Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Stenograma discuțiilor din spatele ușilor închise

 Presa a fost ținutădeparte la întâlnirea cu Boc cu autoritățile locale

DIALOG SECRET. Cu toate că discuțiile dintre prim-ministrul Emil Boc și șefii autorităților locale s-au ținut în spatele ușilor închise, redactorii publicației noastre au reușit săafle câteva lucruri deosebit de interesante pentru soarta județului Vâlcea, asupra că rora trebuie săreflectăm cu toții. În rândurile care urmează, dăm publicității stenograma unei părți din dialogul purtat în mare secret în sala de ședințe a Consiliului Județean, departe de ochii și urechile presei.

Emil Boc: „Bunăziua tuturor. Voi fi direct și la subiect. Vara aceasta, nici infrastructura nici administrația nu au vacanțădin cel puțin două motive, în primul rând pentru că va fi un an mai dificil din punct de vedere economic. Fiecare dintre noi, pe componenta pe care o avem, trebuie săfacem ce trebuie pentru România. În al doilea rând, sunt foarte multe probleme europene, naționale care așteaptăimplicarea directăa administrației. Modernizarea țării depinde, în acest moment, de modul în care administrația reușește, în acest moment, săse implice. De aceea, apelul meu direct că tre dumneavoastră, ca de altfel că tre toată administrația românească , este săne dăm tot interesul ca lucrurile sămeargăbine. Avem o șansăde a aduce de la UE 30 de milioane de euro, dar aceștia nu pot ajunge la noi dacă nu existăinstrumentele necesare săfie aduși. Vreau săavem o discuție pragmatică , sărezolvăm probleme și săplecă m fiecare cu conștiința împăcatăcă facem ce trebuie”.

Primăriile din județ, într-o situație critică

Ion Cîlea: „Domnule prim-ministru, doresc săvămulțumesc pentru operativitatea cu care s-a rezolvat problema Oltchim-ului, una deosebit de importantăpentru județul nostru. Am săvăprezint, pe scurt, problemele foarte grave cu care ne confruntă m. Una dintre ele este lipsa acutăa resurselor pentru echilibrarea bugetelor locale. Marea majoritate a primăriilor, au ajuns la lipsa suportabilității în ceea ce privește resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor la bunuri și servicii strict necesare desfășurării activității lor. 27 de primării vâlcene au consumat integral resursele de echilibrare, 26 mai au bani pentru o lună, iar 36 pentru două luni de zile. Avem un număr considerabil de primării care nu au resurse nici pentru plata drepturilor salariale pentru aparatul propriu și pentru angajații autorităților publice locale. Suma necesară pentru a echilibra situația este de 127 mii lei, deci 1.270 de miliarde lei vechi. Într-un memoriu pe care vi l-am adresat dumneavoastrăși Ministerului Finanțelor și celui al Administrației și Internelor, am propus constituirea unui Fond Central, conceput pentru cofinanțarea proiectelor cuprinse în structura programelor de finanțare nerambursabilădin partea UE. până în prezent, Vâlcea are un număr de 89 de proiecte în diferite faze de implementare, dintre care 32 sunt implementate. Pentru susținerea acestora, trebuie săasigurăm o cofinanțare proprie pe acest an, în valoare de 123.410 mii lei. În ședința Consiliului Județean de luna trecută, am repartizat ultimul leu pe care-l aveam pentru reechilibrarea bugetelor locale. O a treia problema, deosebit de gravă, o constituie rețeaua de drumuri județene. Avem un total de 967 de km de DJ, din care 545,6 sunt drumuri cu îmbrăcă minte asfaltică , iar din aceștia, 367 de km au durata de serviciu normată, expiratăde peste 20 de ani. 49.943 mii lei, ca sărezolvăm, cât de cât, problema circulației pe drumurile județene. Ne mai confruntă m cu o problemădeosebit de gravă, cea a alunecă rilor de teren care, din inventarul pe care l-am făcut, au afectat: 21 de poduri și podețe – se aflăla limita de stabilitate, existând pericolul săse prăbușească – 31 de drumuri județene sunt afectate în 38 de puncte. Am solicitat 61.808 mii lei. Vreau săvăspun că această sumăa fost de trei ori redusăși este necesară pentru intervențiile urgente pe care trebuie săle facem pe aceste drumuri, dar ni s-a răspuns că , deocamdată, nu sunt resurse financiare.

La limita suportabilității suntem și cu fondul minim necesar pentru acordarea drepturilor persoanelor beneficiare de ajutor social. La legea 416/2001 și la însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în număr de 10.054 pe județ, avem un deficit total de 12.869 mii lei. Aceste ajutoare sunt neplătite din luna aprilie a acestui an. Sunt presiuni extraordinare.. Toți măsunăsăle dau banii. Ultima problemăse referăla programul național de dezvoltare a turismului. Am promovat un număr de trei proiecte, care vizeazăatât turismul montan cât și cel balnear. Am solicitat, prin două adrese, săfie inclusăși Vâlcea pe anexa la hotărârea 426 privind finanțarea acestor lucrări din fondurile existente. Este vorba de Voineasa, Malaia, Horezu și Olănești. Problemele sunt multe, însă am insistat asupra problemelor care ne depășesc problemele de rezolvare.”

