Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

33 tone de grâu „la negru” descoperite la o firmă din Horezu

Controale ale Gărzii Financiare la societățile din domeniul panificației

În perioada 1 –  5 august 2007, Agenția Naționalăde Administrare Fiscalăa controlat, prin organismele abilitate, aproape 1.500 de societăți comerciale cu activitate în domeniul panificației și morăritului  (peste 1.000 de că tre Garda Financiară și circa 500 de că tre Direcția AntifraudăFiscală). Au fost aplicate amenzi contravenționale în sumăde 3,1 milioane lei noi și au fost confiscate bunuri și sume în valoare de 1,5 milioane lei noi. De asemenea, au fost confiscate importante cantități de făinăși cereale: 37 de tone făină, 30 de tone grâu, șase tone de mazăre, două tone de orzoaică , iar pentru 92 tone făinălipsăîn gestiune au fost calculate obligații fiscale suplimentare. Din analiza actelor de control întocmite, a rezultat că principalele deficiențe, identificate la peste 85% dintre societățile comerciale controlate, au constat în: diferențe nejustificate de cereale, făină, pâine; neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale; nerespectarea condițiilor igienice specifice activității desfășurate; achiziționarea de grâu, pe bazăde borderou, de la persoane fizice fictive; neîntocmirea documentelor justificative și a celor contabile, în scopul vădit de neînregistrare a operațiunilor economice efectuate; neîntocmirea rapoartelor zilnice de producție.

La un control inopinat efectuat la SC SOEX IMPEX SRL Horezu, a fost depistatăo autospecialăîncărcatăcu peste 33,3 tone de grâu de panificație pentru care șoferul a prezentat ca document de însoțire un aviz neînseriat, fără număr, datăși fără înscrierea cantității transportată. În aceste condiții a fost confiscatăîntreaga cantitate de grâu iar verifică rile Continuă . În urma unui alt control efectuat la două puncte de lucru aparținând SC Marathon Distribution Group SRL, a rezultat că acest agent economic a comercializat că tre persoane fizice neidentificabile mari cantități de drojdie, amelioratori și premixuri, materii prime  utilizabile în producția ilicităde pâine. Astfel, din compararea cantităților din aceste produse provenite de la furnizorul SC Rompak  SA cu stocurile existente, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că din vânzările efectuate în cursul anului 2007, prin punctul de lucru situat în orașul Târgu Jiu, circa 42 de tone de drojdie (reprezentând 11% din cantitatea totalăvândută) la care se adaugăpeste șase tone de amelioratori (22% din cantitatea totalăvândută) au fost comercializate că tre beneficiari persoane fizice a că ror identitate nu poate fi stabilită, în sensul că în documentele de livrare aferente nu au înscrise datele beneficiarilor. Pentru continuarea cercetărilor, toate facturile de livrare la care s-a constatat această deficiențăau fost transmise IPJ Gorj în vederea identifică rii persoanelor în cauză. Totodată, urmare altor deficiențe constatate, societatea a fost sancționatăcontravențional cu amenzi însumând 12.000 lei noi, iar în baza prevederilor OUG 28/1999, s-a dispus suspendarea activității punctului de lucru în cauză, până la dotarea lui cu aparat de marcat electronic fiscal. În mod similar, urmare verifică rilor efectuate la un alt punct de lucru aparținând aceleiași societăți comerciale, situat în orașul Pitești, au fost identificate printre beneficiari, 19 persoane fizice care, în cursul lunii iulie au  achizițonat peste 91 tone de drojdie, 21 de tone amelioratori și 8 tone de premixuri pentru panificație. Întrucat s-a stabilit că un număr dintre acești beneficiari au calitatea de asociați în trei firme cu activitate în domeniul panificației, controlul a fost extins la acestea. Totodată, în șase cazuri s-a stabilit că în documentele de livrare nu sunt înscrise datele de identificare ale beneficiarului, motiv pentru care s-a solicitat organelor de poliție stabilirea identității acestora în scopul verifică rii lor. Într-o primăevaluare s-a stabilt că utilizarea acestor produse în producția ilicităde pâine a condus la obținerea unor venituri neraportate de circa 4 milioane USD.