Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ungureanu îi sperie pe vâlceni cu rechiziționarea imobilelor

” S-a trezit După o jumătate de an!

DEMERS. Administratorii instituțiilor de culturădin Vâlcea și proprietarii de imobile din Vâlcea au fost la un pas de infarct săptămâna trecută, când au primit din partea prefectului Petre Ungureanu o hârtie prin care erau informați că li se vor rechiziționa clădirile. Adresa prefectului nu ar fi avut acest efect dacă nu ar fi venit într-un moment plin de tensiuni sociale. Inițial, prefectul Petre Ungureanu trebuia săfacă planul de rechiziții de bunuri și prestări de servicii la începutul anului, în luna ianuarie, nu la mijlocul lui, dar a avut alte probleme și s-a gândit că nu ar strica săbage spaima în populație și mai mult, prin demararea unei acțiuni care vizeazăorganizarea teritorialăîn caz de război, stări de asediu sau de urgență.

Comisia mixtăde rechiziții publice, condusăde prefectul Petre Ungureanu, trebuia săfacă , la începutul acestui an, Planul de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public al județului Vâlcea, pentru anul 2010. Timpul a trecut prea repede din cauza politicii de gherilădusăde actualul guvern, iar prefectul a uitat complet, Ungureanu și-a amintit de planul respectiv în momentul în care comisia centralăi-a cerut raportul. Agenții economici și administratorii unor clădiri importante din Vâlcea au primit adresa prin care erau informați de rechiziționarea imobilelor chiar în săptămâna în care au avut loc mișcă rile greviste, un moment total neispirat, care a amplificat panica generală, mai toți cei vizați au crezut că vor rămâne fără bunuri din cauza unor posibile lupte de stradăîntre manifestanți și poliție.

Pentru Constantin Pârvu, liderul CNSLR Frăția, administratorul Casei Sindicatelor, teama era oarecum justificată, fiind unul dintre organizatorii acțiunilor de protest din Vâlcea, Casa Sindicatelor figureazăpe lista de rechiziții publice.

Conform legii, statul, prin prefect sau comandantul Centrului Militar Județean, poate rechiziționa orice și pe oricine în caz de război, stări de asediu sau de urgență, rechiziția de bunuri și prestările de servicii reprezentând „măsura excepționalăprin care organele autorității publice împuternicite prin lege obligăagenții economici, instituțiile publice, precum și alte persoane juridice și fizice la cedarea temporarăa unor bunuri mobile sau imobile”, în conformitate cu legislația în vigoare.

Bunurile sunt rechiziționate în interes public și sunt puse la dispoziția forțelor destinate apărării naționale sau a autorităților publice, la declararea mobilizării generale sau parțiale ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgență, precum și în caz de concentrări, exerciții și antrenamente de mobilizare ori pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât și pe timpul acestor situații. Cum România se aflăîn pragul colapsului, categoriile vizate și apropiații lor au crezut că autoritățile se pregătesc de un război civil și au intrat în panică doar pentru faptul că prefectul a uitat săanunțe populația că aceste planuri de rechiziții se fac anual și că anul acesta a întârziat voit sau poate nu realizarea lui.

Somnul prefectului aruncă ,,națiunea” în spital

Prefectul Ungureanu trebuia săanunțe, încă din luna ianuarie a acestui an, că statul face anual un plan de rechiziții publice, același prefect, care spune neîntrebat tot ce-l doare și unde îl doare, putea săinformeze populația asupra momentelor în care se face rechiziția acestor bunuri, dar a preferat săcreeze panică în rândul populației.

Astfel, Centrul Militar Județean rechiziționează, doar în caz de necesitate, mijloace de transport auto, sisteme de comunicații și de telecomunicații, surse de alimentare energetice, tehnică de calcul, de construcții, carburanți-lubrifianți, utilaje și materiale pentru transportul și depozitarea acestora, clădiri, terenuri, materiale pentru preparat, servit, distribuit și transportat hrană.

Lista bunurilor supuse acestui regim este întocmită, anual, de comisiile mixte, care pot fi convocate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea comandantului centrului militar al județului sau a președintelui comisiei mixte, a prefectului județului.

Aceleași comisii stabilesc cantitățile de bunuri ce pot fi rechiziționate pe localități, agenți economici, instituții publice și alte persoane juridice.

Anual, comisiile mixte de rechiziții propun limitele prețurilor folosite la plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziționabile, precum și tarifele prestărilor de servicii în interes public ce pot fi efectuate, pe care le înainteazăla Comisia Centralăde Rechiziții.

Hotărârile comisiilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice prevăzute în prezenta lege și sunt aduse la îndeplinire de că tre autoritățile administrației publice locale, agenții economici, instituțiile publice și alte persoane juridice, la înștiințarea autorităților împuternicite săefectueze rechiziții.

În ceea ce privește prestările de servicii în interes public, pot fi chemate persoanele apte de muncă , în vârsta de 16-60 de ani bărbații și de 16-55 de ani femeile. Unii specialiști, ca medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economiști, farmaciști, asistenți medicali etc., pot fi chemați săpresteze servicii în specialitățile lor și peste limita maximăde vârstăprevăzută, dar nu mai mult de 65 de ani bărbații și de 60 de ani femeile. Peste aceste limite, persoanele pot fi chemate numai la cererea lor.