Apa de la Brădișor, infestată?

Remus Grigorescu: „Vreau săvăprezint și eu problemele cu care ne confruntă m la nivelul Instituției Prefectului. În primul rând, este vorba de cele legate de fondul funciar, și aici aș enumera-o pe cea a despăgubirilor care apare cu preponderențăla audiențe. Sunt oameni care așteaptăde ani buni săprimească banii. De aceea, v-aș ruga săne sprijiniți pentru ca aceste cazuri săfie rezolvate cât mai repede cu putință. O altăproblemăde fond funciar este legatăde planul de parcelare. Avem, în acest sens, o mare problemăla nivelul autorităților locale: nu avem personal specializat. Din 89 de localități, doar în 24 existăastfel de specialiști. De asemenea, mai avem o problemălegatăde modificarea limitelor parcului național Buila-Vânturarița, unde s-a produs o suprapunere pe o porțiune de 12 hectare și existăproblema, dacă nu se intervine, ca în 2-3 ani Exploatarea Minierăsănu-și mai poatădesfășura activitatea aici. În plus, întâmpinăm probleme și cu situațiile de urgență Cea mai gravădintre ele este lipsa de mijloace materiale și financiare. Începând cu 15 iulie, am demarat prăbușirea controlatăa tavanului cavernei din câmpul I de sonde Ocnele Mari, operațiune care ar fi trebuit săînceapăîn urmăcu un an. La că zănești, unde instituția prefectului este implicatăpentru achiziționarea unui teren de circa 4 ha pentru a strămuta familiile din jurul lacului de acumulare, avem probleme cu finanțarea. Deși s-au primit 15 miliarde lei vechi, valoarea totalăeste undeva la 100 miliarde lei. Practic vorbim de 20 de case, dintre care 6 trebuie construite cât mai repede posibil. Problema alunecă rilor de teren v-a fost prezentatăde că tre domnul președinte (Ion Cîlea – n.r.), o evaluare estimativă, dacă ar fi săvorbim de rezolvarea problemei alunecă rilor de teren, ar fi în jur de 1 miliard de euro. De asemenea, sunt necesare costuri de prevenție pentru realizarea unui plan împotriva inundațiilor. această problemăam avut-o și odatăcu golirea parțialăa lacului Vidra, unde pe cursul râurilor, cei care aveau proprietăți nu au procedat la decolmatarea albiilor și putea exista riscul săse creeze niște baraje artificiale care săpunăîn pericol viețile oamenilor. De aceea, credem că ar trebui ca instituția prefectului săaibămai multăputere în a coordona această activitate, pentru că , potrivit legii, influența noastrăîn rezolvarea problemelor legate de situații de urgențăeste destul de slabă. În momentul în care avem situații de cod galben, primăriile din județ au atribuția de a ne face raportări din 24 în 24 de ore. Am întâlnit, însă , situații când angajații primăriilor nici măcar nu erau acolo. De aceea, chiar dacă noi am făcut tot posibilul săreglementăm situația, avem totuși pârghii destul de slabe de a-i constrânge pe primari săse conformeze acestor situații. De asemenea, considerăm că este necesar săcontinuăm cu finalizarea lucrărilor de la Halda de mică , de la Cataracte. De altfel, societatea Conversmin, care se ocupăcu lucrările miniere, nu s-a achitat întru-totul de sarcini acolo. Existăriscul ca râul Lotru săantreneze mica din Haldăși săo ducă la Brădișor și existăriscul ca apa pe care o consumăm săfie infestată. Exploatarea de sare din câmpurile III și IV Ocnele Mari se va finaliza în anul 2012, iar din acel moment ele vor trece în conservare și existăriscul ca săpățim ce s-a întâmplat la câmpul II, adică săaibăloc o prăbușire. De aceea, considerăm că ar fi necesar ca săse înceapădeja demararea unei acțiuni ample pentru preîntâmpinarea fenomenului de la începutul anului 2000, pentru că în zona respectivăsunt circa 600 de familii. Pe Drumul Național 7 sunt foarte importante și urgente lucrările de refacere și reconstrucție la viaductul Cârligul Mic, de la km 200 și a pasajului de la Râul Vadului. O soluție pe care v-o propun este ca firmele care investesc în turism săfie scutite de la plata taxelor și impozitelor. De asemenea, am săridic problema privind finalizarea obiectivului de investiții școlare începute în anii anteriori, riscul fiind acela ca aceste lucrări deja executate se degradeazăși vor duce la îngreunarea procesului educațional la nivelul județului Vâlcea. La Vâlcea sunt 528 de milioane de lei datorii pentru lucrări executate și nedecontate.