1

Consiliul Judetean si-a facut un plan de amenzi de 940 milioane lei

• Caz unic în „gestionarea” banilor publici • primele efecte ale „mega- împrumutului” luat de Iulian Comănescu în 2003: în acest an, în bugetul instituției Consiliului Județean s-a prevăzut o sumăde 600.000 euro care săfie plătităsub formă de rambursări la împrumuturi și dobânzile aferente datoriei publice

 

 

Zilele trecute, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Dumitru Bușe, a lansat o schițăde proiect de buget al instituției și unităților din subordine pe acest an, adică veniturile și cheltuielile prognozate a se realiza în cursul anului 2007. Astfel, veniturile totale sunt estimate la suma 93 milioane de lei noi (circa 27 milioane de euro), aproape jumătate din sumăprovenind din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Însă, este surprinzător că președintele Dumitru Bușe a inclus în aceste venituri și sumele provenite din… amenzi, penalități și confiscă ri (!). Deja s-a făcut planul de amenzi pentru 2007, plan care cuprinde o sumăde 94.000 lei noi (940 milioane lei vechi). Nu știm încă ce fel de calcule au efectuat specialiștii Consiliului Județean Vâlcea, însăeste sigur că sumele încasate din amenzi nu pot fi prognozate sau previzionate, ele având un caracter „fortuit”.

 

 

1 milion de dolari pentru… cultele religioase

 

Cei de la Consiliul Județean Vâlcea se bazeazăîn acest an pe următoarele sume: 27,4 milioane lei noi din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 46 milioane lei noi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 2 milioane de lei noi din venituri din proprietate, 244.000 lei noi din transferuri voluntare, 100.000 lei noi venituri din valorificarea unor bunuri. De asemenea, Consiliul Județean Vâlcea se mai bazeazăîn acest an pe „mila” Guvernului, de la care așteaptă, sub formă de subvenții, o sumătotalăde peste 16 milioane de lei noi. De fapt, întreaga sumăprimităsub formă de subvenții va fi alocatăintegral pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. În ceea ce privește cheltuielile ce vor fi angajate, propunerile lansate de președintele Dumitru Bușe pleacă de la suma totalăde 93 milioane lei noi. Pentru aparatul propriu al Consiliului Județean se estimeazăcă va fi alocatăo sumăde 8,3 milioane lei noi, pentru Centrul de Resurse și AsistențăEducaționalăVâlcea – 5,1 milioane lei noi, pentru Centrul Școlar Bistrița – 2,2 milioane lei noi, pentru Școala Ajutătoare Băbeni – 2 milioane lei noi, pentru Biblioteca județeană Vâlcea – 1,8 milioane lei noi, pentru Direcția Generalăde AsistențăSocialăși Protecția Drepturilor Copilului Vâlcea – 47,6 milioane de lei noi, pentru servicii de dezvoltare publică – 2,2 milioane lei noi. Sub formă de subvenții, Consiliul Județean Vâlcea va aloca în acest an următoarele sume: 710.000 lei noi pentru Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare, 2,1 milioane de lei noi pentru Muzeul Județean Vâlcea, 900.000 lei noi pentru Teatrul de Stat, și 2,7 milioane lei noi (1 milion de dolari) pentru cultele religioase. Iatăcă După ce în anul 2003, fostul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Iulian Comănescu, a contractat un împrumut de la Banca ComercialăRomână(BCR) Vâlcea în sumăde 80 miliarde lei vechi, a venit astăzi scadența… În acest an, în bugetul Consiliului Județean s-a prevăzut o sumăde 2 milioane lei noi care săfie plătităsub formă de rambursări la împrumuturi și dobânzile aferente datoriei publice

 

 

Ultimele „firimituri” pentru reparația unor drumuri

 

Chiar la sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat o nouărectificare a bugetului propriu… Concret, din fondul de rezervăbugetarăla dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale, Consiliul Județean a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru echilibrarea bugetului propriu al județului Vâlcea, cu suma de 1 milioane lei noi, în vederea executării lucrărilor de refacere a unor drumuri județene, respectiv: DJ Râmnicu Vâlcea – Fedeleșoiu – Runcu – Valea Babei – limităjudețul Argeș; DJ Galicea; DJ Crețeni – Șirineasa. Lucrările sunt necesare a fi executate pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase produse în județul nostru în cursul anului 2005 și în prima parte a anului 2006, când au fost produse pagube atât în gospodăriile populației cât și în infrastructura localităților. Pe DJ 703 F Râmnicu Vâlcea – Runcu lucrările constau, în principal, în lucrări de reprofilare drum, așternut și compactat balast, refaceri și reparații poduri și podețe, refaceri protecții de maluri, refaceri șanțuri, lucrări strict necesare pentru reluarea și asigurarea fluenței circulației. Pe DJ 677A Crețeni – Șirineasa s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de 100 m, care a antrenat și zidul de sprijin existent. Acest drum reprezintăsingura cale de legăturăîntre municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile Șirineasa, Pesceana, Glăvile, Amărăști și Crețeni. Având în vedere că alunecarea este activăeste necesară realizarea unei variante de circulație, baterea unor piloți metalici încastrați în stratul de marnă, realizarea unei sprijiniri din dulapi de beton armat și a unui coronament din beton armat, refacerea platformei drumului.

 

 

Încasări peste așteptări în 2006

 

Din analiza încasării veniturilor bugetului propriu al județului Vâlcea pe perioada 1 ianuarie – 12 decembrie 2006 rezultăfaptul că la unele categorii de venituri provenind din impozite, taxe, contribuții și alte venituri, realizările sunt sub nivelul programat. Ca urmare a neîncasării veniturilor cu suma de 2 milioane lei noi, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pe de o parte, cât și a faptului că la o serie de cheltuieli cuprinse în buget s-au înregistrat economii, iar la altele au fost regândite pentru a fi cuprinse în bugetul anului 2007, pe de altăparte, Consiliul Județean a decis diminuarea cheltuielilor cu aceeași sumă. De asemenea, Direcția Tehnică din Consiliul Județean face cunoscut că , în baza unei adrese a Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului, au fost suplimentate fondurile alocate cu suma de 9 milioane lei noi pentru obiectivul de investiții „Sistem de alimentare cu apăa localităților Olanu, Galicea și Drăgoești”. La începutul anului trecut, specialiștii Consiliului Județean Vâlcea au estimat că sumele din cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiului și județului vor fi de 16 milioane lei noi, însăcâteva luni mai târziu această estimare a fost majoratădin nou la suma de 21,5 milioane lei noi. Având în vedere că încasările înregistrate în lunile septembrie și octombrie 2006, au fost peste nivelul programat, determinate în principal de faptul că salariile de bazăși celelalte elemente salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual, au fost majorate, încasările la finele anului 2006 au fost estimate la suma de 22,6 milioane lei noi, rezultând o majorare de 1,1 milioane lei noi Față de prevederile inițiale. Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumei de 1,1 milioane lei noi s-a făcut astfel: 25% din această sumăa fost alocatăbugetului propriu al județului, iar diferența de 75% a fost repartizatăpe comune, orașe și municipii în funcție de câteva criterii.

Cristina Pirvu