1

„Actualul guvern seamănă cu un Consiliu de Administrație”

Președintele Traian Băsescu iese la atac:

Miercuri, 4 aprilie a.c., președintele Traian Băsescu a transmis românilor un mesaj de încredere „chiar dacă situația actualănu este deloc mulțumitoare”. Traian Băsescu a comparat actualul guvern cu un Consiliu de administrație și a declarat că cei că rora le este frică de alegeri vor săconducă România din spatele ușilor închise pentru a-și continua netulburați ilegalitățile, fărătemerea că justiția i-ar putea sancționa. Președintele a readus în discuție tema votului uninominal susținând că „introducerea votului uninominal va fi primul pas pentru a pune întregul sistem politic pe baze cu adevărat democratice, pentru a avea guverne puternice și responsabile”. Traian Băsescu afirmăcu tărie că nu va abandona lupta și că o săo ducă până la capăt. „Apărătorii vechiului sistem se folosesc de orice arme pentru a măface sătac și săaccept situația moștenitădin anii tranziției. Nu voi abandona lupta, pentru că mi-ați dat mandatul de a duce această luptăpână la capăt.

Nedreptatea socialăeste resimțităde toți cei care muncesc și văd că au câștiguri mici, în timp ce hoții de toate felurile acumuleazăaveri uriașe. Este inadmisibil că majoritatea românilor, formatădin oameni care muncesc din greu și cu pricepere, nu sunt și principalii beneficiari ai creșterii economice”. 

Traian Băsescu a amintit toate demersurile pe care le-a făcut în acești 2 ani pentru curățarea clasei politice românești: „Am condamnat crimele regimului comunist, am deschis arhivele fostei securități, am lăsat justiția săfie independentă, pentru ca nimeni sănu fie deasupra legii. Datoritădumneavoastrăam forța sălupt cu cei care vor pentru România un regim oligarhic și corupt, în care, indiferent de alegeri, guvernele sunt făcute și desfăcute în mod netransparent și în total dispreț Față de interesul public și Față de electorat”. Băsescu îi asigurăpe români că nu o săcapituleze, pentru că asta ar însemna săfacă parte din tabăra oamenilor politici incorecți Față de electorat: „O parte dintre actualii politicieni pot săvătrădeze și tocmai au făcut-o, dar nu au cum săvăînvingă! Pentru că am fost ales de dumneavoastră, eu nu am motive săcapitulez. O capitulare din partea mea m-ar pune în tabăra oamenilor politici incorecți Față de electorat și ar menține la nesfârșit actualul sistem oligarhic. Nu voi permite ca așa ceva săse întâmple sub mandatul meu de Președinte al României”.

