Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„FRIZERII PĂDURILOR” VOR MUNTELE MEREUÎU

” Mafia lemnului chelește pădurile din nordul județului (V)

Cele ce se întâmplăîn zona de nord a județului cu pădurile, lasărece conducerea administrativăa județului nostru, Poliția sau Garda Financiară . Toate semnalele transmise prin presăsunt tratate ca o poveste și nimeni nu se deranjeazănici măcar pentru a dialoga telefonic cu noi la temă. Avem de toate, lege și alte instrumente de luptăîmpotriva mafiei, oameni plătiți săo facă , dar nu existăvoințăpolitică . Trebuie săse întâmple o adevăratăcatastrofă, săse modifice relieful, râurile săîși mute albiile, oameni sămoarăși mii de case săfie distruse, ca săiasădin birouri funcționarii plătiți săaplice legea, iar Legea săîși recapete respectul pentru care a fost creată. Un mega-control în pădurile județului, nu a fost făcut niciodată. De ce s-ar face, dacă oamenii guvernării își trag seva viitorului lor politic de aici? Tuturor mafioților trebuie săli se dea o lecție, până nu va fi prea târziu. Experiența de până acum aratăcă vinovații au fost prinși mai mereu și au fost aspru pedepsiți cu iertarea păcatelor. Dar cum finanțeazăcampanii electorale, asigurăbunăstare pentru o seamăîntreagăde figuri înalte, pe fondul anarhiei legislative, mafia a fost capabilăsăse dezvolte nestingherit, sub ochiul îngăduitor al puterii, oricare ar fi fost ea. Nu de puține ori s-au văzut parlamentari sau diverși alți „buni români”, care au ridicat vocea împotriva mafiei. A fost, însă , vorba doar despre o mascaradă, pentru că mafia lemnului este atât de bine protejatăpolitic, încât s-a ajuns ca grupurile de interese săfacă presiuni pentru elaborarea de legi favorabile jafului.

PSD-ul a creat mafia

Mafia lemnului este, de fapt, cea mai bănoasăși mai complexărețea din România, mai puternică , se spune, chiar decât rețelele petrolului. Mafia lemnului a gestionat un jaf fărăprecedent care a avut loc în pădurile românești în ultimii 17 ani. După Revoluție, unii băieți descurcă reți s-au trezit subit cu păduri pe care nu le-au avut și nici măcar visat vreodată, în timp ce adevărații proprietari și-au rupt pingelele prin tribunale, în zadar. Un exemplu despre implicarea politicului în mafia lemnului a fost loviturăfină, dar la fel de năucitoare, datăpădurii de fosta putere pesedistă, pe ultima sutăde metri de guvernare. Este vorba despre acea lege aberantă, care a dat pe mâna primarilor zeci de mii de hectare de păduri spre retrocedare. Iar primarii, care s-au trezit cu atâta bogăție peste noapte, au împărțit După cum le-a tunat interesul electoral, că doar urma votul, iar poporul nu prea mai trăgea cu foștii. Așa s-au văzut unii cu păduri pe care nu le-au avut niciodată, dar le-au trântit la pământ în numai câteva luni.

Bulibășeala de la Voineasa

În anul 2000, a fost promulgatăLegea fondului funciar care nu a permis moștenitorilor de proprietăți funciare sărevendice decât maximum 10 ha din terenurile agricole sau împădurite deținute de strămoșii lor. Drept urmare, la Comisia pentru aplicarea legii fondului funciar din Voineasa s-au adresat zeci de cereri, solicitatorii prezentând – care mai de care – acte doveditoare pentru solicitările făcute. După acest an, a fost numit în funcția de secretar al Primăriei Voineasa un tânăr de numai 24 de ani – Bogdan Tudor. Asupra lui planeazăo mulțime de bănuieli că stăîn spatele tuturor încurcă turilor privind retrocedarea pădurilor, la rândul lui fiind manipulat – de la București – de politicieni, miniștri secretari de stat și avocați. Cert este că acesta a înființat un număr de 8 obști (se pare că a mai făcut una, zilele trecute) în baza unor acte contestate ca fiind neconcludente și nesemnificative. În numerele trecute, am prezentat o parte din suspiciunile care îl trimit direct în brațele legii penale, dar asta numai dacă oamenii legii mai au și curajul săîl tragăla răspundere. Pentru că se pare că o instituție cu nume sonor, de care a ajuns sămai tragădoar găinarii, i-a tratat cu blândețe pe cei prinși cu acte în neregulăsau nu au întocmit dosare de cercetare, deși probele vinovăției lui Bogdan Tudor sau a pretinșilor procuratori sunt ca pe picior.

