Acasă Arhiva Dumitru Lazăr a făcut circ în instanță

Dumitru Lazăr a făcut circ în instanță

Fostul director al Bibliotecii Județene nu poate săaccepte că nu mai e șef

Luna trecută, magistrații vâlceni au decis că Lazăr nu mai poate fi repus în funcția de director al bibliotecii ” în timpul procesului, el s-a victimizat, plin de patetism, cerșind mila judecă torilor ” fostul șef al instituției a contestat competența comisiei de specialitate care i-a evaluat activitatea, notându-l cu 6,20 ” el a spus că prin înlocuirea sa din funcție i-au fost aduse grave prejudicii morale, ce i-au marcat tot restul existenței ” cu toate acestea, instanța de judecatăa acționat conform prevederilor legale în vigoare, hotărând că decizia Consiliului Județean de a-l schimba din funcție este de necontestat.

În luna iunie a anului trecut, Dumitru Lazăr, ex-directorul  Bibliotecii Județene „Antim Ivirenul” a fost înlocuit din funcție. Motivul? Abuzuri grave, management defectuos și multe nereguli. Ani de-a rândul, în paginile publicației VOCEA VÂLCII au apărut zeci de articole care au tras un semnal de alarmăcu privire la numeroasele probleme din cadrul instituției mai sus amintite. Așa cum se știe, biblioteca, se aflăsub „tutela” Consiliului Județean (CJ). Singurul care putea săreglementeze situația în acest caz, era președintele CJ, Dumitru Bușe. Numai că , din motive pe care nu le cunoaștem, Bușe a tot amânat schimbarea lui Lazăr, luni în șir, încercând probabil „îndreptarea cocoșatului”. N-a fost săfie. Fostul director al bibliotecii a făcut zeci de temenele în fața președintelui CJ, în speranța că -i va atinge coarda sensibilă, și va rămâne, ca un papă, până la sfârșitul vieții în funcție. Lucrurile au devenit, însă , din ce în ce mai grave, iar înlocuirea sa de la șefia bibliotecii devenise, deja, imperios necesară . Asta pentru că pe perioada cât a fost condusăde Lazăr, imaginea instituției s-a depreciat foarte mult.    

 

Lipsit de demnitate

 

În cele din urmă, Lazăr a fost înlocuit din funcție cu Sanda Constantinescu. Reamintim că Lazăr a fost debarcat din funcție, în urma avizului negativ primit de comisia de evaluare din care au făcut parte: profesorul Ioan Șt. Lazăr, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Vâlcea, Florin Epure, Mihai Moldoveanu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean, inspectorul școlar, Vasile Mustățea și Gheorghe Vieru, inspector școlar. Punctajul primit de Dumitru Lazăr în urma evaluării efectuate de comise a fost cu mult sub media necesară pentru a rămâne, în continuare, director. Nota sa a fost 6,20, în condițiile în care avea nevoie de minim 7. Articolul 1 ordonanței nr. 26/2005, privind managementul instituțiilor publice, spune: „În vederea asigurării eficienței activității instituțiilor publice de culturăși a continuității actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, După caz, denumiți în continuare conducă torii instituțiilor publice de cultură, din cadrul instituțiilor publice de cultură, se face în urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management”. În continuare,  în ordonanța amintităse aratăcă persoana care o obținut un punctaj slab în urma evaluării, nu mai poate conduce o instituție, în cazul nostru cea de director al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”.

Așa cum v-am informat și cu alte ocazii, Dumitru Lazăr a avut un proiect de management slab întocmit, care nu se încadra în criteriile stabilite de lege, în ceea ce privește modalitatea în care șeful unei asemenea instituții ar trebui săse achite de atribuțiile ce-i revin prin prisma activității pe care o desfășoară. Așadar, subliniem, nota pe care a obținut-o în urma evaluării acestui proiect de management a fost foarte mică . Conform legii, dacă ar fi avut ceva demnitate, Lazăr trebuia să-și prezinte demisia, acceptând ideea că în fruntea bibliotecii este nevoie de o persoanăcompetentă, cu experiențăîn domeniu.

 

Incompetențădovedită

 

Dumitru Lazăr a refuzat, însă , săînțeleagăacest lucru. La puțin timp După ce, în sfârșit, a fost schimbat din funcția pe care o deținea, a înaintat, în instanțăo cerere de recurs prin care solicitămagistraților repunerea sa în scaunul  de director al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”.

