Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Beizadeaua consilierului liberal Ion Nicolae are salariul mai mare decat presedintele Romaniei

      ” De ce fac unii politică ? „cazul liberalului biciclist Ion Nicolae este stass pentru parveniții politicii românești ” consilierul local nu are talent la muncă , dar știe că din politică se pot face bani și, cine vorbește mai tare, ăla e ” în spatele lui se aflăindivizi care știu că pot săcâștige foarte bine cu un astfel de înaintaș ” la ședința Consiliului local prin care s-a votat rezilierea contractului cu firma italiană”Monticava Strade”, Ion Nicolae s-a opus propunerii, apărând interesele familiei sale și nu ale râmnicenilor ” fiica liberalului este angajata italienilor (impusăca urmare a calității sale de consilier local) și, la numai 20 de ani, are un salariu de 26 milioane de lei lunar ” în spatele afacerilor cu depozitele de gunoi din Europa se aflăvârful familiei mafiote Cosa Nostra, din Sicilia ” fărăa-și vedea bârna din ochii lui, cu tupeul văzut numai la conaționalii din Colonia Aleea Nuci, Nicolae are curajul de a apărea public la posturile locale tv și de a-l acuza pe primarul Gutău de presupuse ilegalități, de pe poziția celui mai cunoscut corupt consilier municipal ” în sondajul comandat de Emilian Frâncu, sondaj pe care „logofătul” nu are curaj să-l dea publicității, pe primul loc, la demnitatea de primar, pentru legislatura viitoare, s-a situat tot Mircia Gutău (34%), cu toate că acesta, cu contribuția substanțialăa unor liberali vâlceni, se afla, atunci, în penitenciar ” amăgindu-se, Ion Nicolae se vede, deja, primarul Râmnicului ” încă nu a observat că a venit acasăMircia Gutău ” narcisistul Frâncu se uitănumai la postul său de televiziune, nevăzând și neauzind cele ce se transmit la posturile naționale profesioniste, rămânând un autist politic, ca și defunctul senator Șerban Săndulescu Mati Bujorel Dinu ” când în țară și în politic, toate și totul se schimbă, el o ține ca surda-n horă, luptând împotriva curentului distrugător al găștii manechinului Tăriceanu, apărând mafia petrolierădin PNL (Tăriceanu, Orban, Crin Antonescu, Atanasiu – toți foști angajați de ai lui Patriciu) și recitând textele primite de la laboratorul politic al Rompetrol ” După cum evolueazălucrurile în România, se pare că munca lui este în zadar și așa numitul PNL va rămâne doar o filialăa SC Rompetrol

 

        Singurul scandalagiu din ședințele Consiliului Local al municipiului Rm. Vâlcea este „discipolul tuciuriu al lui Brătianu”, Ion Nicolae – consilierul peremisto pur-ist, cu stație temporarăla liberalii „gaulaiter-ului” Emilian Frâncu. Văzându-l cum și cât se zbate la ședințele Executivului sau în emisiunile televizate de la postul liberal local – unde este acceptat cu multăîngăduință, pentru că nimic nu are a spune – te întrebi dacă nu cumva omul suferăde prea mult patriotism local și de o intransigențăuluitoare privind diminuarea corupției în administrație, economic și în viața socială? Numai că nimic nu este adevărat. Fățărnicia este la ea acasă! De curând, consilierul PNL l-a acuzat pe primarul Râmnicului, pentru situația în care se aflădepozitul de gunoi de la Fețeni, făcându-se că a uitat că Mircia Gutău a fost primul oficial ce a cerut rezilierea contractului cu firma italiană”Monticava Strade SRL”, filiala localăa firmei-mamăaflatăîn Italia. Cu puțin timp în urmă, aflat în culmea nesimțirii și tupeului, consilierul Ion Nicolae s-a opus acestei rezilieri, dar nu din motive de patriotism local sau pentru că nu mai poate de dragul sănătății publice a concetățenilor noștri, ci din motive personale. Fiica sa, Ramona Loredana Nicolae este salariata acestei firme, cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, ca inspector „resurse umane”, având un salariu de bazăbrut de 26 de milioane lei (vezi facsimil).

