Acasă Arhiva Clanul Piele a ajuns în arest (III)

Clanul Piele a ajuns în arest (III)

Spectacolul arestării unor vâlceni acuzați de comiterea a nu mai puțin de 8 infracțiuni grave a luat sfârșit. Peste 130 de lucrători de poliție au scotocit în 19 locații existența probelor care săpoatădovedi organizarea, constituirea, aderarea și sprijinirea unui grup organizat, presupus a fi condus de Adrian Iordache – zis Piele. Scenariștii acțiunii de urmărire, prindere și arestare a învinuiților Adrian Iordache, Ion Jugănaru, Constantin Fiastru, Vasile Stancu, Constantin Gabriel Mateescu, Constantin Lăzăroiu și Dumitru Dobrin și-au botezat munca de investigare și anchetare sub sintagma „Operațiunea SKIN”. În sarcina arestaților s-au reținut comiterea infracțiunilor de șantaj, evaziune fiscală, înșelăciune, spălare de bani, fraudarea bugetului de stat, fals în înscrisuri sub semnăturăprivată, infracțiuni electronice (utilizarea sistemelor și programelor informatice și a sistemelor de platăfalsificate și furt calificat). Așa cum am promis cititorilor noștri, în fiecare număr al ziarului vom publica declarații și alte probe existente la dosarul cauzei, din dorința de a informa corect și la timp opinia publică .

Continuă m prezentarea denunțului celui considerat principala victimăa „clanului” Radu Voinescu – patronul firmei „Voinescu SRL”, din comuna Pietrari, județul Vâlcea, precum și declarația datăde Dan Marius Mihai – zis Mihai Îiganul în fața anchetatorilor.

 

Dosarul penal nr. 75B/P/2005, data 12.03.2006, ora 13:40, seria D, nr. 0137021, continuarea declarației părții vătămate Mihai Dan

 

În continuarea și în completarea declarației mele din data de 20.02.2006, menționez că în data de 01.10.2002, când am încheiat contractul de vânzare-cumpărare în condițiile arătate, la biroul Notarului Public, Banu Claudia Mihaela, din Rm. Vâlcea, bănuiesc că acest notar a obținut schița cadastralăa casei mele de pe str. Florilor și a terenului de sub ea de la notarul public Holohan Ion, unde eu am făcut succesiunea cu privire la averea tatălui meu. De asemenea, despre faptul că am fost constrâns că închei un contract de vânzare-cumpărare cu privire la cele imobile și nu unul de împrumut în afarăde concubina mea Mihai Gabriela, mai știe și Mihai Cioabă, din Rm. Vâlcea. Mai departe, relativ la ridicarea datoriei de că tre Marinescu Virgil, Marinescu Ștefan zis Crocodilul și Obreja Mihăițăzis MițăLăbuș, au cunoștințăMihai Cioabă, din Rm. Vâlcea și Mihai Ion Aurelian, din Rm. Vâlcea, str. Inătești nr. 50.

În data de 14 sau 15 februarie 2003, când l-a locuința mea s-a prezentat Iordache Dumitru, Lăzăroiu Constantin și Dobrin Dumitru pentru a-mi spune că le datorez 36.500 dolari americani și că sunt noii proprietari ai casei, discuția s-a purtat în prezența concubinei Mihai Gabriela, Stănescu Maria, mama mea, precum și în prezența unchilor mei Mihai Ion și Mihai Fănel.

Îmi amintesc că în cursul lunilor mai-iunie 2003, am retras din conturile SC Contab SRL, al că rei administrator și asociat unic sunt, o sumăde bani, reprezentând contravaloarea mărfurilor cumpărate de la SC Oltchim SA Vâlcea și vândute SC Comchim SRL Vâlcea, administrator fiind Neagoe Nicolae și SC Trivalent SRL, administratăde Trincă Gheorghe. Din această sumă, aproximativ 260.00.000 lei i-am dat lui Iordache Dumitru în incinta restaurantului OK din Rm. Vâlcea în contul așa-zisei datorii. Acești bani i-au fost dați de Iordache Dumitru lui Jugănaru Ion din comuna Stoenești, jud. Vâlcea pentru a fi schimbați în valută. Mai târziu, am fost sunat de Iordache Dumitru care mi-a spus ca să măprezint la Poliția Municipiului Rm. Vâlcea pentru că cei doi au fost surprinși de polițiști la casa de schimb valutar și se bănuiește că suma de bani ce o aveau asupra lor provenea dintr-o tâlhărie ce a fost comisăasupra unei persoane ce a ridicat o sumăimportantăde la CEC. Eu m-am deplasat la sediul organelor de poliție unde am dat o declarație în cuprinsul că reia am relatat că banii au fost dați de mine lui Iordache Dumitru cu titlul de rambursare a unui împrumut.

