Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Dosarul „Mită la primărie”

 Exclusivitate/ Declarația datăde fostul angajat al lui Crinu Popescu în fața magistraților

  Așa cum ne-am obișnuit cititorii, publică m în rândurile de mai jos declarația datăde martorul Toma Florin în fața magistraților de la Alba Iulia. Reamintim că declarația datăprocurorilor de fostul angajat al firmei Rovimet era una din piesele importante în dosarul instrumentat de DNA. 

 

Declarație de martor

 

Subsemnatul Toma Florin, fiul lui Dumitru și Elena, domiciliat în sat Blidari, com. Golești, jud. Vâlcea, CNP: 1690313460019

După depunerea jurământului i s-a pus în vedere martorului că dacă nu va spune adevărul săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Apoi i se face cunoscut obiectul cauzei și i se aratăcare sunt faptele și împrejurările pentru dovedirea că rora a fost propus ca martor, cerându-i-se sădeclare tot ce știe cu privire la acestea. Martorul declară:

Îmi mențin declarațiile date în fața organelor de cercetare penalăunde am spus adevărul și în legăturăcu care reiterez și în fața instanței următoarele: Am lucrat la SC Rovimet SA Rm. Vâlcea în calitate de director general executiv din anul 2005 (luna august) până în ianuarie 2007. În această calitate știu că numitul Popescu Constantin care era acționar majoritar al SC Rovimet SA și administrator al acestei societăți a achiziționat în centrul orașului, respectiv pe strada Cerna un teren pentru care fosta proprietarădeținea un certificat de înstrăinare în care se specifica faptul că procentul de ocupare al terenului era de 80% iar nivelul de înălțime P+3. Ulterior cumpărării acestui teren SC Rovimet s-a adresat cu o cerere la primărie pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism dar pentru un alt nivel de înălțime decât cel deținut în certificatul de înstrăinare al fostei proprietare a terenului. Acest certificat de urbanism a fost eliberat la sfârșitul anului 2005 și în el procentul de ocupare al terenului era tot cel de 80% însă iar nivelul de înălțime nu era specificat, făcându-se referire la o hotărâre de guvern de unde rezulta practic nivelul de înălțime. În același certificat se specifica faptul că terenul este amplasat în zona 2D a orașului unde este practic interzisăedificarea orică rui tip de construcție.

Ca urmare a faptului că acest certificat de urbanism nu permitea edificarea unei construcții cu un nivel de înălțime mai mare de P+3 și practic nu permitea edificarea nici unui fel de construcție din cauza zonei de amplasare 2D, zonăde amplasare specificatăîn mod greșit deoarece terenul se aflăde fapt în zona 2C, zonăîn care era permisăedificarea construcțiilor, numitul Popescu Constantin mi-a solicitat săfac o nouăcerere pentru eliberarea unui alt certificat de urbanism. Acest certificat de urbanism a fost obținut ulterior, nu mai rețin exact perioada, însă și acesta conținea practic date ca și cele două obținute anterior, cu aproximație.

