Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DEMISIA ÎI SALVEAZĂ ONOAREA

Pentru președintele Consiliului Județean

Este binecunoscut noul scandal creat de omul de afaceri Crinu Popescu, delatorul care a pus la cale răzbunarea sa pe primarul municipiului Rm. Vâlcea – Mircia Gutău, pentru că acesta nu i-a satisfăcut megalomania și eludarea cu tupeu a legii. Rușinea la care a supus reședința noastrăde județ și onoarea primarului găsit nevinovat După patru luni de încarcerare, este de netăgăduit. Persistând în abuzurile pe care le comite cu intermitențe, delatorul construiește acum, împotriva legii, un complex de trei blocuri, în zona rezidențialăBujoreni, că lcând totul în picioare. Pentru el, articolul 16 din Constituția României, acela care spune că „Nimeni nu este mai presus de lege”, a devenit un slogan depășit. Deși s-au obținut două sentințe judecă torești care sancționeazăconstrucția ilegală, de până acum, dispunându-se sistarea lucrărilor, el Continuă , sfidând instanțele de judecată, Parchetul și Poliția. Pentru el nu-i lege. Credeți că o face așa, de capul lui? Nu. În spatele său stăpreședintele Consiliului Județean – Dan Bușe, Ion Nicolae – inspectorul șef al Inspectoratului Județean în Construcții și deputatul liberal Emilian Frâncu. Complicitatea deputatului în multe din abuzurile comise este arhicunoscută, ca și a secondatului său Ion Nicolae, însă nu se știe nimic despre favorurile pe care le face președintele Consiliului Județean. Iatăunul dintre ele, care, dacă ar avea ecou în conștiința sa, Dan Bușe ar trebui să-și dea demisia. Falsurile comise sub semnătura sa în „Avizul nr. 167/6.10.2007” sunt evidente. Începem cu primul: avizul este datat și înregistrat la data de 6.10.2007, dar este transmis, primit și atestat – ca dată- de beneficiarul Giura Marin – directorul ROVIMET, la data de 5.10.2007. Deci, documentul a fost primit înainte de a fi emis legal. Apoi, în ziua de 6 octombrie a că zut într-o SÂMBĂTĂ, zi în care nu găsești picior de salariat în CJ. Și nu în ultimul rând, falsul este bătut bine în cuie de faptul că la data de 6.10.2007, președintele comisiei tehnice de autorizare nu era Dan Bușe, ci Nicolae Pătru. În cazul în care președintele Consiliului Județean a semnat documentul în calitatea sa de prim conducă tor al instituției de administrație publică , abuzul este evident.

În paginile publicației VOCEA VÂLCII au apărut, de-a lungul timpului, numeroase articole referitoare la lungul șir de ilegalități comise de delatorul Crinu Popescu. Patronul societății ROVIMET a decis, cu câteva luni în urmă, săconstruiască un Complex rezidențial pe strada Primăverii, din comuna Bujoreni, sperând, astfel, să-și sporească „legal”, numărul banilor. Numai că individul, în perfect dezacord cu legea, că lcând totul în picioare, a demarat construcția imobilelor fără , însă , a deține toate avizele cerute de lege, necesare autorizației de construire. Cu toate acestea, deși nu a făcut niciun fel de efort săintre în legalitate, Popescu a executat o mare parte din construcție sub ochii impasibili ai autorităților. Poate că acest lucru ar fi continuat foarte multăvreme dacă soții Bojan (vecini cu noile blocuri ale lui Crinu Popescu) nu l-ar fi acționat pe acesta în instanță, arătând ilegalitățile săvârșite de cel care sfidează conștient legea. Nu vom relua lunga listăa neregulilor la care s-a dedat patronul ROVIMET, pentru a nu plictisi inutil cititorii, cu atât mai mult cu cât despre toate acestea, așa cum văinformam, VOCEA VÂLCII a scris, anterior, pagini întregi.

Deranj de președinte

În acest număr ne vom opri, însă , asupra unui Aviz dat de Consiliul Județean, document ce se referăla oportunitatea emiterii unui certificat de urbanism de instituția în cauză, în urma verifică rii datelor existente la dosar. Trebuie precizat că acest act ne-a parvenit de curând și nu ne-ar fi atras foarte tare atenția, dacă , în conținutul lui, nu am fi descoperit o gravăeroare. Despre ce este vorba? Avizul la care facem referire a fost emis de Consiliul Județean Vâlcea, în data de 6.10.2007, și, paradoxal, el a fost trimis (și s-a semnat de primire, trecându-se data) solicitantului (director Giurea Marin – ROVIMET) în data de 5.10.2007! Adică , actul a fost primit cu o zi înainte de a fi emis! Întrebat cum își explică acest „incident”, președintele Consiliului Județean nu a reușit sădea o explicație logică (nici nu ar fi reușit din moment ce ea nu există), acuzându-ne că punem întrebări tendențioase și că ne-am făcut un obicei din a exploata greșelile, de parcă ar trebui săle trecem cu vederea și săne prefacem că ele nu există, din teama de a nu deranja, cumva, capii județului.

