Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Dedesubturile subteranei parcări de la River Plaza

Chiar și pentru cei mai aprigi cârcotași din județ, a devenit clar că municipiul Rm. Vâlcea – capitala noastrăde județ – se apropie cu pași mari de ceea ce se denumește „oraș european”. Administrația Mircea Gutău a intrat în istoria zonei noastre geografice ca fiind una modernă, necesară vremurilor de tranziție, prolifică și dedicatăconfortului ambiental al locuitorilor frumosului oraș de la poalele Capelei. Rezultatele se văd și cu ochiul liber. Intrând în mileniul III, Râmnicul a avut o singurăadministrație publică adevăratăși s-a construit un singur obiectiv comercial-turistic de referință, european și reprezentativ: RIVER PLAZA MALL.

Chinurile facerii

Unul din vechii conducă tori administrativi ai municipiului, cu referire la răutatea și îngustimea multor indivizi ce s-au pretins și se pretind intelectuali, a spus că decât săfaci ceva nou în Rm.Vâlcea, mai bine te apuci de astrologie. Ești mai câștigat, privind la Lunăși stele! Dorind, parcă , săcontrazică maxima transformatăîn brand de că tre unii consilieri locali ai municipiului, omul de afaceri Viorel Popescu – fostul subprefect al județului a demarat un proiect grandios pentru construirea unui complex comercial-turistic, la km zero al localității. Geloși pe ideea investiției, roși de invidia neputinței lor sociale, detractorii au scos capul și s-au pus pe reclamat. De aici și până la compromiterea majorității celor ce lucreazăîn mass-media vâlceană , angajând-o în împiedicarea realizării cutezantului proiect, nu a mai fost decât un pas și câteva zeci de milioane oferite ca „suport moral” sau răsplată. Va veni timpul când adevărul va ieși la ivealăși în istoria locurilor noastre natale nume ca ale lui Emilian Frâncu, Ion Nicolae, Tudor Iosifaru, Silviu Popescu și încă vreo doi-trei puradei de presă- care au sabotat, reclamat sau criticat și s-au pus de-a curmezișul demarării și finalizării proiectului, vor fi o rușine a epocii contemporane. Construcția RIVER PLAZA MALL a inceput la 29 septembrie 2005, însumând o valoare constructivăde aproximativ 2 milioane euro și s-a finalizat la 15.12.2006. Noul obiectiv a oferit locuitorilor orașului aproximativ 80 spații comerciale moderne, europene.

Subteranele investiției

După presemnalizarea acestui articol în numărul trecut, nu puțini au fost aceia care au crezut că ne-am alăturat detractorilor bolnavi ai Râmnicului, criticând și noi investiția River Plaza sau continuarea ei. Dezamăgirea le va fi totală. Nu numai că apreciem ce cadou a făcut orașului investitorul și familia sa la început de mileniu, dar depunem eforturi de a le arăta concetățenilor noștri răutatea unor indivizi subculturnici și orgolioși că rora nimic nu le este pe plac, dacă nu sunt întrebați ei – mai întâi – de-i este permis cuiva sămodernizeze spațiul public al comunității noastre. Una din problemele majore ale acestei investiții a fost parcarea subterană, care, inițial, trebuia săse construiască la subsolul clădirii. Arhitecții și specialiștii care au fundamentat și adaptat proiectul în zona aflatăriveran râului Olănești, au stabilit ca fundația gigantului Mall săajungăla minus nouămetri. După analiza geologică a terenului s-a ajuns la concluzia că pânza freatică se manifestăputernic de la minus 4,5 m, ceea ce ar fi făcut ca în plin centrul orașului, dacă s-ar fi mers la adâncimea de minus 9 m săaparăun lac în supraFață de 5.000 m.p. cu o adâncime de 4,5-5 m. Deși existau soluții de a se trece și peste acest obstacol, s-a preferat renunțarea la idee, că utându-se o soluție viabilă, nepericuloasăși eficientă. Atât au așteptat neprietenii

Ce nu au știut reclamagii

Punând în lucru soluția parcări i în subsolul construcției clădirii, din lacul format ar fi trebuit săse pompeze permanent apa care ar fi inundat caverna temeliei săpate, înaintându-se că tre cota minus 9. În aceste condiții, pânza freatică ar fi antrenat, pe o razăde 500 de metri, tot felul de materiale aflate în subsolul razei de teren excavate și, ca urmare, întreaga zonă(cu precă dere zona de 100 m de la centrul cercului virtual format) s-ar fi destabilizat geologic, riscând slăbirea rezistenței clădirilor (blocurilor) construite pe raza de 500 m, de la epicentru. Toate aceste chestiuni (de care mulți râmniceni nu au cunoștințăși nici „bocitorii” investiției nu spun că ar știi ceva) sunt relevate în studiul geologic pus la dispoziție de experții care au realizat cercetarea la cererea investitorului Viorel Popescu.