Pentru obținerea acestor certificate, chiar și eu l-am însoțit la un moment dat pe domnul Popescu Constantin la domnul primar Gutău Mircia împreunăcu noi aflându-se și juristul societății numitul Preda. Cu ocazia acelei discuții îmi aduc aminte că inc. Gutău a spus că nu se poate construi pe strada Cerna decât în condițiile specificate în certificatul de urbanism. Practic, planul urbanistic zonal privind procentul de ocupare și nivelul de înălțime putea fi modificat în baza unei cereri adresate Consiliului Local, cerere pe care am și formulat-o la un moment dat dar la care am renunțat ca urmare a timpului mai îndelungat în care se putea soluționa o astfel de cerere. Menționez că numitul Popescu Constantin nu mi-a cerut niciodatăpărerea cu privire la cuantumul vreunei sume de bani pe care urma săo ofere vreunei anumite persoane și din relatările acestuia cunosc doar faptul că acesta ar fi oferit suma de 5.000 euro sau de dolari la primărie în intervalul de timp cuprins între obținerea celor două certificate de urbanism. Din auzite știu că Popescu Constantin este în relații sau cel puțin s-a aflat în relații de prietenie cu numitul Dicu Nicolae și că obișnuiau să-și acorde împrumuturi bănești, de exemplu cu câteva zile înainte de flagrant s-a efectuat un împrumut că tre o societate care aparține inc. Dicu sau vreunui membru al familiei acestuia din partea SC Rovimet SA. În virtutea relațiilor de prietenie existente între Popescu și Dicu, numitul Popescu m-a trimis la un moment dat la numitul Dicu cu niște acte de proprietate pentru terenurile situate pe strada Stoianovici din Rm. Vâlcea. Acest lucru s-a întâmplat chiar cu câteva zile înainte de flagrant când practic m-am dus și am predat domnului Dicu actele de proprietate pentru acele terenuri fărăsădiscut nimic cu acesta. Întrucât inc. Dicu nu avea atribuții în eliberarea certificatului de urbanism, acesta urma probabil săconsulte un inspector de zonăîn baza actelor respective ce anume se putea construi în zona respectivă, de fapt cred că asta îl și interesa pe numitul Popescu, ce anume se putea construi în zona respectivă.

Nu știu dacă ceea ce a făcut numitul Popescu a fost un act de răzbunare sau altceva însă ceea ce mi s-a părut oarecum deplasat în atitudinea acestuia a fost faptul că la un moment dat acesta a afirmat că renunțăla ideea de a mai construi ceva pe terenul din strada Cerna. Acest lucru era deplasat deoarece eu chiar executam proiectul pentru construcția de pe terenul din strada Cerna.

Din punctul meu de vedere, atitudinea numitului Popescu, atitudine insistentăîn obținerea certificatelor de urbanism cu anumite condiții care i-ar fi fost dumnealui favorabile și legatăși de afirmația acestuia că ar fi dat o sumăde bani la primărie este nejustificatădeoarece certificatul de urbanism practic nu reprezintăo relevanțăfoarte mare în edificarea vreunei construcții, acesta având mai mult un caracter informativ, importanțăavând de fapt autorizația de construire. Precizez că cererea pentru obținerea celui de-al doilea certificat de urbanism am formulat-o și am depus-o tocmai ca urmare a faptului că Popescu Constantin mi-a cerut acest lucru motivat fiind de încrederea pe care o obținuse de la primărie prin acordarea unei sume de bani, respectiv la cineva din conducerea primăriei. Menționez că înainte de a măprezenta astăzi în fața instanței pentru a da depozie în calitate de martor, respectiv săptămâna trecută, m-am întâlnit cu Popescu Constantin, ca urmare a faptului că acesta m-a contactat telefonic și în prezența juristului de la SC Rovimet, numitul Popescu Constantin a încercat să-mi reîmprospăteze memoria cu aspectele pe care le-a declarat dumnealui la instanță, cu alte cuvinte a încercat să-mi sugereze că ceea ce a declarat dumnealui la instanțăcorespunde adevărului, respectiv mi-a povestit declarația pe care a dat-o el la instanță. Cu ocazia acelei întâlniri și discuții, Popescu Constantin mi-a relatat că mita ar fi dat-o pentru terenul din strada Stoianovici și nu pentru cel din strada Cerna, relatare care m-a surprins deoarece cererile adresate primăriei au vizat terenul din strada Cerna și nu terenul din strada Stoianovici, precum și toate discuțiile care s-au purtat au vizat terenul din strada Cerna. Fac precizarea că toate demersurile pentru obținerea certificatelor de urbanism le-am făcut eu personal, singura participare a numitului Popescu fiind în prezența mea și a juristului cu ocazia întâlnirii cu inc. Gutău Mircia.

Menționez că ce-am declarat în data de 7 iulie 2006 este aproape de adevăr întrucât informațiile sunt mai apropiate momentului la care am dat declarația. Menționez că ce am declarat în data de 7 iulie 2006 corespunde adevărului. Fac precizarea că la DNA am mai dat o declarație în afarăde aceasta, declarație care nu se regăsește la dosarul cauzei.

Ora finalizării declarației: 14.34.