Acțiunea formulatăîn instanțăeste de-un narcisism, de-a dreptul ilar. „Am fost director al Bibliotecii Județene în perioada 17.03.1998 – 30.06.2006, și datorităactivității mele laborioase, am preluat prin concurs această funcție. De la această dată, datorităcalității subsemnatului și la insistențele mele asidue la Consiliul Județean s-a cumpărat spațiul de 650 mp, care, prin grija mea, a fost compartimentat și amenajat corespunzător. În perioada 1998-2006, s-au înființat sub grija neprecupețităa subsemnatului diverse publicații, forumuri, și s-au obținut premii și titluri” – se aratăîn motivele recursului. Așadar, Dumitru Lazăr solicita, instanței, anularea dispoziției președintelui Consiliului Județean – nr. 200 din 30 iunie 2006 – privind destituirea sa de drept din funcția deținută. În motivarea acțiunii, Lazăr susținea că rezultatul evaluării nu a fost comunicat oficial și în termenul legal, destituirea sa având loc înainte de a intra în concediul de odihnă. Parcă atins de paranoia, el a pus sub semnul întrebării și competența comisiei care i-a evaluat proiectul de management, deși, toți cei mai sus enumerați sunt personalități marcante ale județului. Deraind de pe șinele realității, Dumitru Lazăr a spus în instanțăcă ordonanța nr. 26/2005, privind managementul instituțiilor publice de culturăși legea 114/2006 pentru aprobarea OG nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, ar fi fost adoptate special (?!?) pentru destituirea sa din funcție. Desigur, enormitățile susținute scot la ivealădeficiențele de comportament ale unui individ incapabil săaccepte ideea că și-a pierdut scaunul de director. Instanța de judecatăa considerat ca nefondatăacțiunea sa în instanță, iar la începutul acestui an, Dumitru Lazăr a depus un nou recurs, sperând ca de data aceasta magistrații să-i dea câștig de cauză. Fostul director al bibliotecii a încercat săconvingăinstanța de judecatăcă e musai să rămână în funcție, făcând din nou, referire la premiile care i-au fost acordate pe perioada cât a stat la șefia instituției neînțelegând că , de fapt, mobilul schimbării sale a fost unul simplu: lipsătotalăde profesionalism. Iatăce spune Lazăr la sfârșitul recursului: „Dispoziția 200/2006 este nelegalădin moment ce se bazeazăpe o evaluare făcutăde o comisie care nu era competentă. ( ) Comisia nu a ținut seama de proiectul de management și nici de calitatea și eficiența activității mele anterioare” – susținea el, desprins de realitate. 

 

Lazăr și-a luat gândul de la scaunul de director al Bibliotecii Județene

 

În data de 8 iunie 2007, Secția Comercialăși de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea a respins recursul lui Dumitru Lazăr din 30 ianuarie 2007, ca fiind nefondat. Decizia este irevocabilă. Precizăm că în această ultimăfazăa procesului, Consiliul Județean a fost reprezentat în instanțăde juristul Simona Vălimăreanu. Cei care au participat la proces susțin că Dumitru Lazăr a făcut un adevărat circ în fața magistraților, victimizându-se și autocompătimindu-se de parcă și-ar fi pierdut însă și sensul existenței. El s-a plâns judecă torilor că membrii comisiei nu i-ar fi comunicat rezultatul evaluării și notele obținute la cele două probe și că , vezi Doamne, ei nu ar fi specialiști în cultură. În motivația instanței se spune, însă , foarte clar un lucru pe care doar Lazăr nu a reușit să-l înțeleagă: „Dacă în urma evaluării activitatea unui conducă tor de instituție publică de culturăeste negativăacesta este destituit de drept din funcția de conducere de că tre ordonatorul principal de credite al autorității publice în subordinea că reia funcționează. ( ) În urma evaluării activității de că tre comisia desemnatăîn acest scop rezultatul a fost negativ, consemnându-se o medie generalăde 6,20, care este sub media de 7”. În concluzie, instanța de judecatăa dispus că nu existădubii legate de legalitatea deciziei CJ de a-l revoca din funcție pe Dumitru Lazăr și că nu existătemei legal pentru anularea dispoziției.

Felul în care a încercat săobținămila magistraților vâlceni, spun cei care au participat la ultimul proces, este sub demnitatea umană. Biblioteca Județeanănu avea nevoie, la conducerea ei, de un plângăcios cu coloanăvertebralăde cauciuc, care săplângăca o fatămare ori de câte ori, e depășit, în cariera sa, diferite obstacole.

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.