Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Un dosar întocmit de Garda Financiară Vâlcea a ajuns la DNA

” anul trecut, multe cazuri au fost înaintate de comisarii vâlceni că tre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ” „Pentru anul 2008, acțiunile se vor desfășura în spiritul legii, iar agenții economici care vor fi certați cu legislația – pe care trebuie săo respecte – vor suporta consecințele legale”, ne-a declarat Aurel Mirițoiu, șeful Gărzii Financiare Vâlcea

În cursul acestei săptămâni, Aurel Mirițoiu, șeful Secției Gărzii Financiare Vâlcea, ne-a făcut o prezentare a activității desfășurate de instituția pe care o conduce în cursul anului 2007, precum și direcțiile de acțiune pe anul 2008. Potrivit precizărilor făcute de Aurel Mirițoiu, pe parcursul anului trecut, Garda Financiară Vâlcea a desfășurat acțiuni de control operativ și inopinat pe baza programului anual de activitate, a tematicilor primite de la Comisariatul Național al Gărzii Financiare, a sesizărilor primite de la populație, precum și de la unele instituții ale statului, cum ar fi Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). În principal, acțiunile realizate de comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au constat în respectarea disciplinei financiare și a regulilor de comerț, verificarea modului de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgențăa Guvernului nr. 28/1999 privind casele electronice de marcat fiscale, verifică ri ale agenților economici privind producerea și comercializarea băuturilor alcoolice, verificarea activității de gestionare a deșeurilor industriale reciclabile, verificarea agenților economici specializați în activități de morărit și panificație, precum și verificarea firmelor care comercializeazăcafea și țigări.

Numărul sesizărilor penale a fost în 2007 mai mare cu 35%

În total, anul trecut, Secția Gărzii Financiare Vâlcea a controlat 4.700 de agenți economici, din care 4.493 sunt agenți economic privați, 7 sunt societăți comerciale cu capital integral de stat, 20 sunt firme mixte, 2 sunt regii autonome, iar 258 sunt persoane fizice autorizate. Comparativ cu anul 2006, situația înregistratăla nivelul Gărzii Financiare Vâlcea în anul 2007 se prezintăastfel: 491 de firme au fost verificate în plus anul trecut, Față de 2006; 346 de acte de control au fost emise în plus comparativ cu situația din 2006; 88 agenți economici la care s-au constatat abateri; 21 de acte de control mai mult întocmite în medie pe comisar. În aceste condiții, valoarea totalăa amenzilor constatate de comisarii Gărzii Financiare Vâlcea în cursul anului trecut a fost mai mare cu 22% comparativ cu nivelul înregistrat în 2006, valoarea amenzilor aplicate a fost mai mare cu 23% Față de 2006, iar valoarea totalăa amenzilor încasate a crescut cu 29% comparativ cu situația din 2006. De asemenea, valoarea totalăa confiscă rilor realizate de Garda Financiară Vâlcea a crescut cu 13% Față de nivelul consemnat în 2006, numărul sesizărilor penale a fost în 2007 mai mare cu 35%, iar numărul de agenți economici (care comercializau băuturi alcoolice și țigări netimbrate) la care a fost oprităactivitatea a crescut anul trecut cu 29% comparativ cu anul 2006. „Toate aceste creșteri au avut loc pe fondul unor verifică ri cât mai corecte la agenții economici, și nu prin abuz în ceea ce privesc controalele operative și inopinate ale comisarilor”, a ținut săne asigure Aurel Mirițoiu, șeful Gărzii Financiare Vâlcea. Tot Aurel Mirițoiu a subliniat că Secția GF Vâlcea a lucrat în cursul anului 2007 peste program, cu un număr total de 1.169 de ore, atât în cursul zilelor normale de lucru, cât și în perioada de sărbători legale. În aceste condiții, activitatea Gărzii Financiare a fost o activitate non-stop. Anul trecut, în urma verifică rilor efectuate în conformitate cu prevederile OUG 28/1999 privind casele electronice de marcat fiscale, comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au suspendat pe o perioadă cuprinsăîntre 1 și 3 luni activitatea a 169 de agenți economici din domeniul panificației, comercializării băuturilor alcoolice și a tutunului, precum și a stațiilor Peco.

23 dosare au fost înaintate la DGFP Vâlcea

În 2007, pentru abateri deosebite, comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au întocmit și înaintat organelor de cercetare penală34 de dosare, din care 6 la Poliție, 27 la Parchet, și unul la Direcția NaționalăAnticorupție (DNA). De asemenea, au fost trimise 23 dosare la Direcția Generalăa Finanțelor Publice Vâlcea pentru continuarea controalelor, în timp ce la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) au fost trimise 4 dosare. În cursul anului 2007, instituțiile statului (Poliție, Parchet, DNA, DIICOT, ONPCSB, DGFP) au trimis la Garda Financiară Vâlcea 86 de lucrări pentru verificarea unor agenți economici din județul Vâlcea.

