Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Va fi scandal în Biserică !

 Sigur,

  Câinele latră, iar ursul merge – așa pare săse comporte noul Episcop al Râmnicului, Emilian Lovișteanu cu semnalele ce i s-au transmis prin presa, privind sancționarea preoților divorțați sau recasătoriți. Venit din estul țării, din Moldova, noul conducă tor al Bisericii Râmnicului, de la granița dintre Oltenia și Ardeal, s-a pus pe treabă, dorind săschimbe toată orânduiala vechiului episcop Gherasim Cristea aflat la senectute. După celebra întrunire a Sinodului BOR de luna trecută, schisma din Biserica OrtodoxăRomânăeste mai aproape decât oricând. IPS Bartolomeu Anania – Mitropolitul Clujului și IPS Laurențiu Streza – Mitropolitul Ardealului, constatând aberațiile impuse de Patriahul Daniel, adulat și susținut numai de o mică parte de arhiepiscopi și episcopi, s-au retras de la eveniment, dând un semnal clar că „nu-i pace sub măslini” în BOR. Cei doi mitropoliți, împreunăcu mulți arhiepiscopi și episcopi din Ardeal, nu sunt de acord cu decă derea din treapta ierarhică a preoților divorțați, care până acum s-au aflat în altar ani de-a rândul, fără săse piardănimic din transmiterea credinței strămoșești enoriașilor lor din cauza stării lor civile, pentru că așa i se pare moral masonului patriarh Daniel. De altfel, în Ardeal măsura aberantăde tip catolic nu s-a aplicat și nici nu se va aplica vreodată. În restul țării, preoții sunt împinși spre lucruri nefirești, condamnabile moral. Promiscuitatea și concubinajul vor fi, de acum înainte, caracteristice unor mariaje incompatibile, condamnate de Biserica Ortodoxăsăreziste chiar dacă vor fi nocive atât pentru soți, cât, mai ales, pentru copiii crescuți într-un mediu familial neprielnic. Credincios stăpânului său din Moldova, episcopul Lovișteanu a și dispus schimbarea a 15 preoți divorțați, a Protopopului de Drăgășani, urmând, la rând, Protopopul de Horezu, starețul de la Mânăstirea Cozia și, în general, schimbarea tuturor stareților de mânăstiri, sub diverse vinovății, nu neapărat pentru divorțuri sau recă sătoriri. Dar de ce astea? Ca săarate că Sființia Sa este centrul universului în Arhiepiscopia Râmnicului, speculând deficiențele și slăbiciunile IPS-ului Gherasim, datorate vârstei sale înaintate.

În cadrul Permanentei Arhiepiscopiei Râmnicului au văzut „cartonașul roșu” trei membri cunoscuți ca buni preoți și gospodari desăvârșiți, motivele „alungării” lor din Episcopie fiind numai teribilismul aceluia care se știe a fi „pupilul” patriarhului Daniel, moldovean ca și el și „frați” întru masonerie. Apoi, vor urma preoții Groșenoiu, Nicolae State-Burluși, Ion Dinică și Ion Predescu zis „Prădescu”, omul de casăal fostului episcop Gherasim. Ultimului, lui „Prădescu” zis „Rade tot”, i-a venit rândul de a schimba locul de muncă , După ce, pe că i laice, a încercat sădevinăconducă tor al Episcopiei Râmnicului, prind „lucrarea pe la spate” a vicarului Emilian Groșenoiu. Îl va ajunge pedeapsa șefului săi din Ceruri! Nu vor intra în ecuația decă derii (deocamdată!), pe motiv de neagreare de că tre noul „stăpân”, preoții Constantin Matei și Gheorghe Cârstea zis „Privighetoarea bisericii”, cleri iubiți și protejați de arhimandritul Gherasim, care dovedește că încă își mai protejeazăcredincioșii copii pe care i-a luat de suflet, împotriva dictaturii moldoveanului. În perioada următoare, vor fi scoși din altar, pe motiv de divorț sau recă sătorire, preoții din Protoeria Drăgășani și Horezu, aproximativ 86 de oameni ai lui Dumnezeu. Ca acoperire și justificare, pentru schimbările din funcții, preoților vizați li se vor trimite controale (făcute la sânge!) și, După cum se știe, niciun control nu-și atinge scopul dacă acela ce este controlat nu este îngenunchiat, spre a i se impune vasalitatea. Dacă se vor trimite controale perverse în parohii, de ce noi, laicii, nu am fi informați despre cum folosește Arhiepiscopia banii noștri, plătiți ca taxe și impozite, pentru că Biserica este finanțatăde la bugetul de stat? De ce este atât de ermetizatăBiserica și este considerată”stat în stat”, dacă folosește banii colectați de Fisc de la contribuabili? În țările cu adevărat seculare, fiecare biserică este pe cont propriu.

