Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Arnota și Ocnele Mari, gropi comune, asasinate și execuții

” Județul Vâlcea, în raportul Timsăneanu:

În raportul final al Comisiei Prezindențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste elaborat sub conducerea profesorului Vladimir Tismăneanu, apare, printre altele, și numele județului Vâlcea. Astfel, în lista parțialăa închisorilor, centrelor de anchetă, de deportare și a coloniilor de muncă din sistemul concentraționar românesc apare numele a două localități din Vâlcea: Arnota (gropi comune, asasinate și execuții) și Ocnele Mari (penitenciar de reeducare, gropi comune, asasinate și execuții). Datele culese de membrii comisiei au avut la bazăun studiu privind memorialul victimelor comunismului și al rezistenței din cadrul Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului. La finalul acestui capitol se precizează: „Ne-am obișnuit (poate pentru că atâția ani victimele comunismului au fost uitate, contestate sau chiar hulite) săfolosim sobrietatea științifică și săevităm abordarea sentimentalăa cercetărilor. Acolo unde am găsit documente le-am folosit, acolo unde nu am avut, am preferat săsemnalăm lacuna; unde am putut număra victimele am făcut-o; unde nu, am preferat aproximarea ordinului de mărime. Dar, chiar folosind precauția cea mai drastică pentru a evita riscul exagerării, ne facem vinovați Față de fiecare ins năpăstuit din „marea de amar” (cum ar spune Eminescu), pentru că l-am transformat oricum într-o cifrăsau într-o fracțiune de cifră, iar cifrele sunt prin definiție reci și distante. În fiecare atom al acestui univers de suferințăse ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar își păstreazăgândurile, sentimentele și memoria proprie. Luând fiecare caz în parte, te cutremuri mai mult decât în fața statisticii efectuate pe mii sau milioane de cazuri. Fixând un singur chip înțelegi mai mult decât dintr-un convoi de sclavi.

Cristina Pirvu