” În domeniul producerii și comercializării produselor energetice, Garda Financiară a verificat 9 firme, prilej cu care au fost aplicate amenzi în valoare totalăde 130 milioane lei vechi, și s-a dispus confiscarea bunurilor în valoare totalăde 2,34 miliarde lei vechi. Tot în acest domeniu, Garda Financiară Vâlcea a trimis Parchetului un caz pentru crearea unui prejudiciu de 900 milioane lei vechi. Numai de la o firmăa fost confiscatăcantitatea de 23 de tone de metanol și 31.000 litri de motorinăEuro Super, acest caz fiind înaintat și organelor de cercetare penală. Anul trecut, la un control efectuat în trafic împreunăcu inspectorii din cadrul IPJ Vâlcea asupra a două mijloace de transport aparținând firmei EUROCARD 2000 SRL Sălaj, ce transportau produse petroliere (combustibil lichid greu) pentru focare industriale, însoțite de certificate de conformitate cu caracteristicile acestui produs (păcură), comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au avut dubii cu privire la calitatea produsului. Drept urmare, s-au prelevat probe care au fost trimise la Laboratorul LAREX, în vederea determinării parametrilor calitativi, conform STAS indicat în produsul transportat. Urmare a rezultatelor transmise de Laboratorul LAREX a rezultat că produsul transportat nu corespundea din punct de vedere calitativ – vâscozitate, punct de inflamabilitate și punct de congelare – cu parametrii din buletinul de analizăcare a însoțit transportul. Întrucât produsul transportat a sosit la societățile înscrise în documentele de însoțire a mărfurilor (AIM), unde conform constatărilor Gărzii Financiare Argeș și Gărzii Financiare Giurgiu se utilizeazăla stații de asfalt, iar conform notei de constatare încheiatăcu ocazia controlului, marfa a rămas în custodia furnizorului, respectiv SC EUROCARD 2000 SRL, până la definitivarea controlului, societatea EUROCARD 2000 a întocmit facturi de livrare că tre SC ASTALDI SpA SA Pitești și SC Ben – Ben SA Cluj Napoca, în valoare totalăde 1,24 miliarde lei vechi. Având în vedere că produsul transportat nu corespunde calitativ cu parametrii din documentele care au însoțit transportul, comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au constatat că pentru produsul transportat societatea furnizoare nu a putut prezenta documente de calitate corespunzătoare și s-a dispus confiscarea contravalorii cantității de circa 6 tone, în valoare totalăde 1,24 miliarde lei vechi.

” În domeniul producerii și comercializării băuturilor alcoolice, comisarii GF Vâlcea au verificat în cursul anului trecut 77 de firme, cu această ocazie fiind aplicate 56 de amenzi în valoare totalăde 17 miliarde lei vechi, și s-a dispus confiscarea unor bunuri în valoare de 210 milioane lei vechi. Caz mai elocvent este cel al firmei SC PĂSTORUL Vaideeni SRL, pentru existența unui antrepozit fiscal de producere și comercializare a băuturilor alcoolice. În domeniul comercializării produselor din tutun, comisarii GF Vâlcea au verificat anul trecut 77 de firme, fiind aplicate 11 amenzi în valoare totalăde circa 2,4 miliarde lei vechi, și s-a dispus confiscarea țigărilor în valoarea de peste 2,3 miliarde lei vechi. În cazul unei fabrici de țigarete din județul Vâlcea, comisarii GF Vâlcea au întocmit o sesizare penalăpentru un prejudiciu creat bugetului de stat în valoare de 51 miliarde lei vechi.

” În domeniul prestărilor de servicii, Garda Financiară Vâlcea a efectuat 811 controale, prilej cu care au fost aplicate numai în cursul anului trecut amenzi în valoare totalăde 11,5 miliarde lei vechi, și confiscă ri de 1,5 miliarde lei vechi. Pentru unele abateri mai grave s-au întocmit două sesizări penale pentru un prejudiciu de circa 100 milioane lei vechi. Tot în acest domeniu, Garda Financiară a întocmit 3 dosare care au fost înaintate la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

” În domeniul comerțului cu amănuntul, comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au efectuat 1.372 de acțiuni, prilej cu care au fost aplicate 1.408 amenzi în valoare totalăde 1,8 miliarde lei vechi, și s-a dispus confiscarea unor mărfuri în valoare totalăde aproximativ 1 miliard de lei vechi. În urma verifică rilor la acești agenți economici, s-au întocmit trei sesizări penale pentru un prejudiciu creat de circa 3 miliarde lei vechi. Urmare a unui control operativ și inopinat la societatea LEFRAVIL SRL Râmnicu Vâlcea, la un punct de lucru din complexul comercial „Dovali”, comisarii Gărzii Financiare Vâlcea au constatat existența în spațiile de comercializare a acestei societăți a cantității de 1.015 de litri băuturi alcoolice spirtoase de diferite sortimente, fărăca pe ambalajele acestora (PET-uri de 5 litri) săfie aplicate banderole de marcat, conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 92/2003. Garda Financiară a aplicat o amendăcontravenționalăde 1 miliard lei vechi, confiscarea băuturilor alcoolice nemarcate cu banderole fiscale și s-a dispus suspendarea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de două luni.

„Toate aceste rezultate din 2007 au fost realizate printr-o muncă expusătuturor intemperiilor (ploaie, zăpadă) unde comisarii au lucrat uneori și 24 ore din 24, pentru ca mediul de afaceri sănu fie viciat de unele firme care, cu bunăștiințăîncalcă legislația în vigoare pentru obținerea de profituri cât mai mari și nejustificate. Am nominalizat în această enumerare doar câteva acțiuni din cele 26 de categorii pe domenii de activitate în care Garda Financiară are competențe de control. Pentru anul 2008, acțiunile se vor desfășura în spiritul legii, iar agenții economici care vor fi certați cu legislația – pe care trebuie săo respecte – vor suporta consecințele legale”, ne-a mai declarat Aurel Mirițoiu, șeful Gărzii Financiare Vâlcea.

Radu Dumitrescu