Banii vin din donațiile enoriașilor, de la organizațiile non-guvernamentale și nu de la stat. În România, separația Biserică -Stat este numai pe hârtie, pentru că noi, fraierii, am votat o Constituție numai bunăde maculatură. Privind cele ce se întâmplăîn lăcașurile Domnului se poate trage, ușor, concluzia că BOR este o biserică primitivăce nu se poate adapta vremurilor de astăzi. Eu cred ca toți adepții sancțiunilor BOR nu au citit Sfânta Biblie. Ar fi bine săpunămâna săo citească și apoi săcomenteze și săsusținăprostia excluderii sau decă derii din treaptăa clerului. Astfel, ar putea afla că în cazul în care unui preot îi moare soția, el ar avea dreptul, conform Sf. Biblii săse recă sătorească … Vezi Corinteni 7,9, unde Apostolul Pavel spune că e mai bine săse că sătoreasca decât să,,ardă”. Iar Iisus spune la Matei 19,9 că : ,,Iar Eu zic voua că oricine va lăsa pe femeia sa, în afara de pricina de desfrânare, și se va însura cu alta,…” Deci, Inaltule Lovișteanu, în afara de desfrânare. Păi, dacă un preot are o soție care e desfrânată, ce mai poate săfacă acesta? Săstea așa? Săo iubească pângărităde altul?

Preoții sunt oameni și ei și trebuie săaibădreptul săse că sătorească , sădivorțeze sau săse recă sătorească , la fel ca orice om. Biserica este ca o familie, iar dacă un preot nu are familia lui personală, nu are cum săcunoască valorile de familie și ceea ce reprezintăacestea în societate. Cum va putea vorbi episcopul Lovișteanu, despre valori de familie în biserică , atâta timp cât provine din că lugăr și a consimțit, de bunăvoie, celibatul? Domnia sa ar trebui sănu mai facă pe satrapul printre credincioșii olteni și printre preoții care au dreptul de a se că sători și divorța. că nu-i de-al locurilor noastre. În Moldova lui, facă ce-o vrea, dar aici trebuie săfacă ce trebuie și ce este omenesc. Preoții ortodocși trebuie săaibănevastăși familie, altfel riscă și Biserica Ortodoxăsăajungăca și Biserica Catolică , pe termen lung. Bisericile ar trebui, într-adevăr, săse reformeze. Acum a venit vremea, pentru că , altfel, New Age are capitol distinct și despre cum se va instaura Satan printre ortodocși si cum vor fi luați copiii de la morala creștinăși alienați, de noua ordine mondială. Divorțul nu înseamna imoralitate, ci, dimpotrivă, înseamna promovarea moralitații din partea celui care divorțeaza ca urmare a preacurviei partenerului. Biblia ne spune în multe locuri ca preacurvia e un motiv serios pentru divorț. Insuși Iisus spune clar că poți divorța dacă ești înșelat de soție. Prin urmare nu înțelegem decizia BOR. Suntem de acord cu înăsprirea atitudinii Față de slujitorii BOR care divorțează, dar cu excepția cazului în care rezultăvina soției. Prea Nefericite Patriarh! Veți aduce ruptura în Biserica noastrăstrămoșească . Bine ar fi săvădesparțiți domnia voastrăde ea și sănu mai faceți gâtul gros, acolo, în Sinod! Cel mai slab Patriarh, pe care l-a avut România, este actualul. Ce săștie patriarhul ce înseamnă o familie? El le taie capul bieților preoti, fiind frate bun cu templierii. Totuși, nutrim speranța că experții în drept canonic îl vor influența, într-un fel sau altul și va reveni asupra acestei măsuri dure!