„Dragi români,

Măadresez dumneavoastră, tuturor românilor, din datoria de a lămuri cauzele actualelor evenimente politice și de a văprezenta soluțiile pe care le consider obligatorii pentru ca astfel de situații sănu se mai repete.
În decembrie 2004, am primit mandatul de șef al statului pentru a susține reformele profunde de care are nevoie societatea noastră. Mi-am folosit autoritatea pentru a semnala guvernului orice factor de risc în raport cu obiectivul integrării europene, la 1 ianuarie 2007. Văasigur că voi utiliza în continuare toate instrumentele democratice și constituționale de care dispun pentru a duce la îndeplinire mandatul pe care mi l-ați încredințat.
În ultimii doi ani, au fost făcuți pași importanți, datorităcă rora am devenit stat membru al Uniunii Europene, numai că rezistența Față de schimbare rămâne foarte puternică . Din păcate, guvernările precedente au creat o profundăfracturăsocială. Avem, pe de o parte, o Românie a „băieților deștepți”, care s-au îmbogățit pe că i ilegale și mai ales prin parazitarea banilor publici. Pe de altăparte, avem România oamenilor de afaceri corecți, a oamenilor onești, a oamenilor competenți și muncitori, care nu-și primesc niciodatărecompensa meritată. Eu vreau săexiste o singurăRomânie, nu mai multe! Vreau ca toți românii săpoatătrăi bine în țara lor, dar numai prin muncă onestăși respectarea legilor.
Justiția indepedentăeste principala pârghie menităsă asigure dreptatea socialăși o competiție economică onestă. Pentru prima datăDupă 1989, mai mulți demnitari de rang înalt au putut fi anchetați, iar toți cei care au comis infracțiuni au înțeles că nu mai pot rămâne deasupra legii. S-a reușit diminuarea corupției, însă cei corupți – speriați de acțiunea unei justiții independente – au reacționat prin valuri de calomnii la adresa celor care doresc reforma sistemului, începând cu societatea civilă. Pentru ei, dacă justiția își face cu adevărat datoria, avem de-a face cu acte de așa-zisă”poliție politică „. De câte ori am pus degetul pe rană, mi s-a răspuns că nu sunt imparțial. Dar văîntreb un lucru: dacă un om politic responsabil, adus de cetățeni în funcția de șef al statului, nu încearcă săschimbe România „baronilor” și a grupurilor de interese nelegitime, atunci cine o mai poate face? Apărătorii vechiului sistem se folosesc de orice arme pentru a măface sătac și săaccept situația moștenitădin anii tranziției. Nu voi abandona lupta, pentru că mi-ați dat mandatul de a duce această luptăpână la capăt.
Problema noastrăcea mai gravăîn acest moment este că voința majorității nu este corect reflectatăîn structura puterii politice. Parlamentul a votat un nou guvern. însă responsabilitatea mea politică mădeterminăsăvăspun că acesta este un guvern cu o susținere directăde numai 20% în Parlament și cu o majoritate negociatăîn culise, nu asumatăla vedere. Am avut un guvern minoritar, acum avem unul ultra-minoritar. Văîntreb: cine este interesat săavem un guvern nereprezentativ, la cheremul unor partide care nu-și asumătransparent puterea? Ce va spune cetățeanul văzând că miniștrii pe care îi aprecia au fost dați afară? Actualul guvern seamănăcu un consiliu de administrație, care reprezintăinteresele de afaceri, nu interesul general. Cine este interesat săavem un guvern slab, incapabil săpromoveze reformele de care este atâta nevoie?
Răspunsul e unul singur: cei care vor un guvern slab sunt profitorii actualului sistem, pus la punct în anii de După 1989. Interesele nelegitime ale acestor grupuri sunt cu atât mai pervers protejate, cu cât statul își pierde autoritatea și reprezentanții lui devin mai ușor de manipulat.
Noul guvern ultra-minoritar are o serioasăproblemăde legitimitate politică . Mi-e greu săînțeleg cum un partid aflat în opoziție susține la învestiturăacest cabinet, dar spune că rămâne mai departe în opoziție, ceea ce înseamnă că NU este de acord cu programul de guvernare! Un asemenea joc politicianist este extrem de periculos pentru democrația din România și sunt convins că alegătorii îi vor sancționa dur pe toți cei care s-au făcut complicii acestui aranjament de culise.

