Acasă Arhiva Fami(g)lia justiției vâlcene

Fami(g)lia justiției vâlcene

În cei 17 ani de tranziție, sistemul pilelor și al relațiilor a funcționat nestingherit, ba, de multe ori, mai ceva ca pe vremea Împușcatului. De multe ori, poți săai bani, dar dacă nu cunoști pe cineva acolo care să-și deschidăușa, n-ai rezolvat nimic. În orice instituție ai intra pentru a-ți rezolva o problemă, cu siguranțăafli că ruda lui X de le Prefectură, săzicem, poate sărezolve orice situație. Nici în justiție lucrurile nu stau altfel. Judecă torii au strânse relații cu avocații, grefierii, procurorii, consilierii juridici sau notarii, alcă tuind o mare familie care împart și despart legile de la micul dejun până la patul conjugal.

Din dorința de a se asigura transparențăîn sistemul juridic din România, în 2004, a apărut Legea 303/2004, conform că reia magistrații și procurorii trebuie sădeclare pe propria răspundere dacă au sau nu rude apropiate care lucreazăîn același sistem.

Concluziile unui raport al Transparency International România care a analizat 100 de sesizări făcute de cetățeni români că tre Centrul de Resurse Anticorupție în Justiție, aratăcă obiectivitatea magistraților este afectatăde anumite conflicte de interese. Din cauza unor erori judiciare, cauzate în general de conflictele de interese, românii au plătit fără săvrea din impozitele că tre stat sume enorme de bani. Între 2000-2005, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a trebuit săplătească de le bugetul de stat aproape 45 milioane euro cu titlu de daune morale și materiale în urma comiterii unor grave erori judiciare, prin care s-au încă lcat drepturile elementare ale unor cetățeni. Statul a suportat, pe de o parte, despăgubirile acordate pe plan intern, prin hotărâri judecă torești pronunțate de instanțele românești, iar, pe de altăparte, cele acordate pe plan extern, ca urmare a condamnării României la Strasbourg. Numai că , la fel ca și în cazul legii care obligăca funcționarii publici să-și declare averea și modul de dobândire, cadrul legal nu se respectăca la carte, mulți magistrați și procurori, omițând săaducă la cunoștința publică „apele” în care se scaldă.

Justițiabilii vâlceni și-au angajat mai toate rudele în sistem

La Tribunalul Vâlcea, își desfășoarăactivitatea 35 de magistrați, din care doar 21 au catadicsit să-și completeze declarațiile de interese, conform legii. Cei 21 de judecă tori au și ei, ca oricine, neamuri și rude. Asta n-ar fi însă nicio problemădacă nu și-ar fi angajat neamurile tot acolo. Președintele Tribunalului Vâlcea, Petre Dinescu, are o rudăde gradul III judecă tor la Judecă toria sectorului III din București. Judecă torul Gheorghe Bonciu are o singurărudăde declarat, și anume soția, Maria, care este și ea magistrat tot la Tribunalul Vâlcea. Și soția judecă torului Gheorghe Cerbeanu lucreazăîn sistem, ea fiind avocat la Baroul Vâlcea. Se poate întâmpla spre exemplu, un suspect săfie apărat de soție și condamnat sau eliberat de soț. Judecă torul Gelu Dina are mai multe rude, care lucreazăîn aceeași branșă. Soția, Carmen-Elena, este judecă tor la judecă toria Rm. Vâlcea, în timp ce alte două rude mai îndepărtate, Marusia Mota – judecă tor la Judecă toria Rm. Vâlcea și Dragoș Constantin – jurist la Govora SA. Nici judecă torul Florin Fețeanu nu s-a lăsat până nu și-a aranjat „rubedeniile”, din punct de vedere profesional. Astfel, fiica lui, Laura Antoneta este judecă tor la Curtea de Apel Brașov, iar Lavinia Fețeanu, nepoatăDupă frate, este grefier la Judecă toria Rm. Vâlcea. Magistratul Adrian Mugurel Gheorghițăși-a aranjat soția consilier juridic la SC Oltchim SA.

Judecă toarea Lucia Iconaru nu și-a neglijat fiul, reușind să-i facă un rost în viață, Alin Eduardo fiind unul dintre avocații vâlceni care se zbat să-și apere clienții în instanță. La fel a procedat și judecă toarea Silvia Ștefan, care se poate mândri cu cei doi copii, amândoi avocați la Baroul Vâlcea. 

Nici judecă torul Dănuț Mitrănu și-a lăsat soția pe dinafara sistemului, ea fiind asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea. Aceeași grijăpentru unitatea familiei a avut-o și judecă torul Sorinel Petria, a că rei soție este grefier la Judecă toria Rm. Vâlcea.

Emil Marina, judecă tor la Tribunalul Vâlcea, are nu mai puțin de trei rude care activeazăîn sistem. Pe soție a preferat s-o știe aproape, ea fiind magistrat tot la Tribunalul Vâlcea. Emil Marina a avut grijăși de fiica sa, Gilda Marina, care este avocat la Baroul Vâlcea. Judecă torul mai are o rudă, Răzvan Șipoteanu, care este consilier juridic la TPSUT SA.

