Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ARMATĂ PENTRU TOATĂ LUMEA

„Soldații și gradații rezerviști voluntari pot proveni din rândul cetățenilor care au îndeplinit serviciul militar activ, din rândul militarilor voluntari trecuți în rezervăsau al cetățenilor care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar consimt sădevinărezerviști voluntari”, a spus Liviu Constantinescu, șeful Biroului de Informare Recrutare Vâlcea

 

Odatăcu intrarea României în Uniunea Europeană armata românăa devenit una profesionistă. Trecerea la acest nou sistem de satisfacere a serviciului militar pe bazăde voluntariat va contribui la crearea unei armate moderne, interoperabilăcu armatele celorlalte state membre NATO. În aproximativ un sfert dintre statele membre ale Alianței Nord Atlantice serviciul militar este obligatoriu, în celelalte acesta este fie bazat pe voluntariat, fie în curs de trecere la acest sistem. În prezent soldații și gradații voluntari activi sau rezerviști constituie un corp distinct de personal militar, situat la baza ierarhiei militare. Pot deveni soldați și gradați voluntari activi cetățenii români cu domiciliul în țară , bărbați și femei.

 

Toți tinerii care doresc sădevinăsoldați urmeazămai multe etape de instruire

 

Tinerii care au fost selecționați, pe baza cererii lor, sădevinăsoldați voluntari, urmeazăun program de instruire. La încheierea instruirii militare individuale, aceștia vor depune jurământul militar, După care își vor perfecționa pregătirea de specialitate, la finalul că reia vor semna un prim contract, a că rui duratăeste de patru ani. Următoarele contracte pot avea durata de doi la trei ani fiecare, până la limita de vârstăîn grad. Gradele pe care le pot avea militarii voluntari sunt, în ordinea lor ierarhică , de soldat, fruntaș și caporal. În promovarea militarilor voluntari se vor avea în vedere criterii cum sunt performanțele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuțiilor funcționale, parcurgerea stagiului minim în grad și nivelul de pregătire. În afarăde solda lunară, soldații și gradații voluntari vor avea dreptul la echipament și hranăgratuite, precum și la asistențămedicalăși medicamente, gratuite, în condițiile legii. „Militarii voluntari vor putea beneficia de documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnăsau în cazul mutării dintr-o garnizoanăîn alta, precum și de compensație lunarăpentru chirie, sau de locuințăde intervenție. De asemenea, soldații și gradații voluntari vor putea fi trimiși la studii în țară și în străinătate, asumându-și obligația de a lucra în armată, pentru perioade determinate, După absolvirea acestora. Vechimea în serviciu în calitate de militar voluntar se va lua în calcul la stabilirea pensiei și a altor drepturi de asigurări sociale. Pentru servicii excepționale aduse statului și poporului român, pentru acte de eroism săvârșite pe timpul îndeplinirii îndatoririlor militare ori pentru merite deosebite în activitate, soldaților și gradaților voluntari le pot fi conferite decorații. această categorie de militari va reprezenta principala sursăpentru formarea subofițerilor. Indiferent de gradul pe care îl au, soldații și gradații voluntari vor putea fi selecționați pentru a urma cursul de bazăpentru formarea deprinderilor de comandăale subofițerilor”, ne-a precizat Liviu Constantinescu, șeful Biroului de Informare Recrutare Vâlcea.

 

Obligații și responsabilități

 

Una din cele mai importante obligații ale militarilor voluntari prevăzute de proiectul de lege este aceea de a participa necondiționat la misiuni internaționale, în funcție de nevoile Ministerului Apărării Naționale. La fel ca și cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari pot fi mutați, în interesul serviciului, dintr-o unitate militarăîn alta. De asemenea, acestora le este interzisăsau restrânsăexercitarea unor drepturi și libertăți, în condițiile stabilite de lege. „Un capitol al proiectului de lege se referăla soldații și gradații rezerviști voluntari. Aceștia sunt cetățeni români, bărbați și femei, care consimt pe baza unui contract încheiat cu unitățile militare, pe duratălimitată, săîndeplinească funcții militare în structuri ale forțelor destinate apărării. Primul contract pe care îl încheie soldații și gradații rezerviști voluntari are durata de 5 ani, iar următoarele pot fi de 2 la 3 ani. Soldații și gradații rezerviști voluntari pot proveni din rândul cetățenilor care au îndeplinit serviciul militar activ, din rândul militarilor voluntari trecuți în rezervăsau al cetățenilor care nu au îndeplinit serviciul militar activ, dar consimt sădevinărezerviști voluntari”, a mai spus șeful Biroului de Informare Recrutare Vâlcea.