” Nu știu aia, n-am văzut-o. Dacă este o eroare, este o eroare Dar haideți sănu exploatăm erorile de genul ăsta. Haideți să e legal ce-am făcut Bun, actul e lovit de nulitate și care e problema? Deci este ilegal acest aviz? N-am ce săexplic că nici n-am citit și dacă ați văzut acolo mi se pare că nici nu prea l-am semnat” – a explicat președintele CJ. După ce i s-a atras atenția că documentul poartăși semnătura lui, Dumitru Bușe a continuat: „E semnat. Orice aviz de genul ăsta are semnăturăsăștiți. Deci, este ilegal acest aviz din punctul dumneavoastrăde vedere? O săcercetăm și o săvedem Nu trebuie săvăagitați. Dumneavoastrăvădați seama că avize de genul acesta noi emitem cu sutele pe lună. Chiar credeți că le puteți ține minte pe toate? Nu. O sădiscutăm cu specialiștii despre ce e vorba. Dar nu o punem în mod tendențios ” – a declarat Dumitru Bușe. Declarația ne-a făcut impresia unei lungi bâlbâieli, pornitădintr-o nefirească lipsăde siguranțăpe sine.

Devine neserioasăexplicația sa, din moment ce Dumitru Bușe cunoaște bine cine-i Crinu Popescu și cum trage el în piept fraierii, cointeresându-i în ilegalitațile lui, fiind imposibil sănu fi că scat ochii mari la semnarea falsului document.

Bușe nu semnează pentru Bușe

Imediat După conferința de presă , Dumitru Bușe a invitat unul dintre redactorii publicației noastre în biroul său, pentru a-i oferi, chipurile, explicații suplimentare legate, de acum, celebrul aviz. Deși nu ne-am fi așteptat la o astfel de destăinuire, președintele Consiliului a spus un lucru mai mut decât grav și anume că semnătura de pe act este a lui, dar nu l-a semnat el!!!! Lucrurile devin din acest punct, extrem de complicate. Săînțelegem că cineva din Consiliul Județean semneazăîn numele lui Bușe, folosindu-se de semnătura acestuia? Acceptând posibilitatea că are o ștampilăcu semnătura, cum este oare posibil ca acesta săo împrumute pe la te miri ce angajat al instituției, pentru a se folosi de ea cum are chef acesta? Mai mult decât atât, având în vedere importanța actului, ne întrebăm, din nou, cum se poate ca președintele sănu-l fi citit, pentru a vedea dacă este bine conceput? Sau, poate, Dumitru Bușe vrea săspunăcă , fără știința sa, cineva a semnat în locul său? La fel de grav, oricare ar fi situația, iar lucrurile încep săprindăiz penal.

Cu toate că devine din ce în ce mai clarăimplicarea sa în scandalul creat de Popescu-ROVIMET, Bușe neagă, cu vehemență, că ar avea vreun amestec. Pe de altăparte, trebuie subliniat faptul că la data emiterii acestui act, lovit de nulitate, de altfel, Crinu Popescu nu deținea multe dintre avizele care ar fi trebuit săstea la baza emiterii certificatului de urbanism, acordat de Consiliul Județean.

Bușe, obsedat de întrebarea „a fi sau a nu fi legal?”

Informăm cititorii noștri că discuția în care Dumitru Bușe a recunoscut că semnătura este a lui, dar nu a semnat el, a fost înregistratăpe reportofon, pentru ca acest articol sănu poatălăsa loc de interpretări ulterioare sau acuzații caraghioase. Uimitor, în momentul în care a văzut actul, Bușe a părut mai preocupat de semnătura de primire care apare pe acesta, aparținând lui Marin Giura (angajat al SC ROVIMET SA), decât de faptul că documentul a fost transmis înainte săfie emis. Dând dovadăde o totalălipsăde profesionalism, Bușe ne-a întrebat, preț de câteva minute, cum este posibil ca, în aviz, săaparănumele mai sus menționat. În fond, nu aceasta este esența problemei. Probabil că actul în cauzăa fost primit de acest individ, și, așa cum era normal a semnat de primire. Nimic misterios până aici Problema cea mai mare este data trecutăeronat în document și, bineînțeles, faptul că Bușe recunoaște că semnătura este a lui, dar nu a semnat el avizul!!!

Pentru a încerca săne convingăde bunele sale intenții, președintele Consiliului a chemat în biroul său și o angajatăa instituției, Daniela Calianu, care a încercat o explicație puerilăși prolixăa situației.

Pe aproape întreg parcursul conversației, Dumitru Bușe a adresat, obsesiv, o singurăîntrebare: „E legal sau nu actul?”. În mod normal, având în vedere eroarea care s-a strecurat voit sau nu în conținutul acestuia, avizul este lovit de nulitate. Din punct de vedere al legalității, sunt foarte multe de spus. În primul rând, repetăm, instituția nu ar fi trebuit săemităun astfel de act în condițiile în care Crinu Popescu nu intrase în legalitate. Și, apoi, cum rămâne cu semnătura domnului Buse, care, de fapt, nu este a președintelui Bușe? Președintele Consiliului Județean se simte hărțuit de presă ? Săfim serioși. El considerăcă dacă nu ar fi fost vorba de Crinu Popescu, o astfel de greșeală, nu ar fi fost, probabil, băgatăîn seamăde nimeni? Adică , Bușe vrea sălase săse înțeleagăcă astfel de erori sunt la ordinea zilei în instituția pe care o conduce?

Noi asta pricepem Dumneavoastrăcititorii, ce înțelegeți? Oricum, sloganul pe care a încercat săni-l îndese pe gât, cum că e vorba doar de o „simplăeroare” este expirat de multăvreme și nu mai avem timp să-l credem. În acest moment, au ieșit la ivealăcâteva lucruri, pe care, de altfel, le bănuiam deja. Dumitru Bușe este un președinte de Consiliu părtinitor care acționeazăîn funcție de interesele personale și cele de grup. Parchetul trebuie săse autosesizeze!