        Tinichea fărăvaloare

       Zgomotul pe care îl face Ion Nicolae, zis și „Dințișorul de aur” este menit a-i ascunde acestuia rapacitatea, egoismul, negreala sufletului, disimulând scopurile personale de înavuțire, trăgând, ocult, spuza pe turta lui sau a familiei sale destrămate. Mai toți râmnicenii știu că individul a pretins sume mari de bani, înșelând credința unor concetățeni, promițându-le avantaje la angajare sau la schimbarea locurilor de muncă , fapte pentru care a fost sancționat cu schimbarea din funcția de vice-primar în legislatura 2000 2004 și a ratat la milimetru, de curând, trimiterea în judecatăpentru că a cerut 1.000 de euro unui tânăr, în schimbul transferului soției sale la Acvarim S.A. Cu alte cuvinte, a condiționat dreptul la muncă , în schimbul unor foloase necuvenite, printr-un trafic de influențărămas nesancționat conform Codului Penal (la intervenții politice!). Tot mai multe sunt semnalele care dovedesc că Ion Nicolae se comportăacuzator în public, lansând tot felul de prostii la adresa factorilor de decizie din municipiul Rm. Vâlcea sau din județ, pentru a i se lua frica și pentru a-și masca ilegalitățile comise. El s-a implicat frecvent în trucarea unor licitații pentru construirea de drumuri în comunele județului (în calitatea sa de vicepreședinte al organizației județene PNL și de „ochiul, mâna dreaptăși timpanul” celui mai hulit și urât politician vâlcean, Emilian Frâncu), în amăgirea multor primari că le va aduce fonduri de dezvoltare prin șeful său de partid sau că -i va ajuta pe diverși naivi la noi numiri în conducerile instituțiilor descentralizate ale statului, pe principiul (comunist) al rotirii cadrelor. Cine crede că Nicolae este un samaritean, se înșeală. La el, totul costă. În curând, vom putea face public (din nou!) dovada acestor afirmații, timpul lucrând în defavoarea tuciuriului și burtosului liberal. Datorităfaptelor lui, se răsucesc Brătienii în mormânt și se distruge imaginea liberalismului și liberalilor în județ.

        Pentru cine s-a împotrivit liberalul Nicolae

       În anul 2000, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a promovat la Uniunea Europeană proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Municipale în Râmnicu Vâlcea”. Un an mai târziu, Uniunea Europeană a aprobat prin Programul ISPA asistențăFinanciară nerambursabilăîn valoare de 11,04 milioane de euro, iar în august 2002, ministrul Integrării Europene, în calitate de coordonator național ISPA, a semnat memorandumul de finanțare pentru acest proiect. Ulterior, acesta a fost ratificat prin Legea nr. 126 din 11 aprilie 2003. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea condițiilor de mediu în Râmnicu Vâlcea și, implicit, în România, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în acordul de aderare. Proiectul a avut patru componente: închiderea depozitului de deșeuri de la Râureni, realizarea unei stații de compost, construirea depozitului ecologic de deșeuri de la Fețeni și introducerea unui nou sistem de colectare selectivă.

        S-a semnat spălarea de bani

       În luna martie a acestui an, Primăria Râmnicului a găzduit ceremonia de implementare a proiectului ISPA „œManagementul Integrat al Deșeurilor”. Proiectul a stârnit destule comentarii, unii dintre contestatari, reclamanții dreptului de proprietate asupra terenului din Fețeni, pe care urmeazăsăfie construităgroapa ecologică de gunoi, exprimându-și protestele chiar în fața reprezentanților Comisiei Europene și a oficialităților prezente la eveniment. Partea cea mai mare de fonduri alocatăproiectului a mers la firma italiană”Monticava Strade” SRL, După ce aceasta a fost desemnatăcâștigătoarea licitației internaționale organizate de Ministerul Finanțelor Publice și reprezentanții Comisiei Europene din România. În responsabilitatea italienilor a că zut închiderea actualului depozit de deșeuri din zona industrialăRâureni, construcția gropii ecologice de gunoi și realizarea unei stații de compost. Prezența, alături de reprezentanții firmei italiene, a unui grup de corespondenți ai televiziunii italiene RAI UNO a stârnit destule suspiciuni și asupra influenței premierului italian Silvio Berlusconi în realizarea acestui proiect, autoritățile de la București având tendința de a acorda „œpartea leului” în mai multe domenii partenerilor italieni, datorităsprijinului oferit țării noastre de Guvernul de la Roma în privința integrării în UE. Contractul cu firma italianăa fost semnat în 15 februarie 2005. La licitație au fost prezente opt firme din Germania, Belgia și Italia. Au fost selectați italienii, pentru că , s-a spus, au venit cu oferta cea mai bună. Termenul stabilit pentru realizarea lucrărilor a fost de 1,5 ani, la sfârșitul lui 2006 groapa de gunoi de la Fețeni urmând săfie datăîn exploatare. Reprezentanții firmei italiene susțin că au ca atu peste 40 de ani de experiențăîn domeniu, pe piața românească de profil făcându-și intrarea în cursul anului 2000. Cu toate acestea, datele despre firmăgăsite prin intermediul Internetului demonstreazăcă firma a derulat proiecte similare în Italia, dar la un nivel mult mai redus, valoarea contractelor primite variind între 360.000 euro și 1,5 milioane euro.

