1

Conservarea patrimoniului o preocupare continua pentru directorul Directiei de Cultura

Florin Epure își dorește monitorizarea monumentelor istorice din județ ” instituția pe care o conduce, și-a propus, până la sfârșitul acestei luni, organizarea unei întâlniri la nivel județean, pentru fixarea obiectivelor prioritare care vor primi finanțare de la Secretariatul de Stat pentru Culte, prin Programul „Lăcașurile de cult Centre spirituale ale comunității”, care are alocat, pentru acest an un fond de 267 miliarde lei vechi

         În opinia directo-rului Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Vâlcea, Florin Epure, păstrarea patrimoniului cultural național trebuie să fie o preocupare Continuă , imediată și concertată. „Pentru activitatea instituției noastre, restaurarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural național, este, mai mult ca oricând prioritară” spune șeful Direcției de Cultură.

         În plus, Florin Epure susține că   aplicarea unui program permanent de monitorizare a monumentelor istorice din județ, prin verificarea periodică a stării de conservare, a șantierelor de restaurare, a securității patrimoniului cultural național, este imperios necesară . „De asemenea, facem demersuri pentru atragerea de fonduri extrabugetare din bugetul administrațiilor locale sau din sectorul privat, altele decât Planul Național de Restaurare al MCC (Ministerul Culturii și Cultelor), pentru întocmirea documentațiilor tehnice și pentru lucrările de restaurare la monumentele istorice din județ, aflate în stare gravă de degradare”, precizează direc-torul Direcției. 

         Instituția pe care o conduce, și-a propus, până la sfârșitul acestei luni, organizarea unei întâlniri la nivel județean, pentru fixarea obiectivelor prioritare care vor primi finanțare de la Secretariatul de Stat pentru Culte, prin Programul „Lăcașurile de cult Centre spirituale ale comunității”, care are alocat, pentru acest an un fond de 267 miliarde lei vechi. „Desigur, îmbogățirea patrimoniului cultural național existent în Vâlcea este extrem de importantă. Astfel, ne-am propus: identificarea unor potențiale monumente istorice, inscripționarea monumentelor istorice și semnalizarea acestora, prioritare fiind mănăstirile  Hurezi – monument înscris pe lista U.N.E.S.C.O și alte 14 obiective de pe raza orașului Horezu, precum și schiturile vâlcene, dar și monumentele istorice din municipiul Râmnicu Vâlcea” ne-a declarat Florin Epure.

         În ceea ce privește proiectele culturale, inițiate de Direcție, în acest an, directorul spune că în acest moment, se află sub tipar, Catalogul Monumentelor Istorice din județul Vâlcea. „Acest catalog este un instrument foarte util pentru deținătorii de obiective de patrimoniu, dar și pentru elevi, studenți și profesori, care cercetează trecutul istoric și valorile culturale naționale din Vâlcea. Avem în vedere ca acest catalog să apară și într-un format electronic, cu versiuni în mai multe limbi de circulație internațională” mai spune Florin Epure.

         Mai mult, în scurt timp, acesta își propune  publicarea agendei lunare care cuprinde toate activitățile culturale care se desfășoară în județ și o cronologie a celor mai importante evenimente din istoria culturii vâlcene, absolut necesare, crede el, informă rii publicului și presei regionale. „De maximă importanță este și menținerea dialogului pentru încheierea protocolului de colaborare cu organizatorii programului „Sibiu-Capitală Culturală Europeană 2007″.Acest proiect ne oferă posibilitatea de a face cunoscute în Europa, și nu numai, cultura, tradițiile și valorile Vâlcii. În cel mai scurt timp vom organiza o întâlnire cu instituțiile culturale și ordonatorii lor de credite pentru a stabili o strategie în acest sens” a conchis directorul Florin Epure.