1

‘GAINARII’ CA BRAND

Acest articol a apărut în bi-săptămânalul nostru în data de 17 noiembrie 2005 și dezvăluie modul cum înțelege săfacă afaceri Crinu Popescu, patronul ROVIMET ” îl republică m din dorința de a le arăta vâlcenilor cine se ascunde în spatele bietului cetățean cinstit care vrea și el săracu Î săobținăun certificat de la Primărie

 

        Fumigena „Comănescu”

        De câteva zile, societatea vâlceanăeste bulversatăde informația publicatăîn câteva ziare locale din care rezultăcă imobilul familial al fostului lider al PSD ec. Iulian Comănescu a fost pus sub sechestru din cauza unor probleme financiare avute de firma fiului acestuia. Zarvămare s-a mai făcut și bietul nostru concetățean a fost împins prin ulcerațiile, minciunile și bălăriile apărute spre un infarct miocardic. În legăturăcu nefericitul eveniment, lucrurile stau cu totul altfel. În realitate, însă , situația „explozivă” creatăde câțiva degenerați profesional de prin Vâlcea, nu stătocmai așa și lipsa documentării sau chestionării celui acuzat aratăîncă o dată(dacă mai era nevoie) că acel/aceia care altereazăconștiința publică este/sunt tocmai el sau ei și pentru recuperarea încrederii în statutul de ziarist trebuie plecat de la alungarea lor din presă. Calificarea adevărului, ca singura lor țintă, nu le stăla îndemână. Mai aproape le este minciuna, superficialitatea, ura și iresponsabilitatea.

        Adevărul

        Totul a pornit de la un litigiu comercial. În vara acestui an, firma administratăde fiul fostului președinte al Consiliului Județean și ex-lider al PSD Vâlcea Iulian Comănescu, SC ETAP GRUP SRL a încheiat un contract comercial cu SC ROVIMET SA. Obiectul înțelegerii comerciale a fost vânzarea-cumpărarea unui număr de 120 bucă ți robinete din titan. Desigur, prin clauzele contractului s-a prevăzut ca în cazul când se constatăo calitate necorespunzătoare a acestora, săfie recondiționați sau înlocuiți. De aici, a început litigiul. Redăm un fragment dintr-un comunicat de presăprimit la redacție, document oficial semnat de administratorul SC ETAP GRUP SRL Horațiu Comănescu: „În contract se stipuleazăclar: mărfurile vor fi livrate însoțite de buletine de analiză, urmând săfie verificate de o societate specializată, iar eventualele deficiențe calitative vor fi remediate de vânzător prin înlocuirea robinetelor care nu corespund calitativ. Menționez că la data semnării contractului, identificasem un client pentru întreaga cantitate de marfăși, în virtutea relațiilor existente între noi, vroiam să-l sprijinim (pe directorul general al ROVIMET n.r.) în valorificarea stocului fărămișcare, care îi crea probleme financiare”. Fragmentul prezentat aici este mai mult decât edificator și eliminăorice speculații de genul celor făcute de „găinarul” vizat, umilindu-l în profesia mimată. Se constatăcu ușurințăcă printre autorii actului comercial incriminat nu se aflăIulian Comănescu și atragerea numelui său în conflict este o mârlănie, un venin debordat peste profesia de jurnalist mimatăde derbedei fărăscrupule. Paradoxul constă în faptul că mârlanul care nu slăbește familia Comănescu și dorește săo umilească în fața societății, are și el un băiat care (ferească , Dumnezeu!) l-ar putea aduce și pe el în situația asta, de parcă el ar fi vinovat de ce-i face copilul. Ar fi el de vinăcu ceva? Oare ce tatănu își apărăfamilia și odrasla în fața unor atacuri deșănțate ale unor indivizi neformați social, că zături cu pretenții ale societății în care conviețuim?

        Atestarea viciilor de calitate

        Continuă m cu un alt citat din comunicatul amintit: „Pentru a vinde robinetele ( ), trebuia săam dovada calității acestora. Pentru aceasta, am apelat la o firmăde specialitate. Răspunsul primit a fost următorul: „Robinetele ( ) nu corespund din punct de vedere calitativ. Din verifică rile făcute a rezultat faptul că la toate robinetele garniturile de etanșare sunt deteriorate. De asemenea, s-a constatat electrificarea scaunului de etanșare a robinetului, deficiențe care nu pot fi remediate în atelierul nostru și din acest motiv nu putem garanta folosirea acestora în medii umede și corozive”. Cum nu puteam livra marfa cu deficiențe clientului dornic de cumpărarea lor, printr-o notificare am solicitat înlocuirea robinetelor, După cum se obligase prin contract furnizorul săprocedeze. În loc sărăspundăsolicitării mele legitime, el mi-a comunicat, printr-o notificare, că mărfurile au fost însoțite de buletine de analiză, buletine care vizau compoziția chimică a pieselor și nu calitatea acestora. De asemenea, ROVIMET mi-a reproșat că nu l-am consultat la alegerea societății autorizate săverifice robinetele, deși nică ieri, în contractul nostru, nu se specifica acest lucru( ). Totodată, directorul general executiv al SC Rovimet SA Florin Toma ne-a amenințat că va face plângere penalăîmpotriva mea pentru înșelăciune și va înștiința presa localăși centrală”.

