Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

IMPAS LA REGIA DE DRUMURI

În acest an, încasările „sigure” nu acoperănici o treime din cheltuieli

Veniturile scoase „din burtă” sunt menite săcreeze o imagine bunăpentru RAJDP Vâlcea și săarate că în acest an unitatea economică va avea profit. Pentru că în mare parte, cheltuielile sunt cele reale – 194 miliarde lei vechi – în timp ce veniturile sunt doar „visate” ” pe hârtie, RAJDP va sta bine în acest an: un profit de 6 miliarde lei vechi care poate să-i dea apăla moarăcuplului Cîlea și Pătru în a stopa transformarea regiei în societate comercială.

 

Timp de mai multe luni, Regia Autonomăjudețeană de Drumuri și Poduri Vâlcea a ținut capul de afiș al scandalurilor iscate la nivelul conducerii Consiliului Județean. S-a scris de mai multe ori că președintele Dumitru Bușe, împreunăcu consilierii PNL și PD, s-au declarat adepții transformă rii acestei regii în societate comercialăși apoi privatizarea ei, în timp ce vicepreședinții Nicolae Pătru și Ion Cîlea s-au opus orică rei inițiative de transformare a RAJDP în societate comercială. Ceea ce au și reușit Președintele PSD Vâlcea mergea pe argumentul fals că regia nu trebuie privatizatăîntrucât are rezultate financiare bune și nu se impune nici măcar transformarea ei în societate comercială. O teorie falsă: oriunde în lume, transformarea unei regii constituităpe principiile semi-capitaliste în societate comercialănu are nici o legăturăcu rezultatele financiare ale respectivei unități economice. Indiferent de rezultatele economice, un agent economic trebuie lăsat săsupraviețuiască pe propriile picioare în oceanul economiei de piață- cam aceasta era ideea enunțatămereu de președintele Dumitru Bușe. Singura corelație care se poate face în ceea ce privește structura juridică de organizare a unei firme și rezultatele financiare este atunci când se dorește privatizarea respectivei societăți: cu cât aceste rezultate sunt mai „convingătoare” cu atât se reușește săse obținăun preț mai bun de că tre vânzător.

 

Nici măcar lucrarea de la Zătreni nu este sigură

 

Iatăcă zilele trecute, Otto Cremarenco, directorul general al RAJDP Vâlcea, a reușit săfinalizeze un raport privind activitatea pe care o va desfășura în acest an această unitate economică . Cei de la această regie sunt optimiști și spun că în acest an vor obține venituri de circa 200 miliarde lei vechi, însă numai pentru o treime din această sumăsunt semnate contracte ferme cu beneficiarii. Un semnal de alarmă, având în vedere că din anul 2007 au trecut deja trei luni Nici măcar cel mai gras contract pe care îl negociazăîn acest an RAJDP nu a fost semnat încă . Este vorba despre lucrarea de modernizare și asfaltare a drumului din comuna Zătreni, o lucrare finanțatăprin Programul SAPARD. Suma pusăla bătaie este într-adevăr mare – 1,1 milioane euro – ceea ce ar reprezenta cam 20% din veniturile pe care se bazeazăOtto Cremarenco. însă , și acest contract este inclus în categoria sigure, deși nu s-a semnat încă niciun document. Dacă ar că dea și acest contract, din cele 200 miliarde lei venituri estimate, RAJDP nu ar avea siguranța decât pentru mai puțin de 30 miliarde lei vechi. Situația alarmantăse agraveazăatunci când constați din acest raport că pentru diferența de 135 miliarde lei vechi, venituri estimate, regia va participa la licitațiile de lucrări care fac parte din obiectul de activitate al acesteia, organizate atât la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, la nivelul consiliilor locale cât și alți beneficiari din județ sau din afara acestuia. Structura veniturilor totale estimate a se încasa în acest an este următoarea: 195 miliarde lei vechi provin din activitatea de bază(?!?), 4 miliarde lei vechi din vânzarea unor mijloace fixe.

 

Salariu de 50 milioane lei pentru Otto Cremarenco

 

Aceste venituri scoase „din burtă” sunt menite săcreeze o imagine bunăpentru RAJDP, săarate că în acest an unitatea economică va avea profit. Pentru că în mare parte, cheltuielile sunt cele reale – 194 miliarde lei vechi – în timp ce veniturile sunt doar „visate”. Pe hârtie, RAJDP va sta bine în acest an: un profit de 6 miliarde lei vechi care poate să-i dea apăla moarăcuplului Cîlea și Pătru în a stopa transformarea regiei în societate comercială. Numai cheltuielile de personal ale RAJDP vor depăși în acest an suma de 43 miliarde lei vechi. În aceste cheltuieli este inclus și salariul directorului general Otto Cremarenco, care din luna ianuarie mai primește o „bonificație” de 23% la salariul de bază. Așa a ajuns ca directorul general săridice de la regie, în fiecare lună, un salariu de circa 50 milioane lei vechi. La toate aceste cheltuieli, se mai adaugăși ratele și dobânzile de 2 miliarde lei vechi care vor trebui plătite la creditele contractate de regie de la BRD și CEC.

 

Lucrarea de la Tomșani, trecutăla „pierderi”

 

Un obiectiv exprimat de directorul Otto Cremarenco este cel de reducere a plăților restante ale RAJDP. Se propune reducerea plăților restante înregistrate la sfârșitul anului trecut de la 11 miliarde lei vechi, la 9 miliarde lei vechi, ceea ce reprezintămai puțin de 15%. Totuși, regia avea de încasat tot la aceeași datăsuma de 1,4 miliarde lei vechi, cea mai mare parte a sumei provenind din faptul că RAJDP nu a recuperat suma de la „celebra” lucrare executatăla Primăria comunei Tomșani. În aceste condiții, președintele Dumitru Bușe este decis săreorganizeze Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județeane de Drumuri și Poduri Vâlcea. Din viitoarea componențănu va lipsi însă Otto Cremarenco, în calitate de președinte. Lui i se vor alătura Valerian Popescu, în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, desemnat de Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea, precum și un reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea, și doi membri, în calitate de specialiști (ingineri, economiști, juriști sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea). În prezent, Consiliul de Administrație al RAJDP Vâlcea are următoarea componență: Otto Cremarenco – președinte, Bogdan Teodorescu, Emanuela Mihai, Gheorghe Bratu și Radu Vrăjitoru – membrii. Legea prevede că membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani. Nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație sau participa la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomăîntreține relații de afaceri sau are interese contrare. De asemenea, membrii CA sunt plătiți cu o indemnizație stabilităde consiliul de administrație pentru activitatea desfășuratăîn această calitate. Precizăm că persoanele împuternicite săreprezinte interesele unității administrativ – teritoriale în regii autonome de interes județean sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean, respectând configurația politică rezultatăDupă alegerile locale. Funcția de președinte și vicepreședinte al consiliului județean, respectiv funcția de consilier județean este incompatibilăcu funcția de membru al consiliului de administrație la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliului județean.