Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FIRMA PARCOMAT ÎNCALCĂ LEGEA

” Consilierii municipali sunt în off-side

” blocarea roților sau ridicarea autoturismelor parcate în locuri nepermise este abuzivă” încă lcându-se drepturi constituționale, acțiunea a fost legalizatătemporar și în afarădreptului proprietății private și liberei circulații, pe vremea când era prim ministru Theodor Stolojan ” apoi a fost abrogată” din anul 1992, blocarea roților sau orice se întreprinde cu mașinile parcate neregulamentar este ilegală” atacarea în contenciosul administrativ a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea nr. 154/25.09.2003, devine o obligație pentru intrarea în legalitate și reinstaurarea respectului pentru lege ” pentru a evita pierderea timpului și a elimina nemulțumirile provocate, se cuvine ca, printr-o hotărâre de îndreptarea situației, consilierii municipali râmniceni săstudieze speța și, de loc fărăaplauze, sărevoce hotărârea aprobată(în necunoștințăde cauză) ” prefectul de Vâlcea este obligat săse implice în respectarea legii, cerând anularea HCL

În anul 2003, la nivelul Primăriei Râmnicului, s-a pus problema înființării unui serviciu public care săse ocupe cu fluidizarea traficului rutier, urmărindu-se descongestionarea arterelor municipale de blocajele create prin parcarea incorectăa unor autoturisme. Pentru realizarea dezideratului s-a avut în vedere HG nr. 147/26.03.1992 – privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice, hotărâre ieșitădin uz, chiar din anul emiterii ei. Și totuși, prin hotărârea nr. 154/25.09.2003, referindu-se la HG abrogată, Consiliul Local a aprobat studiul de oportunitate și caietul de sarcini privind concesionarea acestui serviciu public. În urma unei licitații necontestate, societatea comercialăPARCOMAT SRL a fost desemnatăcâștigă toare. Principiile și condițiile de desfășurare a serviciului public de ridicare a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice au fost stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare  a acestuia, aprobat prin HCL nr. 79/31.03.2005. De aproape doi ani de zile, firma Parcomat își desfășoarăactivitatea pentru care a primit autorizare, stârnind vii nemulțumiri și aspre acuzații. La redacție au sosit zeci de scrisori de la cetățenii municipiului Rm. Vâlcea prin care petenții ne-au cerut săfacem intervenții publice pentru analizarea funcționării acestui serviciu, sesizându-ne numeroase disfuncționalități. Din surse judiciare locale am aflat că o parte din concetățenii noștri nemulțumiți de modul cum au procedat salariații Parcomat-ului cu proprietatea lor privatăaflatăpe roți, s-au adresat instanței de judecată, astfel că , în 2006, pe rolul acestei instituții au fost înregistrate 21 de procese, cu diferite moduri de soluționare, majoritatea fiind favorabile justițiabililor. În rezolvarea acestei situații aberante și revoltătoare, considerăm că soluționarea în context cu prevederile legilor operabile o poate da tot instanța de judecată, dar numai prin atacarea Hotărârii Consiliului Local în contenciosul administrativ, deoarece blocarea roților sau ridicarea mașinilor este ilegală. Hotărârea adoptată de Consiliul Local încalcă drepturi constituționale ale cetățeanului, și anume dreptul la libera circulație și dreptul la proprietate privată. HCL privind blocarea roților a avut la bazăo hotărâre din 1992 emisăde Theodor Stolojan, pe vremea când era prim-ministru. Prin OUG nr. 195/2002, acea HG a fost abrogată. Potrivit legii, nici primăria și nici consiliul local nu au voie săîntocmească procese verbale de contravenție sau săsancționeze un cetățean pentru încă lcarea legislației rutiere. Singurii în măsurăsăfacă acest lucru sunt polițiștii din cadrul Poliției Rutiere. Astfel, din anul 2002, acțiunea de blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice a devenit ilegală. În susținerea celor afirmate de noi, amintim că Poliția RutierăVâlcea a primit de la chestorul de poliție Dan Valentin Fătuloiu, șeful IGPR, în data de 20 mai 2005, o adresăprin care li se interzice polițiștilor rutieri săia parte la această acțiune, ca fiind nelegală. Iatăun fragment din adresa IGPR că tre Inspectoratele Județene de Poliție
„Având în vedere cele menționate mai sus, se interzice cadrelor de poliție sădispunăimobilizarea autovehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar prin aplicarea unor dispozitive de blocare sau prin alte mijloace”.

Romeo Popescu