Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Temperaturi de -15 grade Celsius

Ger năprasnic și în Vâlcea

ALERTĂ. Pentru că meteorologii au anunțat temperaturi scă zute de până la -15 grade Celsius, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea le cere vâlcenilor săîi anunțe despre toate cazurile de persoane identificate cu risc de degerare sau îmbolnăvire din cauza frigului. Aceștia sunt rugați săanunțe prin numărul unic pentru apeluri de urgență112.

Ghid de adaptare la efectele schimbărilor climatice

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile a publicat în Monitorul Oficial Ghidul privind adaptarea României la efectele schimbărilor climatice. Specialiștii spun că dacă România nu va adopta o strategie prin care săse adapteze la schimbările climatice, producția economică și agricolăva avea de suferit, orașele vor fi afectate de fenomene meteo extreme, iar apa potabilăse va împuțina. Activitățile de defrișare și de supraexploatare a pășunilor pot duce la exacerbarea schimbărilor climatice. Efectele schimbărilor fac ca anumite specii sădispară, săîși modifice comportamentul: săhiberneze mai puțin sau săîși schimbe fiziologia. Calitatea și cantitatea apei potabile vor fi afectate de schimbările climatice. Astfel, din cauza iernilor tot mai calde, a verilor care sunt tot mai toride, dar și din cauza poluării, resursele de apăpotabilăse împuțineazăde la an la an.

Pe de altăparte, specialiștii amenințăcă , tot din cauza poluării tot mai accentuate, România va fi afectatăde fenomene meteo extreme, în special în zonele dens locuite și construite. „Asupra zonelor urbane, a infrastructurii și a construcțiilor se vor abate valuri de că ldură, că deri abundente de zăpadă, furtuni, inundații, iar terenurile vor suferi modifică ri geologice”, se mai specifică în ghid. Ghidul recomandăca fiecare oraș săredimensioneze canalizarea, pentru a putea prelua apele provenite din ploi și din topirea zăpezilor, săconstruiască cât mai multe clădiri ecologice, să-și extindăspațiul verde cât de mult este posibil, iar constructorii săfolosească materiale rezistente la fenomene meteo extreme. În ceea ce privește inundațiile, autoritățile intenționeazăsăblocheze ploile în momentul topirii zăpezii, pentru a reduce cantitatea de apă din sol. Astfel, prin desincronizarea topirii zăpezii cu fenomenul ploilor, se urmărește reducerea inundațiilor mixte de primăvară .

Avertizări meteorologice

De asemenea, meteorologii ne avertizeazăcă tradiționalul Crăciun alb va deveni o amintire în zonele temperate din emisfera nordică până în 2100. Principala cauzăeste creșterea temperaturii globale cu 0.7 grade Celsius în ultimul secol, iar previziunile sumbre atestăo creștere și mai mare în următorii 100 de ani dacă nu sunt luate măsuri la nivel global.

După 2007, când iarna a fost consideratăcea mai că lduroasădin ultimii 107 ani, vom avea parte de o iarnăfriguroasă, dar fără excese, susțin specialiștii de la Administrația Naționalăde Meteorologie (INMH). Zăpada nu s-a lăsat prea mult așteptatăîn acest an. A nins deja la munte, iar în luna decembrie zăpada s-a așternut în toată țara. Potrivit celei mai recente prognoze ANM pe termen lung, zăpada se va menține de sărbători, chiar și în zonele joase din sudul țării. Și asta în condițiile în care tendința generalăa fost, în ultimii ani, de scă dere a numărului de zile cu strat de zăpadă.