Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Continuă războiul dintre Antares Transport și Consiliul Județean

Pe la mijlocul lunii mai a acestui an, directorul general al firmei Antares Transport SA, Nistor că rămidă, a transmis o nouăadresăConsiliului Județean Vâlcea prin care solicitădin nou modificarea programului de transport auto persoane. Cu toate că acest program a fost aprobat de doi ani, mai multe firme de transport din județul Vâlcea au fost nemulțumite că nu au primit „trasee grase” sau că aceste trasee au fost „cuplate” cu alte rute mai puțin bănoase. Un exemplu de traseu gras este Râmnicu Vâlcea – că limănești, dar această rutăeste datăla pachet cu niște trasee aflate prin coclaurile județului. În acest sens, solicitarea firmei Antares Transport vizeazăpachetul care include traseul Râmnicu Vâlcea – Drăgășani, iar „amenințarea” sunăextrem de sec: „traseele prevăzute în oferta 27, grupa 11, se vor oferta cu trasee distincte începând cu data de 30 iunie 2008”.

 

Miza războiului: traseul Rm. Vâlcea – Drăgășani

 

Aprobat în 2005, programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a fost modificat ultima datăla mijlocul anului trecut, la solicitarea firmei Matdan Service SRL. însă , această modificare a creat alți doi nemulțumiți: societățile Antares Transport și Roby SRL. Inițial, cele două firme au atacat la Tribunalul Vâlcea, însă instanța de judecatăa respins acțiunea ca neîntemeiată. Pentru a pronunța această soluție, Tribunalul Vâlcea a reținut că „hotărârea Consiliului Județean Vâlcea din iulie 2006 nu este emisăcu încă lcarea dispozițiilor sentinței Tribunalului Argeș, ci în conformitate cu dispozițiile acesteia”. Tribunalul Argeș a „înțeles” că obligarea Consiliului Județean Vâlcea săaprobe traseul Drăgășani – Râmnicu Vâlcea ca traseu distinct și săsolicite Autorității Rutiere Române organizarea unei noi licitații, nu se mai justifică . De asemenea, Consiliul Județean Vâlcea, la data de 6 iulie 2006, era competent săemităhotărârea a că rei anulare se solicită, Consiliul Județean având competența și datoria săgestioneze interesele județului, cu respectarea actelor normative în vigoare și a hotărârilor judecă torești invocate. Astfel că , este „imorală” susținerea firmelor Antares Transport și Roby, cu privire la faptul că emiterea hotărârii a că rei anulare se solicităa avut loc cu încă lcarea dispozițiilor sentinței civile din februarie 2006 a Tribunalului Argeș și cu depășirea competenței Consiliului Județean. De aceea, specialiștii susțin că decizia din iulie 2006 a Consiliului Județean este temeinică și legală, neexistând nici un motiv de anulare a acesteia. În plus, ca autoritate în domeniu, Consiliul Județean Vâlcea nu poate proceda la modificarea programului de transport până ce instanța nu pronunțăo decizie definitivăși irevocabilă. Cele două firme nu s-au lăsat mai prejos și au decis sădeclare recurs la Curtea de Apel Pitești, cu termen de judecatăpe 8 iunie 2007.

 

Alte modifică ri, stopate din fașă!

 

La începutul acestui an, Autoritatea RutierăRomână(ARR) a solicitat Consiliului Județean Vâlcea ca la discuțiile legate de modifică rile programului de transport județean în vederea aprobării acestora prin hotărâre a consiliului județean săfie invitat și un reprezentant al agenției teritoriale a ARR, iar După discutarea modifică rilor, acestea săfie aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea. Ceea ce s-a și întâmplat . Astfel, eventualele trasee noi pot fi oferite la ședința care va fi organizatăcu 60 de zile înainte de împlinirea a doi ani de la intrarea în vigoare a programelor de transport. Toate solicitările din partea unor primării din județ și a unor operatori de transport rutier înregistrate la Consiliul Județean referitoare la modificarea programului de transport rutier public de persoane au fost transmise la ARR Vâlcea pentru a comunica modalitatea de soluționare, pentru fiecare solicitare în parte. Florinel Butnaru, șeful Autorității Rutiere Române Vâlcea, s-a conformat și la mijlocul lunii februarie a înaintat o adresăConsiliului Județean . Printre altele, ARR spunea că traseul Horezu – Dianu până la Râmnicu Vâlcea nu se poate face, întrucât ar reprezenta un alt traseu care nu îndeplinește condițiile din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1892/2006. De asemenea, ARR a tăiat „elanul” la două firme de transport: încredințarea de curse câștigate de societățile Bus Trans și Obogeanu Company Impex SRL nu se poate atribui  operatorului de transport Silva Cris Flor. De asemenea, ARR a dat câteva rezoluții negative la solicitările unor primării din județul Vâlcea de prelungire a unor trasee. Este vorba de primăriile Sălătrucel, Frâncești, Fârtățești și Roșiile. Același răspuns negativ l-a primit și Uzina Mecanică Băbeni care a solicitat introducerea unei noi curse de autobuz. Referitor la adresa firmei Vilextur, ARR a comunicat că cererea de modificare a traseului Râmnicu Vâlcea – Surupate nu respectăordinul ministerului transporturilor. În ceea ce privește adresa Primăriei Golești prin care se propune ca traseul Râmnicu Vâlcea – Bleici – Poenița (traseu inexistent de altfel) săfie licitat de o singurăfirmă, ARR Vâlcea face cunoscut că această solicitare nu face obiectul modifică rii programului de transport.