Poftăde Mereuțu

Având în vedere prevederile Legii 1/2000, cinci moștenitori ai unor autori proprietari fizici de păduri au revendicat dreptul lor pe care îl puteau dovedi cu acte de netăgăduit. Ei sunt Dan Petrulian (Craiova), Radu Cristian Marinescu (București), că tălin Gheorghe Pârvulescu (Tg. Jiu), Alina Maria Tănase (Germania) și Victoria Bădescu (Baia de Fier – Gorj). Împreună, cei cinci dovedeau cu acte că sunt moștenitorii a 800 de ha de terenuri împădurite și goluri alpine în Muntele Mereuțu (peste 70% din suprafața acestui munte). Am făcut această precizare pentru a produce o probăreală, imbatabilă, că pe muntele Mereuțu nu a funcționat nici o obște, toți cei aflați în documentele de atestare din perioada 1926-1948 fiind doar persoane fizice. Asta pentru că Bogdan Tudor – „omul negru al pădurilor” a născut – cu acte false – și aici o obște, luptând – INCONȘTIENT – să-i deposedeze pe cei care sunt cu adevărat proprietari de păduri pe acel munte.

Obștea falsăPociovaliștea

Cei cinci moștenitori au cerut și li s-a validat suprafața de 50 ha de pădure, După cum spunea Legea 1/2000. Mafioții din Primăria Voineasa, când au văzut că Muntele Mereuțu rămâne fărăproprietari, au validat restul de terenuri împădurite unor indivizi pofticioși de averi, care nu le-au aparținut, ce, împreună, s-au reunit în Obștea Pociovaliștea. Numai că viața le joacă renghiuri șmecherilor. În anul 2005, a apărut Legea 247 cea care a restituit „in integrum” toate suprafețe de teren cu vegetație forestierădeținut până în anul 1948. Depunându-se cerere pentru diferența de proprietate, cei cinci moștenitori au constatat că s-a validat în mod ilegal suprafața de 504 ha. „Fericiții” împroprietăriți au fost puși în posesie fărăsăse emitătitlul de proprietate, ceea ce este o infracțiune. Constatând că falsul atrage sancțiuni penale, primarul comunei Voineasa – Dobrin Nicolae a contactat urgent specialiștii de la Cadastru, cerându-le săstopeze încadastrarea și sănu se emitătitlurile de proprietate. Dacă oficialul voinesean a avut demnitatea și a stopat ilegalitatea ce se putea face la Oficiul de Cadastru Vâlcea, în schimb, nu a avut curajul săfacă demersurile la Comisia județeană de aplicarea Legii Fondului Funciar pentru invalidarea procesului verbal de punere în posesie a membrilor obștii Pociovaliștea. Față de falsurile constatate, cei cinci moștenitori amintiți au deschis acțiune în justiție pentru revendicarea întregii suprafețe deținute în muntele Mereuțu. La prima instanță- cea din Brezoi – procesul a fost câștigat, dar nu te poți dumiri de tupeul lui Bogdan Tudor, cel care s-a intitulat „reprezentant al Obștii Pociovaliștea”, apărându-i interesele în calitate de avocat. A urmat introducerea recursului la Tribunalul Vâlcea, pe al că rui rol se aflăacest proces acum.

Intervine presa turcită

În această fazăde proces, trebuia făcut ceva pentru care săse poatăbaza o cerere de strămutare a judecă rii procesului în alt oraș. Și s-a găsit. La comandă, un ziarist local a publicat un articol mincinos despre situația de pe muntele Mereuțu, menționând că niște oficiali vâlceni au cumpărat terenuri de la proprietarii reali (cei cinci amintiți) și că existătemeri privind obiectivitatea judecă rii recursului în Rm.Vâlcea. Aceasta este una din șmecheriile avocă tești, legală, de astfel și, acum, se așteaptăsoluția cererii de strămutare. În cazul în care procesul va fi strămutat spre judecare în Tg.Mureș, mafia lemnului lucrează”tare”. Secretarul de stat la Ministrul Agriculturii și pădurilor – Istvan Toke, prietenul lui Bogdan Tudor și vicepreședintele în falsa Asociație a Proprietarilor de Păduri din România, unde Tudor este președinte, își are originea în Tg.Mureș.

