1

Bancpost sustine ca nu este de vina in „cazul Muscalu”

Punct de vedere oficial ” „precizăm că SC Bancpost SA a înțeles și a sprijinit familia Muscalu pe parcursul procedurilor legale, din considerente sociale și umanitare, fără a avea vreo obligație legală ” În prezent, familia Muscalu locuiește într-un apartament din Rm. Vâlcea cu chiria plătită de SC Bancpost SA, apartament închiriat pe o perioadă de 1 an de zile, nu de 6(șase) luni cum susține domnul Muscalu” se arată în precizarea Bancpost-ului

          Într-unul din numerele trecute ale ziarului „Vocea Vâlcii”, a apărut un articol intitulat Apartamentul cu doi proprietari, în care vă prezentam situația disperată a unui râmnicean, ce ar putea rămâne pe drumuri, datorită unei erori judiciare.

Reamintim cititorilor noștri că în anul 2003, Nicu Muscalu a cumpărat în urma unei licitații organizate la Bancpost  un apartament, în urma unui contract ipotecar semnat cu un debitor al băncii, Iustinian Giuran. În momentul achiziționării locuinței, pentru care acesta a plătit suma de 250 milioane lei vechi, vechiul proprietar i-a spus că acesta este liber de sarcini. Mai târziu, Muscalu avea să afle că cel de care cumpărase apartamentul îl vânduse, cu un an în urmă, și lui Gheorghe Tâlmaciu, un nevăzător din Băile Olănești. De atunci, Nicu Muscalu încearcă , prin diverse acțiuni formulate instanțelor de judecată, să clarifice situația juridică a imobilului. până acum, fără rezultat, însă . În opinia bărbatului, vina pentru situația în care se află acum aparține Bancpost-ului, despre care spune că știa că apartamentul fusese deja vândut. Mai mult, el declară că dorește ca banca să-i ofere, drept despăgubire, valoarea imobilului, calculată la prețul pieței.

Așa cum vă anunțam, urmărind să respectăm pe cât posibil deontologia profesională, am cerut și punctul de vedere, oficial, al conducerii Bancpost București, vizavi de „cazul Muscalu”, pe care vi-l prezentăm în rândurile care urmează.  

” Olivia PÎRVU

          că tre :        

          Redacția Ziarului Vocea Vâlcii

 

          După apariția în ziarul „Vocea Vâlcii” din Rm. Vâlcea a articolului privind „cazul Muscalu”, SC Bancpost SA va comunică urmatoarele:

          1. Imobilul situat în Rm. Vâlcea, B-dul Tineretului, nr.3 A, bloc A 13, sc. B, ap. 10, jud. Vâlcea a fost adjudecat de că tre domnul Nicolae Muscalu prin licitație publică organizată de că tre executorul judecă toresc Bogdan Gătejescu din Rm. Vâlcea. SC Bancpost SA a fost prezentă la licitație in calitate de creditor;

          2. SC Bancpost SA nu a avut cunoștință la momentul licitației că proprietarul imobilului, domnul Giuran Iustian, a vândut apartamentul ân cauza familiei Tâlmaciu.

          3. Precizăm că SC Bancpost SA a înțeles și a sprijinit familia Muscalu pe parcursul procedurilor legale, din considerente sociale și umanitare, fără a avea vreo obligație legală.

În prezent, familia Muscalu locuiește într-un apartament din Rm. Vâlcea cu chiria plătită de SC Bancpost SA, apartament închiriat pe o perioadă de 1 an de zile, nu de 6(șase) luni cum susține domnul Muscalu.

          4. Având în vedere că , în prezent, șansele ca familia Muscalu să recupereze apartamentul dobândit prin licitația publică organizată de că tre executorul Judecă toresc Bogdan Gătejescu sunt minime, SC Bancpost SA a hotărât restituirea sumei plătite de domnul Muscalu ca urmare a adjudecă rii apartamentului. Suma este consemnată la dispoziția d-lui Muscalu la CEC Sucursala Rm. Vâlcea.  

          5. Menționăm că prin nici o hotărâre a vreunei instanțe de judecată, dată pe fond, în apel sau în recurs, nu s-a consemnat faptul că Bancpost SA a avut vreo culpă sau a participat în vreun fel la prejudicierea d-lui Muscalu.

          5. În final, dorim să precizam că SC Bancpost SA a avut mai multe întâlniri, în dorința de a ajuta familia Muscalu, dar pretențiile acesteia sunt inacceptabile și nejustificate față de bancă , sumele solicitate fiind cuprinse între  100.000 RON (1.000.000.000 ROL) și 80.000 Euro.

          În speranța că cele de mai sus sunt suficiente pentru a vă forma o imagine corecta asupra cazului, vă anexam, în copie, răspunsul formulat în data de 10.07.2006, că tre familia Muscalu de că tre SC Bancpost SA.

          că tre          

          MUSCALU NICOLAE și MUSCALU MIHAELA

          Adresa :  Rm. Vâlcea, Aleea Panseluțelor, bloc C 23, sc. B, ap. 16, Jud. Vâlcea

          Ca urmare a adresei dumneavoastră, va informam următoarele:

          – imobilul situat în Rm. Vâlcea, B-dul Tineretului, nr.3 A, bloc A 13, sc. B, ap.10, Jud. Rm. Vâlcea, adjudecat de dumneavoastră prin licitație „organizată legal”, După cum precizați în notificarea pe care ne-ați transmis-o, a fost făcută prin intermediul executorului judecă toresc Gătejescu Bogdan din Rm. Vâlcea;

          – apartamentul pe care l-ați adjudecat la licitație a fost vândut, fără cunoștința noastră, de că tre domnul Giuran Iustinian soților Tâlmaciu;

          – pe întreaga perioadă a desfășurării litigiilor împotriva soților Giuran, SC Bancpost SA s-a aflat alături de dumneavoastră și a inițiat, în nume propriu, acțiuni în instanță având ca scop anularea contractului de vânzare cumpărare încheiat de că tre soții Giuran cu soții Tâlmaciu;

          – pentru a veni in sprijinul familiei dumneavoastră, SC Bancpost SA a considerat necesar, fără absolut nici o obligație, închirierea unui apartament pentru dumneavoastră suportând costurile aferente, până la rezolvarea situației create

          În concluzie, considerăm că îndreptarea împotriva noastră nu are absolut nici un temei legal, moral sau de altă natură. În acest context am apreciat necesar restituirea sumei de 25.000,00 ROL (250.000.000,00 ROL) încasată de la adjudecatarul licitației organizată de că tre executorul judecă toresc Bogdan Gătejescu.

În ceea ce privește solicitările de ordin financiar precizate în notificarea primită de SC Bancpost SA, considerăm că acestea nu sunt fundamentate de absolut nici un document, act sau orice altă probă din care să rezulte cele cerute.

          În final, pentru a fi în măsura de a da curs solicitărilor dumneavoastră, sub aspectul concilierii, dorim să ne precizați locul unde doriți să ne întâlnim, deoarece ați omis acest aspect în notificarea transmisă că tre SC Bancpost SA.

Cu stimă,

Director Direcția Juridică ,         Director Direcția Credite Neperformante,

Elena Iacob   

Mircea Cotiga