1

Cabana Petrimanu a fost scoasa la vanzare

Dumitru Bușe a triumfat” vădit resemnați, consilierii județeni au hotărât sănu mai amâne ceea ce părea evident că se va întâmpla odatăși-odatăși au votat trecerea imobilului Cabana Petrimanu și a terenului aferent, în supraFață de aproximativ 3.574 mp, din domeniul public al județului, în cel privat

Joi, 6 iulie a.c., consilierii județeni  au dezbătut, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean (CJ) Vâlcea, o serie de rapoarte și proiecte de hotărâre privind desfășurarea activităților din județ. Deși era considerat cel mai controversat punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind trecerea imobilelor Cabanei Petrimanu din domeniul public în cel privat nu a generat prea multe discuții. Vădit resemnați, consilierii județeni au hotărât sănu mai amâne ceea ce părea evident că se va întâmpla odatăși-odată. „Este a treia oarăcând acest punct este introdus pe ordinea de zi. În ședințele anterioare am adresat rugămintea săse găsească o soluție pentru ca această cabanăsă rămână în patrimoniul Consiliului Județean. Nu s-a întâmplat nimic Sugerez consilierilor săvoteze pentru trecerea imobilelor din domeniul public în cel privat altfel, riscă m ca timp de 22 de luni de acum încolo săvedem acest punct pe ordinea de zi”– a spus ironic Ioana Liță, consilier județean PSD. De asemenea, Mihai Sporiș a evidențiat faptul că părerile consilierilor nu sunt luate de fiecare datăîn seamă. „Am solicitat în nenumărate rânduri săse facă o analizăasupra stadiului în care se aflăcabana și săni se propunăo strategie pe termen scurt și lung pentru a repune cabana în funcțiune. După 5-6 luni nu s-a întâmplat nimic. Nu ați ținut cont de părerile noastre „– a zis Mihai Sporiș, consilier județean. Astfel, majoritatea aleșilor locali și-au dat acordul în ceea ce privește trecerea imobilului „Cabana Petrimanu” și a terenului aferent, în supraFață de aproximativ 3.574 mp, din domeniul public al județului, în cel privat. La ora actualăimobilul este în Continuă degradare, iar raportul de evaluare întocmit de un expert relevăfaptul că pentru reparații, amenajări și dotări Consiliul Județean Vâlcea ar fi trebuit săscoatădin vistierăaproximativ 16 miliarde lei vechi. Același raport aratăcă prin vânzarea locației turistice se pot obține aproximativ 4,7 miliarde lei vechi.

    ” Dacă nu transformăm RAJDP-ul în societate comercială, o vom avea pe conștiință” Dumitru Bușe

      La „diverse” în cadrul ședinței CJ Vâlcea, a fost dezbătutăposibilitatea transformă rii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea în societate comercială. Majoritatea consilierilor județeni au confundat societatea comercialăcu privatizarea. Astfel, timp de mai bine de 45 de minute, aleșii noștri locali au schimbat replici dure, de multe ori deviind de la subiect. „Nu ați fost în stare săspuneți lucrurilor pe nume până acum. Problemele angajaților nu le-ați pus în discuție niciodată”– a spus Constantin Pârvu, consilier județean PSD. La sfârșitul dezbaterilor a luat cuvântul directorul executiv al RAJDP Vâlcea, Otto Cremarenc, care a încercat să-i facă pe consilierii locali săse gândească la o eventualătransformare a regiei în societate comercială: „În ceea ce privește RAJDP-ul sunt două că i de urmat: ori rămâne în patrimoniul CJ Vâlcea, ori se transformă în societate comercială. Părerea mea este că dacă se alege prima variantă, nu am făcut nimic. Nu avem resurse ca săo menținem pe linia de plutire, trebuie săo privatizăm. La ora actualăsunt două firme interesate de preluarea regiei, SC Strabal și SC Colas”. La rândul său, președintele CJ Vâlcea, Dumitru Bușe a spus: „Dacă RAJDP Vâlcea va rămâne sub tutele consiliului, o vom avea pe conștiință. Eu nu vreau săfac parte din cei care nu încearcă săfacă ceva”.