1

Catre redactia ziarului VOCEA VALCII

 

       Către,

       Redacția ziarului „VOCEA VÂLCII”

       Rm. Vâlcea, Bd. Tineretului, județul Vâlcea

      În vederea soluționării lucrării noastre cu numărul de mai sus, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne pune la dispoziție, spre consultare, înscrisurile pe care le dețineți cu privire la faptele penale săvârșite de că tre numitul BLEOTU VASILE, din Drăgășani, fapte despre care relatați pe larg în mai multe numere din anul 2005 ale ziarului dumneavoastră.

     Procuror șef secție,

     Alexandru Vancea