Paraschiv, o mare familie legislativă

Judecă toarea Aurora Paraschiv se poate mândri că poate umple de sărbători o masăde 4 persoane la o discuție amicalădespre sistemul juridic din România. Judecă torul are nu mai puțin de patru rude care lucreazăcu legea: doi frați, o cumnatăși un nepot de frate. Dar sădetaliem. Cei doi frați, Gavril și Emil Paraschiv sunt procurori la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cumnata Elena Paraschiv conduce un cabinet notarial, iar nepotul doamnei judecă tor, Daniel, lucreazăcu mama lui la același cabinet notarial. Și judecă toarea Mariana Vârgăare tot 4 rude, e adevărat mai îndepărtate, cu care se poate consulta în probleme de drept. Soțul doamnei Vârgăeste executor judecă toresc. Mariana Vârgămai are o rudăîndepărtatăgrefier la Judecă toria Rm. Vâlcea, și încă două rude la București. Una din rude este notar public, iar cealaltăeste consilier juridic la Ministerul Administrației și Internelor.

Legea nepotismului 

La judecă toria Rm. Vâlcea, împart dreptatea nu mai puțin de 24 de judecă tori. Cu toate acestea, doar 11 și-au completat și depus declarațiile de interese. Președinta judecă toriei, Corina Anca Îuglui, are un soț care este avocat la baroul Vâlcea, iar mama ei este consilier juridic la o firmădin București. Judecă torul Ion Andrei a declarat o singurărudă, și anume soția, Elena, care este grefier tot la Judecă toria Rm. Vâlcea. Magistratul Rosita Baciu are doi cumnați în sistem, care au slujbe de invidiat. Unul dintre ei este comisar șef la Interpol, iar celălalt este inspector la IGP București.

Soții Mitu și Cerasela Drăgan împart dreptatea la același loc de muncă , Judecă toria Rm. Vâlcea. Judecă toarea Violeta Fulga se poate mândri cu o familie numeroasăde justițiabili. Ea are 4 rude, soț, fiică , ginere și frate, toți activând în domeniu. Astfel, soțul ei, Marius Fulga, este procuror la DIICOT, fiica, Carmen Anca, este consilier la Cozia Forest, ginerele, Andrei, este consilier juridic la Ardaf, iar fratele Marian Mihalcea este consilier la OMV-Petrom. 

Rara avis

Din cei 11 magistrați de la Judecă toria Drăgășani, doar 4 au catadicsit săne spunădacă au rude în sistem. Președinta judecă toriei Mioara Dumitrașcu declarăcă nu are rude care săexercite o funcție sau sădesfășoare o activitate juridică , de investigare sau cercetare penală. Cazul doamnei Dumitrașcu este aproape singular. În schimb, colega ei Marcela Florescu are nu mai puțin de 3 rude care lucreazăîn sistem. Soțul și fiul ei sunt avocați la Baroul Vâlcea, iar fiica este procuror la Parchetul Local Pitești. Și judecă toarea Daniela Iancu a reușit să-și vadăfiul consilier juridic la Primăria Drăgășani.

Judecătoria Horezu

La Horezu, își desfășoarăactivitatea 6 magistrați și doar 4 din ei și-au completat declarațiile de interese. Președinta Maria Despina Plăcintăîl are pe Constantin Brânciu drept tată, care este notar public în Horezu. Din declarația judecă toarei Camelia Dinu, putem afla că soțul ei, Alexandru Dinu, practică avocatura la Vâlcea. Și judecă toarea Monica Rusu are soțul în sistem, el fiind consilier juridic la DGFP Vâlcea.

Judecătoria Bălcești

Judecă torul că tălin Constantin Mititelu este președintele Judecă toriei Bălcești, unde activeazădoar 5 judecă tori. Mititelu are două rude de gardul II și IV, una dintre ele este judecă tor la Tribunalul Dolj, iar cealaltăeste grefier la Judecă toria sectorului 6 din București. Judecă torul Gheorghe Dincă are și el fiica și ginerele angrenați în sistem. Astfel, fiica Georgiana Roxana consiliazăo firmădin Pitești, iar ginerele este consilier la Petrom Service Pitești. Judecă torul Marius Lițăare o rudămai îndepărtată, care este judecă tor la judecă toria sector III din București. Și magistratul Denisa Vâlvoi are o rudăîndepărtată, care este avocat la Baroul Vâlcea.

 Judecătoria Brezoi

La Judecă toria Brezoi toți cei 4 magistrați, care împart dreptatea au completat declarațiile de interese. Elena Cristina Lungu, președinta judecă toriei, a specificat în declarația ei că are o rudăcare lucreazăîn sistem, și anume, tatăl ei Constantin Preda, avocat la Baroul Vâlcea. Judecă torul Vasile Miron nu are nicio rudăîn sistem, în schimb colega lui, Maria Postelniceanu are soțul avocat la Baroul Argeș. Judecă toarea Daniela Duțăare o rudăde gradul II, care este judecă tor la Tribunalul Comercial Argeș.

„Judecă torii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați sădea, anual, o declarație pe propria răspundere în care sămenționeze dacă soțul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercităo funcție sau desfășoarăo activitate juridică ori activități de investigare sau cercetare penală, precum și locul de muncă al acestora. Declarațiile se înregistreazăși se depun la dosarul profesional”- Articol 5 din LEGE Nr. 303/2004 privind statutul judecă torilor și procurorilor.

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.