        Lucrurile se precipită

        „Văzându-mășantajat cu un scandal de presă, care ar fi afectat imaginea tatălui meu, o persoanărespectabilăși cunoscută, scandal având ca subiect introducerea unui bilet de ordin în bancă , am acceptat săplătesc o parte din valoarea mărfii. Cu acest prilej, a fost întocmităși factura pe întreaga cantitate de marfă, făcându-se, totodată, precizarea că marfa corespunde calitativ, deși aceastăafirmație trebuie susținutăde un certificat de calitate emis de o unitate autorizată. Toate acestea au fost acceptate în speranța că totuși îmi vor fi schimbate robinetele, conform prevederilor contractuale și îmi voi recupera banii plătiți. Pentru a mai avea și o altăopinie autorizatăprivind calitatea mărfii, am apelat la o altăunitate specializatăde la care am primit următorul răspuns: „Robinetele nu corespund calitativ și trebuie remediați de la o firmăspecializatăsau o firmăproducă toare”. Deci, din punct de vedere juridic, măaflu în prezența unei vânzări sub condiție, deoarece vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația contractuală”.

        Reaua credință

        „Cum vânzarea nu a fost perfectă, nici obligația mea de platănu mai subzista. Cu toate acestea, având în vedere relațiile de prietenie dintre mine și directorul general al SC Rovimet SA, am încercat sărezolv pe cale amiabilăacest litigiu, dar cu toate insistențele mele, nu am reușit. În prezențantregii conduceri a firmei sale, el mi-a spus că a vândut acțiunile unei persoane din București și că soluționarea litigiului nu mai depinde de el. Văzând că prin negocierile avute nu am putut găsi o cale de rezolvare a litigiului, am solicitat sprijinul unei firme de avocați din București, în vederea concilierii. Din păcate, juristul SC Rovimet SA s-a prezentat a doua zi După data stabilităși, motivând că nu are delegație, a refuzat semnarea procesului verbal”.

        Rezumat

        Din dezmembrări, SC Rovimet SA a intrat în posesia unor robinete din titan, de mare valoare. Probabil, asupra lor s-au produs câteva recondiționări. E vechi păcatul și nu e singura firmăcare a făcut sau va mai face așa ceva. Marfa a fost pusăla vânzare beneficiind de un certificat de calitate privind compoziția chimică și nu starea fizică de utilizare. SC ETAP GRUP SRL a supus robinetele la douăexpertize de specialitate. Concluzia: NECORESPUNZÃTORI. În aceastăetapătrebuie făcute investigații (dar numai de organele statului) pentru că , se pare, marfa a fost livratăfărăfactură, probabil fiind însoțitădoar de un aviz de expediție. De ce? Mai apoi, refuzul returnării robinetelor necorespunzătoare, duce cu gândul la lucruri nu tocmai curate. Desigur, solicitarea unei anchete va conduce la o concluzie dreaptă. Numai că nu poate fi trecut cu vederea șantajul de scandal prin presă. Ce a urmărit el? Ce s-a forțat cu acesta? Multe sunt întrebările legate de acest ciudat caz, în fapt un litigiu comercial transformat în scandal de niște neisprăviți ce au făcut jocul furnizorului. Oare de ce juristul de la ROVIMET, încă înainte de terminarea procedurilor legale de iminențăjuridică , s-a dus la un cotidian local și a pus la dispoziție acestuia documente și istoria unilateralăa cazului?

        Concluzie

        Hora scandalului cu „robinetele” de la ROVIMET de-abia a început. Ca o primăetapă, sediul firmei ETAP GRUP și nu casa domnului Iulian Comănescu a fost pus sub sechestru asigurator. Actul de justiție își urmeazăcursul și problema se va rezolva. Dar cum rămâne cu terfelirea onoarei domnului Iulian Comănescu și a soției acestuia , cu dezinformările făcute?