Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

9 ani de VOCEA VÂLCII

„Ziar de luptă împotriva corupției. Infractorii au acum de ce se teme!”. Acesta este sloganul sub care ziarul VOCEA VÂLCII a văzut pentru prima datălumina tiparului, în 1998. Începutul a fost greu, iar ciudatele conjuncturi politice și sociale de atunci, ne-au azvârlit pe un drum anevoios și plin de obstacole că tre afirmare. Am avut de urcat Golgota, pentru a ajunge săcontăm. Încercă rile la care ne-a spus acest destin jurnalistic (conștientizat și asumat) pe care-l simțeam palpând în vene, nu au fost mereu ușor de îndeplinit. Eram ca un prunc, fragil, cu coloanăvertebralăși atitudine în formare, care deși știa săvorbească , încerca, permanent, modalitatea săse facă auzit și înțeles pentru că era conștient că are ce spune. Dedicat cititorilor săi, VOCEA VÂLCII a făcut tot posibilul să rămână un ziar echidistant, în profundăconcordanțăcu întrebările și problemele cetățenilor. această convingere a rămas, în cei nouăani de viață, sfântăpentru noi, ca o icoanăpictatăîn suflet, pe care o prețuim prea mult săo mânjim în culori stridente și reci. Iar VOCEA VÂLCII este un ziar plăsmuit din suflet pentru suflet. E VOCEA celor care nu pot săstrige decât folosind cuvinte, a celor care vor săîndrepte conștiințe strâmbe, a celor care urlăpentru dreptate, a celor care luptăcu șpaga, corupții, infractorii și, în fine, a celor ce au înțeles că trebuie făcutăo incizie adâncă a minciunii, pentru ca ea sănu mai îmbolnăvească și mințile curate.

VOCEA VÂLCII a ucis, poate, multe lucruri. Visuri de preamărire ale politicienilor pitici, dorințe absconse ale potentaților locali de a se îmbogăți în afara legii, jocuri de culise create pentru a dizolva destine politice, dar, niciodatănu a ucis adevărul. L-a păstrat cu multădelicatețe, și atunci când a putut l-a făcut public pentru cititorii săi. Am arătat în cei nouăani că nu ne temem de nimic și nimeni. Și dacă ne este frică de ceva, acel lucru este de a nu dezamăgii cetățeanul, singurul care are dreptul săne tragăla răspundere. În fața lui ne aplecă m. până la pământ, că ci acestuia îi datorăm existența și prin el se traduce orice tumult al nostru de a descoperi adevărul și dreptatea din spatele ușilor grele de fier, zăvorâte.

VOCEA VÂLCII a devenit un nume cu rezonanțăîn mass-media vâlceană , pentru care deontologia profesionalănu au fost nicicând un mit. Desfidem principiul conform că ruia presa se face După ureche, servind fel de fel de interese obscure. Ne ghidăm După idei bine închegate și respectăm statutul de jurnalist cu tot ceea ce implică el. Și, ca atare, îi respectăm pe cei pentru care practică m meseria. Sunt multe de spus despre VOCEA VÂLCII. Atât de multe, încât la fiecare ceas aniversar simt fiori reci pe șira spinării.

A mai trecut un an din viața VOCII, încărcat de semnificații. De bune, de rele. Apoi, în suflet mi se înfiripăun sentiment de liniște, că ci știu că sunt mulți, prea mulți cei care ar vrea săzdrobească acest ziar la temelia că ruia am construit cu greu, muți ani, cu mult efort, nevoiți sălăsăm în spate presiuni de tot felul. Cel mai greu a fost pentru cel care a creat acest ziar, Romeo Popescu. El este sufletul VOCII VÂLCII și pilonul care ne ține pe toți uniți. Alături de el suntem de neclintit, un bloc monolit. Cu fiecare an care a trecut, cinstim nașterea acestui ziar și a celui care i-a dat viață. Romeo Popescu și Magda Îolea sunt cei care l-au ținut în mânăpentru prima datăși cei care l-au înzestrat cu personalitate, atitudine, corectitudine și moralitate. VOCEA VÂLCII e creația lor și ca orice creație ea trebuie respectatăși, de ce nu, admirată. Vrem săfim și mai buni. Cei mai buni. Și nu e un simplu deziderat, ci o ambiție care vine din felul nostru de a fi. Cum am spus, ziarul este nimic fără cititori și totul prin ei. Tocmai de aceea vrem sădovedim că munca susținutăeste cel mai bun atu pentru a atinge perfecțiunea. Sau cel puțin o laturăa ei.

Mi-e greu săvorbesc despre VOCEA VÂLCII, pentru că dincolo de acest titlu de ziar, stau nume precum: Claudia Stanciu, Mădălina Stroescu, Mirabela Fânățan, Bogdan Boșea și alții. Oameni care trăiesc prin ziar, iar ziarul prin ei. fără ei, am convingerea că jurnalul și-ar pierde din suflul de Continuă noutate, prospețime și tinerețe pe îl aduce în acest mediu destul de dur al mass-media. Împreunăsuntem o echipă, statornică , maturăcare va avea întotdeauna ceva de spus și care va rezista indiferent de mărimea, greutatea și densitatea bolovanilor, pe care vor dori să-i arunce spre noi, o serie de potentați locali de la înălțimea scaunelor lor. Iar pentru cei care încă mai sperăcă va veni ziua în care publicația aceasta nu va mai vedea lumina tiparului, le spunem să-și ia gândul de la acest lucru. VOCEA VÂLCII va trăi atâta timp cât cititorii ei vor dori săo ținăîn viață. Adică , mult timp de acum încolo.

La mulți ani VOCEA VÂLCII! Te iubim!