Obștea care nu e obște

Obștea Pociovaliștea nu a existat niciodatăpe muntele Mereuțu și asta se poate dovedi cu documente. Din studiul actelor în posesia că rora ne aflăm, rezultăcă primul proprietar la care se poate raporta istoria terenurilor din Mereuțu este Constantin Popescu, din comuna Cernădia, Gorj. În anul 1904, câțiva proprietari din comuna Albeni, împreunăcu C. Popescu și ginerele acestuia Sevastian Pârvulescu au închiriat Societății Române pentru Industrie Forestierăpărțile lor de munte din Mereuțu (vezi facsimil 1). Apoi, între anii 1904-1912, Constantin Popescu a cumpărat pădurile proprietarilor din Albeni, devenind proprietar majoritar în calitate de persoanăfizică . Un document din anul 1912 aratăcă proprietarul C. Popescu a închiriat spre exploatare Societății Anonima Românăpartea sa din muntele Mereuțu (vezi facsimil 2). În arhiva județului Gorj au mai fost găsite documente ale anilor consecutivi 1926-1932 din care rezultăcă Societatea Lotru a deținut în exploatare suprafețe împădurite din proprietatea lui C. Popescu și Gheorghe M. Îarfulea în Mereuțu. Un „Tabel cu distribuirea drepturilor în Muntele Mereuțu”, emis în anul 1932, aratăaceiași configurație a proprietăților, majoritar fiind Constantin Popescu (vezi facsimil 3). Documentul atestăcă proprietarii închiriau golurile alpine ciobanilor pentru a pășuna oile, ceea ce dovedește o datăcă pe muntele Mereuțu nu a existat vreo obște. Deci, nimic nu mai poate da peste cap soluția restituirii „in integrum” a proprietăților din Mereuțu adevăraților moștenitori. Urmeazăca După soluția definitivă, infractorii care au înființat o obște fantoma, pretinzând proprietăți ce nu le-au deținut niciodatăsărăspundăpenal. Nu mai este mult până atunci!

Primarii poartăvina

In județul Vâlcea, mii de hectare de terenuri forestiere au fost puse în posesie incorect, pe baza unor legi controversate. Este vorba de Legea 1/2000 cu modifică rile ulterioare și Legea 400/2002. Ambele au permis împroprietărirea a sute de moștenitori doar pe baza unor liste din 1945, în care erau trecuți cei care ar fi urmat săprimească terenuri agricole cu ocazia aplică rii reformei agrare de După război. Deși aceste liste nu s-au materializat niciodatăîn titluri de proprietate, întrucât reforma nu s-a mai aplicat, în legislatura trecută, oficialitățile le-au luat drept bazălegalăde retrocedare și au făcut cadou mii de hectare de pădure muntenilor din județ. Legea care a dat pe mâna primarilor pădurile spre retrocedare (Legea nr. 1/2000) a făcut mult rău adevăraților proprietari de terenuri împădurite. Pe baza acestei aberații și în județul nostru s-au defrișat în ultimii ani suprafețe importante de păduri! Intenția de a se stârpi mafia lemnului de pe Valea Lotrului, când în spatele firmelor care prosperăstau politicieni influenți, pare la fel de utopică precum intenția de a stârpi consumul de droguri din toatălumea. Iar apoi, După ei, potopul. O soluție binefăcă toare este sesizarea împroprietăririle cu păduri și sănu se mai aprobe marcă ri și tăieri în cele date deja sătenilor și săfie trimise în judecatăcomisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar, precum și a Comisiei Județene Vâlcea pentru emiterea unor hotărâri de validare și amplasament, eliberarea unor titluri de proprietate și punerea în posesie fărătemei legal a unor terenuri forestiere. Dar nu trebuie uitat nici Bogdan Tudor, omul de ale că rui prestidigitații au profitat mulți indivizi – cunoscuți sau necunoscuți – adevărații mafioți ai lemnului vâlcean. Parchetul îl așteaptă!

Romeo Popescu