureat care, dacă legea va fi aprobată, va avea patru probe în loc de cinci ca până acum. Așadar, liceenii vor fi nevoiți săsusținădouă probe comune și alte două pe specialități. Probele comune ale examenului de Bacalaureat ar putea fi limba și literatura română- scris și oral – și una din limbile moderne de circulație internațională, studiate în liceu, oral. În noua lege mai scrie că în fiecare an școlar se vor organiza două sesiuni ale Bacalaureatului. De asemenea, o altămodificare ce apare în proiectul de lege prevede ca educația obligatorie sădureze 13 ani și nu 10 ca până acum. Mai mult decât atât, se pare că învățământul va deveni obligatoriu încă de la vârsta de 3 ani, iar elevii din cursul primar vor avea numai program de dimineață. Așadar, învățământul primar va cuprinde clasele I-IV, la care se adaugăo clasăpregătitoare, iar învățământul gimnazial va avea clasele V-IX. Trecerea absolvenților de gimnaziu la liceu se va face prin concurs sau prin repartizare computerizată. Tinerii ar mai putea fi evaluați și pe baza unor standarde naționale, potrivit unei metodologii elaborate de Ministerul Educației.