Dragi cetățeni ai României,
Actuala situație politică nu este una conjuncturală, ci este una structurală. Ea ne dovedește că relațiile dintre instituțiile statului au fost prost croite, pentru ca deja faimoasa „democrație originală” săse poatăperpetua în mult dorita liniște. Criza noastrăe în primul rând o crizăde încredere, o crizămorală. Iar adevăratele sale cauze sunt nedreptatea socialăși confuzia instituțională.
Nedreptatea socialăeste resimțităde toți cei care muncesc și văd că au câștiguri mici, în timp ce hoții de toate felurile acumuleazăaveri uriașe. Este inadmisibil că majoritatea românilor, formatădin oameni care muncesc din greu și cu pricepere, nu sunt și principalii beneficiari ai creșterii economice.
A doua cauzăfundamentalăeste confuzia instituționalăgeneratăde ambiguitățile și impreciziile textului constituțional. Ca Președinte ales, mi-ar fi fost comod săpetrec 5 ani de mandat liniștit, la Palatul Cotroceni. Dar aceasta ar fi însemnat săabandonez valorile și așteptările pentru care românii mi-au acordat votul.
Soluția nu este săbatem pasul pe loc. Avem mai mult ca oricând nevoie de măsuri sociale și economice, de reforme în sănătate, educație, administrație, agriculturăși în multe alte domenii.
Avem nevoie de un Guvern puternic, pentru a garanta progresul real și pentru a satisface așteptările atât de firești ale românilor, mai ales După momentul 1 ianuarie 2007.
Încă din 2005, am anunțat că singura soluție pentru a ajunge la o situație de echilibru politic durabil este săascultăm vocea românilor, exprimatăprin vot. Așa funcționeazădemocrația adevărată.
Iatăînsă că unii au decis singuri că alegerile, de orice fel, trebuie amânate, indiferent de consecințe. Cei că rora le este frică de alegeri vor săconducă România în spatele ușilor închise, vor săvăfacă săcredeți orice minciună, pentru ca ei să-și continue netulburați ilegalitățile, fărătemerea că justiția i-ar putea sancționa. Ca Președinte al tuturor românilor, nu voi accepta un pact cu cei care nu văd că societatea noastrăa evoluat mai rapid decât oamenii ei politici. Societatea românească s-a maturizat din toate punctele de vedere. În România anului 2007, oamenii nu mai pot fi înșelați cu lozinci sau cu pomeni electorale, așa cum s-a întâmplat, de atâtea ori, în trecut.
Am condamnat crimele regimului comunist, am deschis arhivele fostei securități, am lăsat justiția săfie independentă, pentru ca nimeni sănu fie deasupra legii. Datoritădumneavoastrăam forța sălupt cu cei care vor pentru România un regim oligarhic și corupt, în care, indiferent de alegeri, guvernele sunt făcute și desfăcute în mod netransparent și în total dispreț Față de interesul public și Față de electorat.
Unii politicieni au nevoie ca românii săfie resemnați, chiar scârbiți de politică . Ei fac tot ce le stăîn putințăpentru ca românii sănu se mai prezinte la vot.
O parte dintre actualii politicieni pot săvătrădeze și tocmai au făcut-o, dar nu au cum săvăînvingă! Pentru că am fost ales de dumneavoastră, eu nu am motive săcapitulez. O capitulare din partea mea m-ar pune în tabăra oamenilor politici incorecți Față de electorat și ar menține la nesfârșit actualul sistem oligarhic. Nu voi permite ca așa ceva săse întâmple sub mandatul meu de Președinte al României.
Am lansat proiectul votului uninominal pentru ca dumneavoastrăsăvăalegeți direct și în cunoștințăde cauzăreprezentanții în Parlament. De peste 50 de zile, Parlamentul nu a găsit timp pentru a-mi trimite un aviz pe această temă, avizul fiind o prevedere constituțională. Văd aici un semnal de absolut dezinteres Față de necesitatea de a construi o clasăpolitică eficientăși reprezentativă. Din acest motiv, cred mai mult ca oricând că introducerea votului uninominal va fi primul pas pentru a pune întregul sistem politic pe baze cu adevărat democratice, pentru a avea guverne puternice și responsabile. Am convingerea că , dacă azi am fi avut vot uninominal, nu ar mai fi fost posibile aranjamentele de culise, între doi-trei șefi de partide, pentru fabricarea unui guvern cu o legitimitate atât de scă zută.
Avem nevoie de un guvern puternic și de o majoritate stabilăpentru a combate sărăcia, pentru a reduce infracționalitatea, pentru a îmbunătăți infrastructura și a fructifica resursele umane de care dispunem, în favoarea binelui comun. Avem nevoie de o politică externăcoerentăși realistă, în spiritul parteneriatului euro-atlantic. Nu pot fi stopate reformele în planul descentralizării administrației, în domeniul agriculturii, al absorbției fondurilor de la Uniunea Europeană. Nu e drept ca în loc săcrească nivelul de trai al tuturor românilor, fondurile de la Uniunea Europeanăsăajungănumai în buzunarele unor grupuri privilegiate.
Trebuie sărezolvăm deficitul de credibilitate a clasei politice prin separarea afacerilor de politică . În acest sens, este inadmisibilăamânarea și amputarea Legii „Agenției Naționale de Integritate”. Este dezonorant săne luăm angajamente Față de Uniunea Europeană, și apoi săle încă lcă m, sub pretextul că ne-am atins obiectivele.

Dragi români,Din decembrie 1989, am vrut o Românie democratică , în care o infimăminoritate sănu mai poatădicta majorității. Ultimele evenimente ne aratăcă avem nevoie nu doar de votul uninominal, ci și de o dezbatere responsabilăîn privința reformei constituționale. E nevoie de o nouăConstituție, capabilăsăevite blocajele instituționale și care săfie adaptatărealităților României, membrăa Uniunii Europene. Dar mai presus de toate, avem nevoie de alegeri, pentru ca vocea poporului român sănu fie sufocată. Cetățenii României și-au câștigat pentru totdeauna dreptul de a trăi liberi și pe măsura muncii lor.
Chiar dacă situația actualănu este deloc mulțumitoare, am vrut săvătransmit acum – în preajma sfintei sărbători a Învierii Domnului – un mesaj de încredere. Sunteți mai puternici decât cei care, de atâția ani, încearcă săvălimiteze drepturile și vărefuzăperspectiva unei vieți prospere și profund democratice.
Alături de dumneavoastră, cred într-o Românie a dreptății !
Împreună, o vom face posibilă. Împreună, nimic nu este imposibil.
Vă urez să petreceți Sfintele Paști cu bucurie, alături de familiile dumneavoastră, și săvăpăstrați vie speranța că ziua de mâine ne va aduce tuturor ceva mai bun.
Vă mulțumesc.”