Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Două firme din Vâlcea au fost date pe mâna Parchetului

Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumătotalăde 800.000 lei, în cusul lunii trecute, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget peste 5,3 milioane de lei

Potrivit unui raport realizat de specialiștii Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Vâlcea, în cursul lunii trecute, personalul cu atribuțiuni de control din cadrul instituției a efectuat 249 de acțiuni de control, rezultatele inspecțiilor fiscale concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetul general consolidat în sumătotalăde 5,3 milioane de lei. Suma este formatădin: 3,9 milioane lei – diferențe de impozite, taxe, contribuții și fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidența contabilă; 1,4 milioane lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 140.000 lei din amenzi contravenționale și confiscă ri. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumătotalăde 800.000 lei, DGFP Vâlcea a înaintat două cazuri instituțiilor abilitate pentru continuarea și definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate și a gradului de participare a acestora la infracțiunile constatate. În vederea identifică rii faptelor de evaziune fiscală, în luna noiembrie, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a Județului Vâlcea a acționat, prin structurile cu atribuții de control, pentru verificarea: creșterii gradului de conformare voluntarăa operatorilor economici; realizării veniturilor bugetului general consolidat și reducerii arieratelor; modului în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidențierea în cuantumurile și la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale Față de bugetul general consolidat; realității și legalității sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugatăcu opțiune de rambursare; comportamentului contribuabililor, toate aceste obiective vizând întărirea disciplinei financiar-fiscale și contabile.