De altfel, i-am spus ofițerului Dinu Nicolae, care avea calitatea de șef al Poliției municipiului Rm. Vâlcea săverifice banderolele de împachetare a banilor și săconstate că acestea provin de la BancPost și nu de la CEC, ceea ce ulterior s-a și dovedit. Este posibil ca declarația datăde mine, precum și declarațiile lui Jugănaru Ion și a celorlalte persoane săse afle la dosarul cu AN care are ca obiect infracțiunea de tâlhărie.

În ceea ce privește transportul mărfurilor achiziționate de la Zalău la Rm. Vâlcea și ulterior la casa lui Iordache Dumitru din Horezu, menționez că acesta s-a făcut cu un camion care aparținea verișorului meu Radu Stănescu Toma și care a fost condus de Șerbănoiu Gheorghe, din Colonia Nuci. Îmi amintesc că pe administratorul firmei din Zalău, Prod Universal Com îl chema Negreanu și că Cernătescu Marian din Govora, pe care îl recunosc După fotografie, a fost trimis de Iordache Dumitru săverifice la reprezentantul acestei firme ce era un prieten de-al lui, pe nume Mastan Mitică , dacă într-adevăr am luat marfăde la aceștia și dacă urmeazăsăle dau suma de 10.000 USD. La descă rcarea mărfurilor cumpărate de la Zalău au participat printre alte persoane Dumitru Vasile și unul Lulu pe care îi recunosc După fotografii. Cât privește cercetările încheierii contractului cu firma de la Zalău, eu am fost anchetat de un ofițer de poliție, ulterior pronunțându-se soluția de neîncepere a urmării penale. În urmăcu 2-3 săptămâni, Mihai Gabriela, concubina mea, s-a întâlnit cu Popescu Nicolae care i-a spus că marfa încă se aflăla Horezu, dar nu cunosc locația acesteia. Am omis sărelatez faptul că numitul Comănescu Horațiu din Rm. Vâlcea mi-a facilitat încheierea contractului cu SC Oltchim SA care m-a ajutat în scopul de a scă pa de sub presiunea că mătarilor și tot el a plătit contravaloarea mărfii la SC Oltchim SA, datoria dintre mine și el fiind stinsăulterior prin compensare. La acest capitol mai este de precizat faptul că din trei sute de dolari primiți de la Iordache Dumitru, în loc de 10.000 USD cât promisese inițial, două sute de dolari i-am dat șoferului Șerbănoiu Gheorghe, prezentând contravaloarea carburantului, iar 100 USD lui Mihai Sorin care a ajutat la descă rcarea mărfii.

Așa cum am relatat și în declarația anterioară, Iordache Dumitru mi-a zis că marfa luatăde la Zalău rămâne cu titlu de garanție la el, iar în momentul când îi voi găsi cumpărători, el își va încasa din vânzarea ei suma de 36.500 USD și dobânda, După care îmi va restitui casa.

Am convenit cu Comănescu Horațiu săîmi faciliteze vânzarea acestei mărfi la SC Oltchim SA Rm. Vâlcea de unde urma săiau sodăcaustică , scop în realizarea că ruia m-am deplasat în orașul Horezu împreunăcu această persoanăcă reia i-am dat marfa. În această localitate, Iordache Dumitru a schimbat datele problemei în sensul că ne-a solicitat ca marfa săfie înregistratăîn contabilitatea firmei sale SC Adi și Antonio SRL, propunere ce nu a fost acceptatăde Comănescu Horațiu. În acest moment mi-am dat seama că am fost din nou înșelat de Iordache Dumitru.

Am plecat de la Horezu luând hotărârea de a întrerupe orice legăturăcu Iordache Dumitru, lucru care s-a întâmplat pe parcursul a două luni, respectiv până în august 2003. Între timp am fost chemat la Biroul de poliție de pe Platforma Chimică , la subofițerul Popescu Nicolae pentru a da declarație, pentru că se începuse urmărirea penalăîmpotriva mea cu privire la faptele comise în dauna SC Oltchim SA Rm. Vâlcea.

Chiar în momentul când dădeam declarație la biroul de poliție de pe Platforma Chimică , am fost sunat de Iordache Dumitru care mi-a solicitat săne întâlnim în zona Râureni, mai precis la o construcție situatălângă Indacom SRL și vis-a-vis de biserică , construcție care era edificatăde învinuit, în urma unor acțiuni de șantaj și de că mătărie comise de acesta. Mai precis Iordache Dumitru a preluat contractul de edificare a construcției de la un italian pe care îl împrumutase cu suma de 25.000 euro și care a ajuns în imposibilitate de plată, ulterior Iordache Dumitru încasând de la beneficiarul construcției suma de 50.000 euro, acesta din urmăfiind tot italian.

