Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APIA Vâlcea are nevoie de 5 milioane de euro

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural, desfășuratăzilele trecute la Instituția Prefectului s-a discutat despre desfășurarea acțiunilor de verificare în teren pentru remedierea deficiențelor semnalate în cadrul misiunilor de audit ale Uniunii Europene cu privire la declararea de că tre fermieri a numărului și suprafețelor parcelelor lucrate, la data de 30 noiembrie 2007.

Din materialele prezentate de directorul APIA Vâlcea, Valentin Haralambiade, a rezultat că s-au realizat următoarele obiective: depunerea solicitărilor de sprijin de că tre fermieri, controlul administrativ (vizual) al solicitărilor, înregistrarea solicitărilor de sprijin în baza de date SAPS, controlul administrativ al cererilor în baza de date (înregistrarea modifică rilor) și controlul pe teren al solicitărilor. În curs de rezolvare a rămas Controlul încrucișat în baza de date, notificarea fermierilor pentru corectarea erorilor și autorizarea plăților. „Autorizarea plăților reprezintăultima etapăde parcurs până la efectuarea acestora. Aceasta presupune ca și celelalte etape parcurse până în prezent un intens proces de instruire la nivel central și regional al personalului implicat pe verificare și autorizare, pentru ca plățile care se vor face săfie în deplină concordanțăcu cerințele legislației europene”, a declarat Valentin Haralambiade.

Totodată, directorul APIA a estimat implementarea plăților directe pe suprafața de aproximativ 100.000 ha și la un nivel maxim de 5 milioane de euro în condițiile în care suprafața eligibilănu depășește nivelul estimat la începutul procesului de aplicare a plăților directe în primul an de implementare a Sistemului Integrat de Administrare și Control.