        Prefectul intervine

       La cererea Anuței Handolescu, prefectul de Vâlcea, o comisie a Ministerului Administrației și Internelor a verificat modul în care s-au cheltuit fondurile europene pentru construcție. Suspiciunile au apărut din cauza întârzierilor nejustificate în ceea ce privește derularea lucrărilor. Deși trecuseră16 luni din cele 18 prevăzute ca termen de execuție, depozitul aratăexact ca la început, fiind terminat numai în proporție de 10%. În consecință, valoarea pagubelor acumulate pânăîn luna august 2006 depășește 800.000 euro.

        Rezilierea s-a cerut singură

       După ce neregulile privind construcția depozitului de gunoi au ajuns pe masa președintelui și a primului-ministru, Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Finanțelor a decis rezilierea contractului cu firma italiană. Hotărârea a fost luatăîn mare parte pentru că italienii, cu trei luni înainte de expirarea termenului de execuție,  nu au executat decât 10% din lucrări, lucrări pentru care OPCP a plătit 500 de mii euro. Drept urmare, reprezentanții Monticava Strade au fost dați în judecatăpentru încă lcarea clauzelor contractuale.

        Semnale alarmante

      În ultima perioadă , majoritatea contractelor din Oltenia au fost obținute de firme italiene. Pânăacum, toate au ridicat mari probleme, întrucât constructorii au „consumat” fondurile europene pe stat degeaba. Mai mult, o anchetăa Centrului de Jurnalism Independent a scos la ivealăcă în spatele afacerilor cu depozitele de gunoi se afla vârful familiei mafiote Cosa Nostra, din Sicilia.

        Praful se va alege

      Ion Nicolae este un politician pârât, un om de paie, o marionetăîn mână”logofătului” Emilian Frâncu, După cum ne-a spus chiar acesta, în nenumărate rânduri. Tot așa cum a construit o organizație viabilăîn județ, Frâncu o va și distruge, alegându-se praful de imaginea partidului și de istoria lui meritorie. Viitorul nu sunăbine. Dacă partide ca PNÎ sau chiar PNL sunt distruse de un singur om, fie el și președinte de organizație, clasa politică se dovedește a fi jalnică și își merităsoarta. „Aleșii” trebuie săplătească pentru prostia, lăcomia și jafurile comise. Semne tot mai evidente aratăcă unele partide, așa cum sunt ele astăzi, sunt doar niște organizații de tip mafiot menite săle satisfacă unora puterea sau setea de înavuțire. Nu existălibertate de exprimare în interiorul lor, nu existăclarviziune, iar planificarea pe termen lung lipsește cu desăvârșire. Acum, datorităunora ca Frâncu, Nicolae, Buican, Preoteasa, Monceanu, Haralambiade, Șindrilaru, Vălimăreanu, Aristotel Ungureanu și Victor Giosan (rețineți, văinvit, aceste nume!), va dispare poate și PNL. E timpul, totuși, ca aceștia sădisparăși în locul lor săfie lăsați tinerii lui Bogdan Pistol. Chiar dacă sunt slabi sau neinstruiți, măcar existășansa săfie curați și neșantajabili.

Romeo Popescu