După ce am dat declarație la poliție am trecut fărăsăopresc pe lângă construcția la care am făcut referire anterior, eu conducând auto marca Audi A4, înmatriculat sub numărul VL 06 MTC, cumpărat de la numitul Dobrin Dumitru, însăam constat că sunt urmărit de Iordache Dumitru și prietenii săi. Am întors autoturismul, în zona din apropierea gropii de gunoi a municipiului Rm. Vâlcea și m-am deplasat la construcția lui Iordache Dumitru, fiind urmărit de făptuitori, care se deplasau cu un auto marca Mercedes Benz, înmatriculat sub numărul VL 19 YDA. Când am ajuns la locul respectiv, din autoturism au coborât Iordache Dumitru, Lăzăroiu Constantin, Dobrin Dumitru și Deaconu Ion-Adrian, zis Calu, Lăzăroiu spunându-i lui Dobrin: „ocupă-te puțin de el”. Atunci Dobrin Dumitru mi-a aplicat o loviturăputernică cu pumnul în zona toracelor, loviturăcare m-a lăsat fărăaer.

Din acel moment am întrerupt orice legăturăcu Iordache Dumitru și acoliții săi, însăîn cursul lunilor noiembrie sau decembrie 2003 au început procesele în contextul că rora acesta solicita instanțelor judecă torești sădispunăevacuarea mea și a familiei mele din casa situatăpe strada Florilor, lucru pe care l-au obținut într-o primăfază, evacuarea propriu-zisăfiind efectuatăde un executor judecă toresc. Am fost apărat de mai mulți avocați cum ar fi Constantinescu Bogdan, Popescu Florian, Ungureanu Petre, soția acestuia etc., însăaceștia s-au retras fie datoritărelațiilor de prietenie cu gruparea lui Iordache Dumitru, fie de teamă. până la urmăam angajat un avocat din Pitești.

De altfel, așa cum rezultădin copiile contractelor depuse de mine la dosar, După ce am înstrăinat în condițiile arătate imobilele situate pe strada Florilor numiților Marinescu Virgil și Marinescu Aurica, aceștia l-au vândut la rândul lor lui Dobrin Dumitru și Dobrin Ioana, care l-au donat lui Dobrin Ion, fratele lui Dobrin Dumitru, acesta vânzându-le lui Florescu Constantin și Florescu Antoneta din Curtea de Argeș.

În cursul lunii februarie 2004, Dobrin Dumitru a reușit săobținăde la instanțele judecă torești evacuarea mea din toate camerele, cu excepția unei bucă tării și a unei camere mici situatăla etajul imobilului, bunurile fiind scoase din casă.

În luna aprilie 2005 s-a obținut evacuarea totalăa întregii familii, inclusiv din cele două camere, bunurile mele fiind duse prin garaje și pe la rude.

Chiar După ce am primit somație de la executorul judecă toresc, potrivit că reia trebuia săpărăsesc imobilul în 15 zile, am fost sunat de Iordache Dumitru, care mi-a spus că -mi restituie casa contra sumei de 100.000 USD, discuția purtându-se la restaurantul OK, în prezența lui Dobrin Dumitru și a prietenei lui Iordache Dumitru, pe nume Dumbăr Andreea-Dalila. În Restaurantul OK le-am spus că nu am această sumăși că până la termenul de 15 zile prevăzut în somație le voi înmâna doar o anumităsumăde bani. Cu două sau trei zile până la împlinirea acestui termen m-am întâlnit cu Iordache Dumitru, Lăzăroiu Constantin și Dobrin Dumitru în restaurantul OMV din zona de sud a municipiului, unde le-am spus că nu am strâns încă acea sumă, aceștia fiind hotărâți săprocedeze la evacuarea noastrădin imobil. În clipa respectivăam adunat toți rromi din municipiul Rm. Vâlcea la locuința mea, motiv din pricina că ruia, chiar dacă erau prezente forțele de ordine, s-a renunțat la evacuarea noastră. În ziua evacuării am fost convocat de Iordache Dumitru și gruparea sa care în prezența executorului judecă toresc Bunescu mi-a dat termen de 15 zile până la îndeplinirea că ruia urma săle remit suma de 50.000 dolari, astfel că la data de 27.04.2005 la Biroul Notarului Public Gutău Mariana, notar care a fost în gruparea Iordache, având în vedere relațiile de prietenie dintre aceștia, în prezența mea, a lui Mihai Fănel, Radu Stănescu Toma, Lăzăroiu Constantin, Iordache Dumitru, precum și a avocaților Ploaie Anișoara și Lungu Elena Grațiela, între Dobrin Dumitru și Dobrin Ioana pe de o parte și soția mea Mihai Gabriela pe de altăparte, s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare prin care se urmărea înstrăinarea în favoarea noastrăa casei de locuit și a terenului din strada Florilor contra sumei de 100.000 USD, din care suma de 50.000 USD a fost înmânatăîn fața notarului, iar suma de 50.000 USD urma săfie datăvânzătorilor în două tranșe a câte 25.000 USD până la data de 27.07.2005 și respectiv până la data de 28.10.2005.

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.