Noua soluție

În aceste condiții, periculoase pentru toată lumea, s-a renunțat la parcarea subteranăa Mall-ului și s-a propus o parcare laterală, pe marginea râului Olănești, construităpe două niveluri: mezanin și parter, în zona de nord-vest a clădirii. însă , „băieții răi” atât au așteptat. Aflând că s-a cerut Consiliului local aprobarea unei noi amplasări a parcări i, s-au pus pe sabotaje, imaginând și afirmând scenarii destabilizatoare. Cu toată opoziția ce mocnea în fașă, consilierii locali au aprobat cererea de mutarea parcări i în exterior, întocmindu-se un nou PUZ. Totodată, pentru deplina edificare a seriozității investitorului, s-a făcut o asociere pentru exploatarea parcări i între firma SETLER MINA și Primăria Râmnicului, aceasta intrând în patrimoniul municipiului fără ca râmnicenii săcheltuiască vreun ban din bugetul localității. Adică , Râmnicului i s-a făcut un dar de că tre investitor, fapt ne mai întâlnit până acum. Vămai aduceți aminte ce maximăa lansat fostul director amintit la începutul articolului? Și de data aceasta, practica aratăcă tot astrologia era mai bună, dar nu așa a gândit și Viorel Popescu. Tenace, sigur pe el și beneficiind de sprijinul familiei, cu toată opoziția dușmanilor dezvoltării orașului, omul de afaceri a continuat sălupte.

Nefericirea primarului

Lucrat de forțele malefice ale politicului județean, primarul Mircia Gutău a fost arestat temporar. De bucuria „succesului”, detractorii au scos capul public, sfidând locuitorii orașului, mimând corectitudinea și acuzând tot ceea ce a făcut bun primarul. În numele acestei pseudo-corectitudini, grupul ce s-a conturat ca fiind împotriva investiției parcări i exterioare, a anulat aprobarea construirii pe noua locație, consilierii locali liberali și pesediști, dirijați de deputatul Emilian Frâncu, obținând o victorie împotriva orașului. Nu s-a ținut departe de aceasta nici prefectul județului, care, surprinzător, a dat gir cu autoritatea sa publică , răutăților manifestate de liberali. Evident, anularea hotărârii favorabile a consilierilor locali (cea inițială) a fost contestatăîn instanța de judecată, care a dat câștig de cauzăinvestitorului SETLER MINA. O hotărâre definitivăși irevocabilăa repus în funcțiune avizul favorabil al consilierilor, bucuria venind și pe fondul reîntoarcerii primarului acasăca să-și ducă până la capăt mandatul primit de la râmniceni. În aceste condiții, a discuta despre orice altăsoluție privind amplasarea parcări i în altăparte decât pe malul râului Olănești – zona N-V, devine o utopie. Hotărârea judecă torească ce a redat demnitatea pierdutăde opozanți, obligând atât Primăria Râmnicului, cât și investitorul Setler Mina săconstruiască o parcare în exteriorul complexului comercial River Plaza Mall.

Noua parcare

La data de 1 august 2007, Conexvil SA a demarat lucrările de construire a disputatei parcări . Directorul societății de construcții, ing. Petre Bădarcea, ne-a declarat:”După cum vedeți, am început sălucrăm în forță. Nimic nu este ușor, dar vom trece noi și peste greutățile specifice zonei. Vom finaliza lucrarea la mijlocul lunii decembrie a acestui an. Ca o noutate, văanunț că vom avea cea mai modernăparcare din sudul țării, cu tot felul de instalații ultramoderne (electrice, pentru detectarea curenților slabi, avertizare incendii, avertizare inundații în parcajul subteran, instalații ventilație – evacuare gaze, noxe fum, instalații de stingerea incendiilor, de topirea zăpezii și a gheții pe rampele auto și scă rile de acces pietonal, sistem de bariere și de taxare auto), dar și cu spații verzi. Se vor crea aproximativ 220 de locuri de parcare, rezolvând aceastăgrea problemăa zonei”.

 Trecutul, iar încurcă

De parcă nu ar fi fost de ajuns răutatea cârcotașilor identificați până acum, acestei investiții îi pune „piedică ” și trecutul comunist. Pentru săparea subsolului parcări i s-au luat aprobări de la Electrica, CET, Acvarim, Gaze, Romtelecom, etc. Specialiștii acestor societăți s-au pronunțat favorabil, dând liber escavării, având în Față planurile de situație (de amplasarea țevilor sau cablurilor electrice) luate din arhiva unităților lor. Numai că planurile ce le au sunt aproximative. Chiar și pe vremea Cealaltă, puturoșii ocupau scaune capitonate, făcându-se că muncesc. Deși s-a primit undăverde săpăturilor, s-a putut constata că magistrala de gaz metan ce figura în proiectele trecutului socialist în altăparte, trece chiar prin zona construibilăa parcări i subterane. Din acest motiv, a fost nevoie de o nouăadaptare a proiectului și, se pare, se vor pierde câteva locuri de parcare, Față de ceea ce se planificase inițial.

Ah, natura!

Amplasarea parcări i în subteran și suprateran a ridicat și câteva probleme de mediu. Se polueazăsau nu se polueazămediul cu gaze, noxe – fum, lubrifianți, combustibili și apele pluviale acide? Aceasta-i problema, dar ea a fost rezolvatăștiințific, prin proiectare. Detractorii au sesizat sensibilitatea cazului și deja au început sămârâie. Unde-s cei șapte corcoduși de lângăRiver Plaza și unde-i iarba de lângăacostament, întreabăei? Răspunsul îl dăpoza alăturată. Arborii ornamentali (corcodușii) sunt lângăCatedrala din Ostroveni, mai precis pe malul râului Olt. După ce va fi gata parcarea asta buclucașă, se va planta și iarba care va da culoare de primăvarăunui număr de 80 de arbuști ornamentali plantați suplimentar. În concluzie, la km zero al municipiului Rm.Vâlcea, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Și ar mai fi ceva: la RIVER PLAZA MALL, totul s-a transformat în modernism, perfecțiune și dragoste pentru locuitorii Râmnicului!